Tsosoloso ea Bokreste ba Baapostola ba Lekholong la Pele la Lilemo
Ho baka
Ho baka

Ho baka

Thero ea pako 

Thuto ea motheo ea Kreste ke motheo oa pako ea mesebetsi e shoeleng le oa tumelo ho Molimo. ( Baheberu 6:1 ) Johanne, mora oa Zakaria le selelekela sa Kreste, o ile a phatlalatsa kolobetso ea pako. ( Luka 3:3 ) Jesu o ile a tla a bolela Evangeli ea Molimo, a re: “Nako e phethehile, ’me ’muso oa Molimo o atametse, bakang, ’me le lumele Evangeli.” ( Mar. 1:15 ) O ile a roma barutuoa ba hae hore ba bolele ’muso oa Molimo le ho bolela hore batho bohle ba bake. ( Luka 9:1-2 ) ’Me ha a phahamiselitsoe letsohong le letona la Molimo, Baapostola ba ile ba bolela Evangeli eona eo ba re: “Bakang, ’me e mong le e mong oa lōna a kolobetsoe ka lebitso la Jesu Kreste bakeng sa tšoarelo ea libe tsa lōna, ’me le kolobetsoe ka lebitso la Jesu Kreste. le tla amohela neo ya Moya o Halalelang. ( Liketso 2:38 ) Ho Balichaba hammoho le Bajuda, Molimo o file pako e isang bophelong. ( Liketso 11:18 ) Etsoe ka lebitso la Jesu pako le tšoarelo ea libe li bolelloa lichabeng tsohle, ho qala ka Jerusalema. ( Luka 24:47 ) Mosa oa Molimo o reretsoe ho re lebisa pakong. ( Baroma 2:4 ) Jehova ha a fele pelo ho rōna, ha a lakatse hore leha e le mang a timele, empa hore bohle ba fihle pakong. ( 2 Petrose 3:9 ) Leha ho le joalo, letsatsi la Jehova le tla tla joaloka lesholu, ’me lefatše le mesebetsi e etsoang ho lona li tla pepesoa. ( 2 Petrose 3:10 ) Maholimo le lefatše tse teng hona joale li boloketsoe mollo, li bolokiloe ho fihlela letsatsi la kahlolo le timetso ea ba khopo. (Bala 2 Petrose 3:7.)

Molimo o tla ahlola lefatše ka ho loka

Modimo o laela batho bohle kahohle ho baka, hobane o beile letsatsi leo ka lona a tla ahlola lefatshe ka ho loka, ka monna eo a mo kgethileng, mme o tshepisitse bohle ka ho mo tsosa bafung. ( Liketso 17:30-31 ) Ntle le haeba re baka, ho sa tsotellehe hore na libe tsa rōna li tebile hakae, le rōna re tla timela hammoho le ba khopo. ( Luka 13:5 ) E le hore re pholohe khalefo e tlang re tlameha ho beha litholoana tse lumellanang le pako. ( Luka 3:7-8 ) Esita le hona joale selepe se beiloe metsong ea lifate. Ka baka leo, sefate se seng le se seng se sa beheng ditholwana tse monate se tla rengwa, se lahlelwe mollong. ( Luka 3:9 ) Jesu, ke eena ea kolobetsang ka Moea o Halalelang le ka mollo. O tšoere fereko ho hloekisa seotlo sa hae le ho bokella koro ka molikong oa hae, empa ’mōkō o tla o chesa ka mollo o sa timeng. ( Luka 3:16-17 ) Ba lipelo li thata le tse sa bakeng ba ipolokela khalefo letsatsing la khalefo ha kahlolo e lokileng ea Molimo e tla senoloa. ( Baroma 2:5 ) O tla buseletsa e mong le e mong ho ea ka mesebetsi ea hae; ba batlang kganya le hlompho le ho se shwe, ka ho tiisetsa mosebetsing o molemo, o tla ba nea bophelo bo sa feleng; empa ho ba ratang likhang, ba sa mameleng ’nete, empa bokhopo, ho tla ba le khalefo le khalefo. ( Baroma 2:7-8 )

Pako ke lefu ho sebe

Seo o se jalang ha se phele ha se sa shwe. ( 1 Bakorinthe 15:36 ) Ka pako re inka re shoele sebeng ’me re phelela Molimo ka Kreste Jesu. ( Baroma 6:10 ) Etsoe kaofela ha rōna ba shoang le Kreste ’me re kolobetsoa ka lebitso la Jesu re kolobelelitsoe lefung la hae. ( Baroma 6:3 ) Ka hona re ile ra patoa le eena ka kolobetso lefung, e le hore, feela joalokaha Kreste a ile a tsosoa bafung ka khanya ea Ntate, le rōna re ka tsamaea bophelong bo bocha. ( Baroma 6:4 ) Jwale haeba re shwele le Kreste, re dumela hore hape re tla phela le yena. ( Baroma 6:8 ) Kahoo, ha rea ​​lokela ho lumella sebe hore se buse ’meleng ea rōna e shoang. ( Ba-Roma 6:12 ) ’Me ha rea ​​lokela ho itlhahisa ho sebe re le lisebelisoa tsa ho se loke, empa ho Molimo re le ba tsositsoeng lefung ho ea bophelong, le litho tsa rōna ho loka. ( Baroma 6:13 )

Tsamaea leseling

Modimo ke lesedi, mme ho wona ha ho lefifi ho hang. ( 1 Joh. 1:5 ) Haeba re re re na le kopano le yena ha re ntse re tsamaya lefifing, re bua leshano mme ha re etse nnete. ( 1 Joh. 1:6 ) Haeba re tsamaea leseling, joalokaha le eena a le leseling, re na le kopano hammoho, ’me mali a Jesu a re hloekisa libeng tsohle. ( 1 Johanne 1:7 ) Re makhoba a eo re mo mamelang, ebang ke sebe se isang lefung, kapa sa kutlo e isang ho lokeng. ( Baroma 6:16 ) Empa ho lebohuoe Molimo, kaha bao pele e neng e le makhoba a sebe joale joale ba mamela ho tloha lipelong tsa bona tekanyetso ea thuto eo ba neng ba behiloe ho eona, ( Baroma 6:17 ) ’me, kaha ba lokolotsoe. sebeng, re fetohile makhoba a ho loka. ( Baroma 6:18 ) Joaloka bahlanka ba Molimo, litholoana tseo re li fumanang li isa khalaletsong ’me qetello ea eona e le bophelo bo sa feleng. ( Baroma 6:22 )

E-shoa ka sebe 'me u phele moeeng

Molimo o fana ka Moea o Halalelang ho ba mo mamelang. ( Liketso 5:32 ) Ka ho lumela, re tiisitsoe ka Moea o Halalelang o tšepisitsoeng, e leng tiiso ea lefa la rōna ho fihlela re le rua. ( Baefese 1:13-14 ) Kreste o phethahalitse tšepiso e reng, ‘Johanne o ile a kolobetsa ka metsi, empa lōna le tla kolobetsoa ka Moea o Halalelang. ( Liketso 11:16 ) Ke eena ea kolobetsang ka Moea o Halalelang le ka mollo. ( Luka 3:16 ) Ka sebele, moea oo re o amohelang ke phatlalatso ea rōna ea ho nkeloa ka lapeng re le bana ba Molimo, eo re hoeletsang ho eona “Abba! Ntate!” ( Baroma 8:15 ) Etsoe haeba Kreste a le ho lōna, le hoja ’mele o shoele ka lebaka la sebe, moea ke bophelo ka lebaka la ho loka. ( Baroma 8:10 ) Re hlatswitswe, re halaletswa, re bewa ba lokileng ka lebitso la Morena Jesu Kreste le ka Moya wa Modimo wa rona. ( 1 Bakorinthe 6:11 ) Ntle le hore motho a tsoaloe hape, a ke ke a bona ’muso oa Molimo. ( Johanne 3:3 ) Ke Moea o fanang ka bophelo. ( Johanne 6:63 ) Ntle le hore motho a tsoaloe ka Moea, a ke ke a kena ’musong oa Molimo. ( Johanne 3:5 ) Barapeli ba ’nete ba tla rapela Ntate ka Moea le ka ’nete. ( Johanne 4:24 )

Kutlo ho isa qetellong

Ka ho halaletsoa ke Moea, Molimo o re reretse ho mamela Jesu Kreste le ho fafatsa mali a hae. ( 1 Petrose 1:2 ) Re lokela ho itlhoekisa litšila tsohle tsa ’mele le tsa moea, re phethahatsa khalalelo ka ho tšaba Molimo, re sebeletsa poloko ea rōna ka tšabo le thothomelo. ( 2 Bakorinthe 7:1 ) Joaloka masea a sa tsoa tsoaloa re lokela ho hōlela polokong re phehella ho loka, borapeli, tumelo, lerato, tiisetso, bonolo ho loana ntoa e molemo ea tumelo le ho tšoarella bophelong bo sa feleng boo re bitselitsoeng ho bona. ( 1 Timothea 6:11-12 ) Ha rea ​​lokela ho ba botsoa, ​​empa ha rea ​​lokela ho ba botsoa, ​​empa re be baetsisi ba bao ka tumelo le ho se fele pelo ba ruang litšepiso. ( Baheberu 6:12 ) Utloang kōpo ea mamello ea bahalaleli, ba bolokang litaelo tsa Molimo le tumelo ea bona ho Jesu. ( Tšenolo 14:12 ) Etsoe re kopanela ho Kreste, haeba ka ’nete re tšoarella ka tieo tšepo ea rōna ea tšimolohong ho isa bofelong. ( Baheberu 3:14 ) Ba bangata ba tla hlouoa ka lebaka la lebitso la hae, empa ea tiisetsang ho isa bofelong ke eena ea tla pholoha. ( Mareka 13:13 )

Lula pako

Jesu o ile a ithuta ho mamela ka mahlomola a hae. ( Baheberu 5:8 ) ’Me ha a etsoa ea phethahetseng, o ile a fetoha mohloli oa poloko e sa feleng ho bohle ba mo mamelang. ( Baheberu 5:9 ) Ea lumelang ho Mora o na le bophelo bo sa feleng; e mong le e mong ya sa mameleng Mora a ke ke a bona bophelo, empa kgalefo ya Modimo e dutse hodima hae. ( Johanne 3:36 ) Ka mollo o tukang, phetetso e tla tlisoa ho ba sa tsebeng Molimo le ho ba sa mameleng litaba tse molemo tsa Morena oa rōna Jesu. ( 2 Ba-Thessalonika 1:8 ) Motho o beoa ea lokileng ka mesebetsi, eseng ka tumelo feela. ( Jakobo 2:24 ) Tumelo ka boyona, ha e se na mesebetsi, e shwele. ( Jakobo 2:17 ) Joalokaha ’mele o se nang moea o shoele, kahoo le tumelo e se nang mesebetsi e shoele. ( Jakobo 2:26 ) Haeba re lahlile lerato leo re neng re e-na le lona pele, Jesu o tla tla ’me a tlose sebaka sa rōna, ntle leha re baka. ( Tšenolo 2:5 ) Ba bangata ba foofo, ’me ha ba chese kapa ha ba bate, ka hona o tla ba tšoela ka molomo oa hae. ( Tšenolo 3:16 ) Ba re, Ke ruile, ke atlehile, ’me ha ke hloke letho, ke sa hlokomele hore ba soto, ba soto, ba futsanehile, ba foufetse, ’me ba feela. Cheseha 'me u bake. ( Tšenolo 3:17-19 )

Litholoana tsa ho se loke khahlanong le litholoana tsa Moea

Ba sa lokang ba ke ke ba rua ’muso oa Molimo. Le se ke la thetsoa: leha e le lihlola, kapa barapeli ba litšoantšo, kapa bafebi, kapa masholu, kapa ba meharo, kapa matahoa, kapa ba litlhapa, kapa bahanyapetsi ba ke ke ba rua ’muso oa Molimo. (1 Ba-Korinthe 6: 9-10) Mesebetsi ea nama ea nama ea nama ea nama ea nama ea nama ea nama ea nama ea nama ea nama ea boitšoaro. le dintho tse kang tsena. Ba etsang lintho tse joalo ba ke ke ba rua ’muso oa Molimo. ( Ba-Galata 5:19-21 ) Ho se ke ha e-ba le litšila kapa puo ea booatla kapa mesoaso e nyonyehang, empa ho e-na le hoo ho be le teboho. ( Baefese 5:4 ) Etsoe le ka tseba sena, hore e mong le e mong ea etsang bohlola kapa ea sa hloekang kapa ea nang le meharo ha a na lefa ’musong. ( Baefese 5:5 ) Ho se ke ha e-ba le ea le thetsang ka mantsoe a lefeela, kaha ka lebaka la lintho tsena khalefo ea Molimo e tla holim’a bara ba ho se mamele. ( Baefese 5:6 ) Kahoo, u se ke ua tloaelana le bona; gonne lo kile lwa bo lo le lefifi, mme jaanong lo lesedi mo Moreneng; tsamayang jaaka bana ba lesedi. ( Baefese 5:7-8 ) Le se ke la kopanela mesebetsing e sa beheng ea lefifi, empa ho e-na le hoo le e pepese. ( Baefese 5:11 ) Sena se bonahala ka sena hore na ke bo-mang bao e leng bana ba Molimo le hore na ke bo-mang bana ba Diabolose: E mong le e mong ea sa etseng ho loka hase oa Molimo, leha e le ea sa rateng ngoan’abo. ( 1 Johanne 3:10 ) Haeba re phela ka Moya, a re tsamayeng le ka Moya. ( Bagalata 5:25 ) Litholoana tsa moea ke lerato, thabo, khotso, mamello, mosa, molemo, botšepehi, bonolo, boitšoaro; ha ho molao o hanang tse joalo. (Bagalata 5:22-23)

Re laeloa ho rata

Ha ho taelo e ’ngoe e fetang ena: ‘U rate Jehova Molimo oa hao ka pelo ea hao eohle le ka moea oa hao oohle le ka kelello ea hao eohle le ka matla a hao ’ohle. Ea bobeli ke ena: U rate moahelani oa hao joalokaha u ithata. ( Mar. 12:30-31 ) Ka sebele, re lokela ho rata lira tsa rōna ’me re etse se molemo ho ba re hloileng ’me moputso oa rōna o tla ba moholo, ’me re tla ba bara ba Ea Holimo-limo. ( Luka 6:35 ) Le se ke la kolota motho letho, haese ho ratana, kaha ea ratang e mong o phethahalitse molao hobane molao oohle o phethahatsoa ka lentsoe le le leng: “U rate moahelani oa hao joalokaha u ithata.” ( Baroma 13:8-9 ) Mang kapa mang ea sa rateng ha a tsebe Molimo, hobane Molimo ke lerato. ( 1 Johanne 4:8 ) Haeba re ratana, Molimo o lula ho rōna ’me lerato la hae le phethahala ho rōna. ( 1 Johanne 4:12 ) Ena ke taelo ea hae, hore re lumele lebitsong la Mora oa hae Jesu Kreste le hore re ratane. ( 1 Johanne 3:23 ) Sepheo sa qoso ea rōna ke lerato le tsoang pelong e hloekileng le letsoalo le letle le tumelo e tiileng. ( 1 Timothea 1:5 ) Rea tseba hore re tsoile lefung ho kena bophelong, hobane re rata. Yo o sa rateng o ntse mo losong. ( 1 Johanne 3:14 )

Le hlobole motho wa kgale mme le apare e motjha

Re se hlole re tsamaea joalo ka ba tsamaeang ka lefeela la likelello tsa bona, ba fifalitsoeng kutloisisong ea bona, ba arohile bophelong ba Molimo ka lebaka la ho hloka tsebo ho leng ho bona, ka lebaka la bothata ba lipelo tsa bona. ( Baefese 4:17-18 ) Ba fetohile ba sa tsotelleng ’me ba inehetse ho etsa mefuta eohle ea litšila. ( Baefese 4:19 ) Empa ka sebele eo hase tsela ea Kreste!— ( Baefese 4:20 ) ho nka hore u utloile ka eena ’me u rutiloe ka eena ( Baefese 4:21 ), hore u hlobole botho ba hao ba khale, boo e leng khale bo le teng. ke tsa mokhoa oa lōna oa pele oa bophelo, ’me le bolile ka litakatso tse thetsang, (Ba-Efese 4:22) le ho nchafatsoa moeeng oa likelello tsa lōna, ’me le apare botho bo bocha, bo bōpiloeng ka sebōpeho sa botho. Molimo ho lokeng le khalalelong ea 'nete. ( Baefese 4:23 ) Ho ea ka tšenolo ea sephiri se neng se bolokoa e le sephiri ka nako e telele ( Baroma 4:24 ) empa joale se senotsoe ’me se tsebisitsoe ho lichaba tsohle; taelo ya Modimo wa rona wa bosafeleng ho tlisa kutlo ya tumelo. ( Baroma 16:25 ) Jesu o tlile ho tla bula mahlo a rōna, e le hore re ka tloha lefifing ho ea leseling le matleng a Satane ho ea ho Molimo, e le hore re ka fumana tšoarelo ea libe le sebaka har’a ba halalelitsoeng ka tumelo ho eena. . ( Liketso 16:26 ) Etsoe re bolokehile ka mohau ka tumelo. Mme sena ha se boikemelo ba rona; ke mpho ya Modimo. ( Baefese 26:18 ) Kahoo, kaha ho boletsoe hore re lokile ka tumelo, re na le khotso le Molimo ka Morena oa rōna Jesu Kreste. ( Baroma 2:8 ) Ka eena hape re fumane monyetla oa ho kena ka tumelo mohaung ona oo re emeng ho oona, ’me re thabela tšepo ea khanya ea Molimo. ( Baroma 5:1 ) Ho Kreste Jesu re bara ba Molimo ka tumelo. ( Bagalata 5:2 ) Ka tumelo, re letela ka tjantjello tšepo ea ho loka. (Bagalata 3:26) Ha ho letho ho Kreste Jesu, haese tumelo e sebetsang ka lerato. (Bagalata 5:5)

Ho loka ka tumelo

Bophelo ba motho ha bo amane le bongata ba lintho tseo a nang le tsona. ( Luka 12:15 ) Ho loka ha Molimo ho senoloa ka tumelo ho isa tumelong, joalokaha ho ngoliloe, “Ea lokileng o tla phela ka tumelo. ( Baroma 1:17 ) Ho loka ha Modimo ho ka ho dumela ho Jesu Kreste ho bohle ba dumelang. ( Ba-Roma 3:22 ) Hobane ho ke ke ha khoneha ho khahlisa Molimo ntle le tumelo joalokaha e bolela, “empa ea lokileng oa ka o tla phela ka tumelo; ( Baheberu 10:38 ) Ba ikhulang baa timetsoa, ​​empa ba nang le tumelo ba boloka meea ea bona. ( Baheberu 10:39 ) Ka ho lahla letsoalo le letle, ba bang ba senyehile tumelo ea bona joaloka sekepe se soahlamaneng ( 1 Timothea 1:19 ) ’me kahoo ba iphumanela tsuo ka lebaka la ho lahla tumelo ea bona ea pele. ( 1 Timothea 5:12 ) Ba bangata ba utloa litaba tse molemo, empa ntle leha molaetsa o kopanngoa ka tumelo le ba o mamelang, ha o na molemo oa letho. ( Baheberu 4:2 ) Haeba mang kapa mang a tla ho Kreste ’me a sa hloee ntat’ae le ’m’ae le mosali oa hae le bana le banab’abo le likhaitseli tsa hae, esita le bophelo ba hae, e ke ke ea e-ba morutuoa oa hae. ( Luka 14:26 ) Mang kapa mang ea sa lahleng sohle seo a nang le sona e ke ke ea e-ba morutuoa oa hae. ( Luka 14:33 ) Mang kapa mang ea batlang ho boloka bophelo ba hae o tla lahleheloa ke bona, empa mang kapa mang ea lahleheloang ke bophelo ba hae o tla bo pholosa. ( Luka 17:33 )

Bakang 'me le khutle hape

Kaha Jesu o phahamiselitsoe ka letsohong le letona la Molimo ’me a amohela ho Ntate tšepiso ea Moea o Halalelang (Liketso 2:33), re fuoa taelo e reng, “Bakang ’me e mong le e mong oa lōna a kolobetsoe ka lebitso la Jesu. Kreste bakeng sa tšoarelo ea libe tsa lōna, ’me le tla amohela neo ea Moea o Halalelang.” ( Liketso 2:38 ) Tšepiso e etselitsoe bohle ba hōle, e mong le e mong eo Jehova Molimo oa rōna a tla bitsang ho eena. ( Liketso 2:39 ) Ka hona bakang, ’me le khutle, e le hore libe tsa lōna li ka hlakoloa, ( Liketso 3:19 ) e le hore linako tsa khatholoho li ka tla ho tsoa ho ba teng ha Jehova, le hore a ka romela Kreste ea behiloeng bakeng sa lōna. , Jesu, ( Liketso 3:20 ) eo leholimo le tlamehang ho mo amohela ho fihlela nako ea ho tsosolosa lintho tsohle tseo Molimo a ileng a bua ka tsona ka melomo ea baprofeta ba Oona ba halalelang khale-khale. ( Liketso 3:21 )