Tsosoloso ea Bokreste ba Baapostola ba Lekholong la Pele la Lilemo
Kosepele ea Liketso
Kosepele ea Liketso

Kosepele ea Liketso

Kosepele ea Liketso ke eng?

Kosepele ea Liketso ke Kosepele ea Jesu Kreste ho latela buka ea Liketso. Ke hore, Kosepele e rutoang le ho boleloa ke Baapostola ha ba ntse ba ea lefatšeng. Bobeli Kosepele ea Luka le Liketso tsa Baapostola li ngotsoe ke Luka ea ngotseng selelekeleng, "Bukeng ea ka ea pele O Theophilus (e bolelang motho ea batlang Molimo), ke sebetsane le tsohle tseo Jesu a qalileng ho li etsa le ho li ruta, ho fihlela ka letsatsi leo a nyolotsoeng ka lona, ​​kamora ho fana ka litaelo ka Moea o Halalelang ho baapostola bao a ba khethileng. ” (Liketso 1: 1-2) Liketso li bohlokoa ho tloha ha li qala moo Kosepele ea Luka e emisitseng ka nyolohelo ea Kreste. 

Ha re nka thuto, boboleli le khothatso bukeng ea Liketso, re bona ka ho hlaka Kosepele eo Baapostola ba neng ba e lumela le ho e ruta. Pele ho fanoa ka kemiso ea lithuto tsa motheo. Ebe re qala ka litemana tse 'maloa khaolong ea ho qetela ea Luka ebe re kena bopaking ba Baapostola. Ha re boneng hore na ba romiloeng ke Kreste ba ne ba nahana hore Kosepele e bua ka eng ha re bona bopaki bo tobileng ba Baapostola bao ba khethiloeng ke Kreste. Litemana tse loketseng li ho English Standard Version (ESV) ntle le ha ho boletsoe ka hosele.

Lenane la Lithuto tsa Kosepele ho Liketso 

Lethathamo la lithuto tsa mantlha tsa motheo tse pakoang ke Liketso li fanoe ka tlase. Sena se lumellana le Baheberu 6: 1-8 e hlalosang lithuto tsa motheo tsa tumelo. 

1. Qalo: (thuto ea mathomo) ea Kreste 

Liketso 1: 3, Liketso 2: 22-36, Liketso 3: 13-15, 18-26, Liketso 4: 10-12. Liketso 4: 24-31, Liketso 5: 30-32, Liketso 5:42, Liketso 7:56, Liketso 9: 20-22, Liketso 10: 36-46, Liketso 11:23, Liketso 13: 23-24, Liketso 13: 30-35, Liketso 13: 36-41, Liketso 17: 3, Liketso 17: 30-31

2. Pako mesebetsing e shoeleng le tumelo ho Molimo

Liketso 2:38, Liketso 3:26, Liketso 7: 44-53, Liketso 11:18, Liketso 14:15, Liketso 17: 24-31, Liketso 20:21, Liketso 26: 18-20

 3. Taelo mabapi le likolobetso (Ho theohela kolobetsong + ka Moea o Halalelang)

Liketso 2:38, Liketso 8:12, Liketso 8: 14-18, Liketso 8: 36-39, Liketso 9: 17-18, Liketso 10: 44-48, Liketso 11: 15-18, Liketso 17: 31- 34, Liketso 18: 8, Liketso 19: 2-6, Liketso 22:16

4. Ho beha matsoho

Liketso 6: 6, Liketso 8: 17-18, Liketso 9: 12-18, Liketso 13: 3, Liketso 19: 6, Liketso 28: 8

5. Ho amohela Moea o Halalelang, ho latsoa mpho ea leholimo, ho latsoa lentsoe le letle la Molimo le matla a mehla e tlang

Liketso 1: 5, Liketso 1: 7, Liketso 2: 1-4, Liketso 2: 15-18, Liketso 2:33, Liketso 2: 38-42, Liketso 8: 14-19, Liketso 10: 44-47, Liketso 19: 6  

Ka se-Gerike, “lentsoe le letle” ke “lipolelo tse ntle” tse buang ka maleme joalo ka, “ho utloa lipolelo tse ntle tsa Molimo”

6. Tsoho ea bafu (ho kenyeletsoa le 'Muso oa Molimo)

Liketso 1: 3, Liketso 1: 6-7, Liketso 1:11, Liketso 4: 2, Liketso 8:12, Liketso 14:22, Liketso 19: 8, Liketso 20:25, Liketso 20:32, Liketso 23: 6, Liketso 24: 14-21, Liketso 26: 6-8, Liketso 28:23, Liketso 28:31

7. Kahlolo e sa feleng

Liketso 2: 19-21, Liketso 3:21, Liketso 10:42, Liketso 17: 30-31, Liketso 24:15

Baheberu 6: 1-8 (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1  Ka baka leo, a re tloheleng thuto ya motheo ya Kreste, mme re feteleng phethehong. Ke hobane’ng ha u boetse u rala motheo o mong oa pako e tsoang liketsong tse fetileng le oa ho lumela ho Molimo? 2 Le thuto ya dikolobetso, le peo ya matsoho, le tsoho ya bafu, le kahlolo e sa feleng? 3 Ha Morena a re dumella, re tla etsa hoo. 4  Empa sena ha se khonehe ho ba kileng ba kolobetsoa 5 mme ba latswitse neo e tswang lehodimong, mme ba amohetse Moya o Halalelang, mme ba latswitse lentswe le molemo la Modimo le matla a lefatshe le tlang; 6 Etsoe, e le hore ba ka boela ba etsa sebe ’me ba nchafatsoa hape ka pako, ba thakhisa Mora oa Molimo lekhetlo la bobeli ’me ba mo hlabisa lihlong. 7 Gonne lefatshe le le nwang pula e e nang ka bogolo mo go lone, mme le ungwa merogo e e molemo mo go ba ba lemilweng ka ntlha ya bone, le bona tshegofatso mo Modimong; 8 Empa ha e ka hlahisa meutlwa le dibatshi, e a lahlwa, mme ha e hole le ho tsuwa; ’me qetellong lijalo tsena li tla chesoa. 

Karolo ea 1, Pele ho Tšebeletso

Luka 24: 45-49, Litaelo tse tsoang ho Kreste

45 Eaba o bula likelello tsa bona hore ba utloisise Mangolo, 46 a re ho bona:Ho ngoliloe joalo, hore Kreste o tla utloa bohloko, 'me ka letsatsi la boraro a tsohe bafung, 47 le hore pako e tšoareloe libe e tšoareloe lichaba tsohle ka lebitso la hae, ho qala ka Jerusalema. 48 Le lipaki tsa lintho tsena. 49 Mme bonang, ke romela tshepiso ya Ntate ho lona. Empa le lule motseng ho fihlela le apesoa matla a tsoang holimo. "

Liketso 1: 1-11, Selelekela sa Liketso

1 Bukeng ea pele, O Theophilus, ke buile ka tsohle tseo Jesu a qalileng ho li etsa le ho li ruta, 2 ho fihlela letsatsi leo a nyolotsoeng ka lona, ​​kamora ho laela baapostola ka Moea o Halalelang eo a neng a mo khethile. 3 O itlhahisitse a phela ho bona kamora ho utloa bohloko ka bopaki bo bongata, a hlaha ho bona nakong ea matsatsi a mashome a mane mme bua ka 'muso oa Molimo. 4 Ha a ntse a lula le bona a ba laela hore ba se ke ba tloha Jerusalema, empa ba emele tšepiso ea Ntate, eo a reng, “le e utloile ho nna; 5 hobane Johanne o kolobeditse ka metsi, empa lona le tla kolobetswa ka Moya o Halalelang matsatsi a seng makae ho tloha jwale. " 6 Ha ba phuthehile, ba mo botsa, ba re:Morena, na ka nako ee u tla khutlisetsa 'muso ho Iseraele?? " 7 A re ho bona: Hase taba ea lona ho tseba linako le mehla tseo Ntate a li beileng ka matla a hae. 8 Empa le tla amohela matla ha Moea o Halalelang o tlile holim'a lōna, 'me le tla ba lipaki tsa ka Jerusalema le Judea eohle le Samaria, le ho isa qetellong ea lefats'e. " 9 Eitse ha a boletse lintho tsena, a ntse a talimile, a phahamisoa, 'me leru la mo tlosa mahlong a bona. 10 Ha ba ntse ba shebile leholimong ha a ntse a e-ea, bonang! Banna ba babeli ba eme ba apere liaparo tse telele tsa ka holimo tse tšoeu, 11 mme a re, “Banna ba Galelea, le emetseng le shebile lehodimong? Jesu enwa ya nketsweng lehodimong a tlohile ho lona, ​​o tla tla ka mokgwa oo le mmoneng a eya lehodimong ka wona. "

Karolo ea 2, Letsatsi la Pentekonta 

Liketso 2: 1-13, Tšollelo ea Moea O Halalelang

1 Ha letsatsi la Pentekonta le fihla, ba ne ba le hammoho sebakeng se le seng. 2 Ka tšohanyetso ho ile ha hlaha molumo o tsoang leholimong o kang moea o matla, 'me o tlala ntlo eohle moo ba neng ba lutse teng. 3 Mme maleme a arohaneng a kang a mollo a hlaha ho bona mme a lula hodima e mong le e mong oa bona. 4 Mme bohle ba tlala Moya o Halalelang mme ba qala ho bua ka maleme a mang kamoo Moya o ba buisang ka teng. 5 Joale ba ne ba lula Jerusalema Bajuda, banna ba inehetseng ba tsoang sechabeng se seng le se seng tlas'a leholimo. 6 Eitse ha molumo o utloahala letšoele la bokana, 'me ba tsieleha, hobane e mong le e mong o ne a ba utloa ba bua ka puo ea hae. 7 Ba makala 'me ba makala, ba re: "Na kaofela ha ba buang Bagalilea? 8 Hona ke joang re utloang, e mong le e mong oa rona ka lipuo tsa hae? 9 Ba-Parthia le Bamede le ba-Elame le baahi ba Mesopotamia, Judea le Kapadosia, Pontase le Asia, 10 Frygia le Pamphylia, Egepeta le likarolo tsa Libya tse tsoang Cyrene, le baeti ba tsoang Roma, 11 Bajuda le basokolohi, Bakrete le Maarabia-re ba utloa ba bua ka maleme a rona mesebetsi e matla ea Molimo. " 12 Eaba kaofela ba hlolloa 'me ba tsieleha, ba buisana ba re, "Sena se bolela'ng?" 13 Empa ba bang ba soma ba re, "Ba tletse veine e ncha."

Liketso 2: 14-21, Petrose o qotsa moprofeta Joele

14 Empa Petrose, a eme le ba leshome le metso e motso o mong, a phahamisetsa lentsoe la hae, a re ho bona: Banna ba Juda le bohle ba lulang Jerusalema, le tsebise sena, 'me le mamele mantsoe a ka. 15 Hobane batho bana ha ba tahoe, joalo ka ha u nahana, kaha ke feela hora ea boraro ea letsatsi. 16 Empa sena ke se ileng sa buuoa ka moprofeta Joele:
17 "''Me matsatsing a hoqetela ho tla ba joalo, Molimo o re: Ke tla tšollela moea oa ka holim'a nama eohle, mme bara ba lona le baradi ba lona ba tla porofeta, mme bahlankana ba lona ba tla bona dipono, le maqheku a lona a tla lora ditoro; 18 le hodima bahlanka ba ka le makgabunyane a ka mehleng eo, ke tla tshollela moya wa ka, mme ba tla porofeta. 19 Ke tla etsa mehlolo hodimo lehodimong, le meeka tlase lefatsheng, madi, le mollo, le mouwane wa mosi; 20 letsatsi le tla fetoha lefifi, le khoeli e fetohe mali, pele letsatsi la Morena le fihla, letsatsi le leholo le leholo. 21 Mme go tla diragala gore mongwe le mongwe yo o bitsang leina la Morena o tla bolokwa.'

Liketso 2: 22-28, Peterose o rera tsoho

22 “Banna ba Iseraele, mamelang mantsoe ana: Jesu oa Nazaretha, monna ya pakileng Modimo ka mesebetsi e matla, le meeka, le meeka eo Modimo a e entseng ka yena hara lona, jwalokaha le lona le tseba— 23 Jesu enoa, ea nehelanoeng ka morero o tiileng oa Molimo, le ka ho tseba ha hae esale pele, le mo thakhisitse, 'me le mo bolaile ka matsoho a ba hlokang molao.. 24 Modimo o mo tsositse, a lokolla bohloko ba lefu, hobane ho ne ho sa khonehe hore a tšoaroe ke lona. 25 Gonne Dafite o bua ka ga gagwe a re: “Ke ne ka bona Morena fa pele ga me ka metlha yotlhe; 26 ka jalo he, pelo ya me e ne ya itumela, le loleme lwa me lwa ipela; nama ea ka le eona e tla lula ka tšepo. 27 Etsoe u ke ke ua tlohela moea oa ka ho Hadese, kapa lumella Mohalaleli oa hao bona ho bola. 28 U ntsebisitse litsela tsa bophelo; u tla ntlatsa thabo ka boteng ba hao.

Liketso 2: 29-36, Peter oa bolela, "Molimo o mo entse (Jesu) bobeli Morena le Kreste"

29 "Barab'eso, nka u bolella ka kholiseho ka mopatriareka Davida hore o shoele a ba a patoa, 'me lebitla la hae le na le rona ho fihlela kajeno. 30 Kaha e ne e le moprofeta, 'me a tseba hore Molimo o ne a hlapantse ka kano ho eena hore o tla beha e mong oa litloholo tsa hae teroneng ea hae, 31 o ile a bona esale pele 'me a bua ka tsoho ea Kreste, hore ha a ka a tloheloa Hadese, leha e le hore nama ea hae e ile ea bona ho bola. 32 Jesu eo Molimo o mo tsositse, le hore bohle re lipaki. 33 Erekaha a phahamisitswe letsohong le letona la Modimo, mme a amohetse ho Ntate polelo ya pallo ya Moya o Halalelang, o tsholotse hona hoo le ho bonang, le hona ho utlwa.. 34 Hobane Davida ha a ka a nyolohela mahodimong, empa ke yena ya itseng: Morena o itse ho Morena wa ka: Dula letsohong la ka le letona, 35 ho fihlela ke etsa lira tsa hao setuloana sa maoto. "' 36 Ka baka leo, ntlo yohle ya Iseraele e ke e tsebe kannete, hore Jesu eo le mo thakgisitseng, Modimo o mo entse Morena le Kreste. "

Liketso 2: 37-43, The Apostles Doctrine

 37 Yare ha ba utlwa hoo, ba hlajwa dipelo, mme ba re ho Petrose le baapostola ba bang: Banabeso, re tla etsa jwang? 38 Petrose a re ho bona: Bakang, 'me e mong le e mong a kolobetsoe ka lebitso la Jesu Kreste tšoarelong ea libe tsa lona,' me le tla amohela neo ea Moea o Halalelang.. 39 Hobane pallo eo e etseditswe lona, ​​le bana ba lona, ​​le bohle ba leng hole, bohle bao Morena Modimo wa rona a ba bitsang. " 40 A paka le ka mantsoe a mang a mangata, 'me a tsoela pele ho ba khothatsa a re, “Ipholose molokong ona o khopameng. " 41 Kahoo ba amohetseng lentsoe la hae ba kolobetsoa, mme tsatsing leo ha eketswa meya e ka bang kete tse tharo. 42 'Me ba inehela ho thuto ea baapostola le kopano, le ho ngoatha bohobe le lithapelo. 43 Mme tshabo ya wela moya o mong le o mong, mme mehlolo le meeka e mengata ya etswa ke baapostola. 

Karolo ea 3, Peter o pakela Bajude

Liketso 3: 13-26, Peter o rera mathuleng a Solomone

13 Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaaka, le Modimo wa Jakobo, Modimo wa bontata rona, o tlotlisitse mohlanka wa wona Jesu, eo o mo neetseng, wa ba wa mo latola ka pela Pilato, mohla a neng a nkile qeto ya ho mo lokolla. 14 Empa lona le latotse Ya Halalelang, Ya Lokileng, mme la kopa hore le mo neele mmolai, 15 mme o bolaile Mohlodi wa bophelo, eo Modimo o mo tsositseng bafung. Ho sena re lipaki16 Lebitso la hae-ka tumelong lebitsong la hae-le matlafalitse monna enoa eo u mo bonang le eo u mo tsebang, 'me tumelo e teng ka Jesu e file motho boloetse bona bo phethahetseng ka pel'a bohle.

17 "Joale, barab'eso, kea tseba hore le entse ka ho hloka tsebo, joalo ka ba babusi ba lōna. 18 Empa o phethile seo Molimo a se boletseng esale pele ka molomo oa baprofeta bohle, hore Kreste oa hae o tla utloa bohloko. 19 Bakang, mme le boele, le tle le hlakole dibe tsa lona, 20 hore linako tse khathollang li ka tla li tsoa pel'a sefahleho sa Morena, le hore a romele Kreste ea khethiloeng bakeng sa lona, ​​Jesu, 21 eo lehodimo le tlamehang ho mo amohela ho fihlela nako ya ho kgutlisa tsohle tse boletsweng ke Modimo ka melomo ya baporofeta ba hae ba halalelang, e sa le kgale. 22 Moshe o itse, 'Morena Modimo o tla le hlahisetsa moporofeta ya kang nna hara banabeno. O tla mo mamela ho tsohle tseo a tla o bolella tsona. 23 'Me e tla ba hore moea o mong le o mong o sa mameleng moprofeta eo o tla timetsoa ho batho.' 24 le Baprofeta bohle ba buileng, ho qala ka Samuele le ba tlang kamora hae, le bona ba phatlalalitse matsatsi ana. 25 Ke lona bara ba baporofeta, le ba selekane seo Modimo a se hlabileng le bontata lona, ​​a re ho Abrahama: Ditloholo tsohle tsa lefatshe di tla hlohonolofalla molokong wa hao. 26 Molimo, ha a hlahisitse mohlanka oa hae, o mo rometse ho uena pele, ho u hlohonolofatsa ka ho khutlisa e mong le e mong oa lona bokhopong ba hae. "

Liketso 4: 1-2, Basadusi ba teneha 

1 Ha ba ntse ba bua le batho, baprista le motsamaisi oa tempele le Basaduse ba tla ho bona. 2 Tenehile haholo hobane ba ne ba ruta batho le ho phatlalatsa ka Jesu tsoho bafung.

Liketso 4: 8-12, Peter ka pela lekhotla

8 Yaba Petrose, a tletse Moya o Halalelang, a re ho bona: Marena a batho, le baholo, 9 haeba kajeno re ntse re hlahlojoa mabapi le ketso e ntle e etselitsoeng monna ea holofetseng, hore na o folisitsoe joang, 10 a ho tsejoe ke lona bohle le sechaba sohle sa Iseraele hore ka lebitso la Jesu Kreste oa Nazaretha, eo le mo thakhisitseng, eo Modimo o mo tsositseng bafung—Ke ka eena monna enoa a emeng ka pel'a hao hantle. 11 Jesu eo ke lejwe le lahlilweng ke lona, ​​dihahi, le fetohileng lejwe la sekgutlo. 12 Mme ha ho poloko ho e mong, hobane ha ho lebitso le leng tlasa lehodimo, leo batho ba le neilweng, leo re ka bolokehang ka lona. "

Liketso 4: 24-31, thapelo ea balumeli

24 … Ba phahamisetsa mantsoe a bona ho Molimo 'me ba re, “' Musi Morena, ea entseng leholimo le lefatše le leoatle le tsohle tse ho tsona, 25 eo ka molomo wa ntata rona Davida, mohlanka wa hao, o buileng ka Moya o Halalelang, wa re: Ke ka baka lang ha ditjhaba di halefile, mme ditjhaba di rerile lefeela? 26 Marena a lefatše a ipehetse, 'me babusi ba ne ba bokane hammoho, ho lwantsha Morena le Motlotsuwa wa hae'- 27 hobane kannete motseng ona ho ne ho bokane hammoho khahlanong le Jesu, mohlanka oa hao ea halalelang, eo u mo tlotsitseng, e leng Heroda le Ponse Pilato, hammoho le Balichaba le batho ba Iseraele., 28 ho etsa eng kapa eng eo letsoho la hao le moralo oa hau o neng o li reretse esale pele hore li etsahale. 29 'Me joale, Morena, talima litšokelo tsa bona' me u fe bahlanka ba hao hore ba tsoele pele ho bua lentsoe la hao ka sebete sohle, 30 ha o ntse o otlolla letsoho ho folisa, 'me lipontšo le limakatso lia etsoa ka Lebitso la Jesu, mohlanka oa hao ea halalelang. " 31 Eitse ha ba rapela, sebaka seo ba neng ba bokane ho sona se ile sa sisinngoa, 'me bohle ba tlala Moea o Halalelang' me ba tsoela pele ho bua lentsoe la Molimo ka sebete.

Liketso 5: 12-16, Ministry of Apostolic

12 Hona joale lipontšo le limakatso tse ngata li ne li etsoa khafetsa har'a batho ka matsoho a baapostola. 'Me kaofela ba ne ba le' moho ka Lebaleng la Solomone. 13 Ha ho le ea mong oa ba bang ba tšabehang ea ikopantseng le bona, empa batho ba ne ba ba nka e le ba bohlokoa. 14 Ho feta leha e le neng pele balumeli ba ne ba ekeletsoa ho Morena, bongata ba banna le basali, 15 hoo ba neng ba bile ba isa ba kulang literateng 'me ba li beha likotong le mathe, hore ha Petrose a fihla bonyane seriti sa hae se ka oela ho ba bang ba bona. 16 Batho ba boela ba bokana ho tloha metseng e pota-potileng Jerusalema, ba tlisa ba kulang le ba hlokofalitsoeng ke meea e litšila, 'me bohle ba phekoloa.

Liketso 5: 29-32, Baapostola ba ts'oaroa

29 Empa Petrose le baapostola ba araba, "Re tlameha ho mamela Molimo ho e-na le batho. 30 Modimo wa bontata rona o tsositse Jesu, eo le mmolaileng ka ho mo fanyeha sefateng. 31 Molimo o mo phahamisitse ka letsohong la hae le letona, hore e be Moeta-pele le Mopholosi, ho fa Iseraele pako le tšoarelo ea libe. 32 'Me re lipaki tsa lintho tsena,' me ho joalo le ka Moea o Halalelang, eo Molimo a faneng ka ba mo mamelang. "

Liketso 5: 40-42, Ho tobana le mahloriso

40 ha ba bitsa baapostola, ba ba otla 'me ba ba laela hore ba se ke ba bua ka lebitso la Jesu, ba ba tlohela hore ba tsamaee. 41 Eaba ba tlohela boteng ba lekhotla, ba thabile hore ebe ba tšoaneloa ke ho hlokofatsoa ka lebitso. 42 'Me letsatsi le letsatsi, ka tempeleng le ka ntlo le ntlo, ha baa ka ba khaotsa ho ruta le ho bolela hore Kreste ke Jesu.

Liketso 6: 2-7, Khetho ea bathusi

Mme ba leshome le metso e mmedi ba bokella palo yohle ya barutuwa mme ba re, “Ha ho a lokela hore re tlohele ho bolela lentswe la Modimo ho sebeletsa ditafole. 3 Ka hona, barab'eso, khethang har'a lōna banna ba supileng ba nang le botumo bo botle, a tletse Moea le bohlale, eo re tla mo khetha mosebetsing ona. 4 Empa re tla inehela thapelong le bosebeletsing ba lentsoe. " 5 Mme seo ba se buileng se khahlisitse kopano eohle, mme ba khetha Setefane, monna ea tletseng tumelo le Moea o Halalelang, le Philip, le Prochorus, le Nicanor, le Timon, le Parmenas, le Nicolaus, mosokolohi oa Antioke. 6 Ba ba bea kapele ho baapostola. mme ba rapela, ba ba bea matsoho. 7 Lentsoe la Molimo la tsoela pele ho eketseha, 'me palo ea barutuoa ea ata haholo Jerusalema,' me baprista ba bangata ba ile ba mamela tumelo.

Karolo ea 4, Puo ea Setefane

Liketso 7: 2-8, Abrahama, Isaka le Jakobo

2 Le Setefane a re: "Barab'eso le bo-ntate, nkutloeng. Modimo wa kganya o ile a iponahatsa ho ntata rona Aborahama, ha a sa le Mesopotamia, le pele a aha Kgarane. 3 a re ho yena: Tloha naheng ya heno le ho beng ka wena, o ye naheng eo ke tla o bontsha yona. 4 Joale a tloha naheng ea Bakalde a lula Harane. Eitse hobane ntat'ae a hlokahale, Molimo oa mo tlosa teng, oa mo kenya lefatšeng lena leo le ahileng ho lona joale. 5 Leha ho le joalo ha aa ka a mo fa lefa ho lona, ​​leha e le bolelele ba leoto, empa o ts'episitse ho mo fa lona e le letlotlo le litloholo tsa hae kamora hae, leha a ne a sena ngoana. 6 Mme Modimo a bua ka hona, a re: bana ba hae e tla ba bajaki naheng ya ba bang; ba tla ba etsa makgoba, mme ba ba hlorise ka dilemo tse makgolo a mane. 7 'Empa sechaba seo ba se sebeletsang ke tla se ahlola,' ho rialo Molimo, 'mme kamora moo ba tla tsoa' me ba nkhumamele sebakeng sena. ' 8 'Me a mo fa selekane sa lebollo. Kahoo Abrahama a tsoala Isaka, 'me a mo bolotsa ka letsatsi la borobeli,' me Isaka a tsoala Jakobo, 'me Jakobo a tsoala bapatriareka ba leshome le metso e' meli.

Liketso 7: 9-16, Josefa

9 “Mme bapatriareka, ba honohela Josefa, ba mo rekisa ho ya Egepeta; empa Modimo o ne a ena le yena 10 a mo namolela mahlomoleng 'ohle a hae, a mo nea mohau le bohlale pel'a Faro, morena oa Egepeta, ea' meileng molaoli oa Egepeta le oa ntlo eohle ea hae. 11 Ga tla tlala mo lefatsheng lotlhe la Egepeto le Kanana, le pogisego e kgolo, mme borraetsho ba se ka ba bona dijo. 12 Eitse ha Jakobo a utlwa hobane koro e teng Egepeta, a roma bontata rona leetong la bona la pele. 13 Leetong la bobeli Josefa a itsebahatsa ho banab'abo, 'me lelapa la Josefa la tsejoa ke Faro. 14 Eaba Josefa o romela ho bitsa ntat'ae Jakobo le bahabo kaofela, e le batho ba mashome a supileng a metso e mehlano. 15 'Me Jakobo a theohela Egepeta,' me a shoa, eena le baholo-holo ba rona. 16 mme tsa rwalwa tsa iswa Sikeme, tsa epelwa lebitleng leo Abrahama a neng a le rekile ka silefera ho bara ba Hamore, Sikeme.

Liketso 7: 17-29, Moshe le botlamuoa Egepeta

17 “Empa ha nako ya tshepiso eo Modimo a e neileng Abrahama e atamela, setjhaba sa ata, sa ngatafala Egepeta 18 ho fihlela ha hlaha morena e mong ya neng a sa tsebe Josefa hodima Egepeta. 19 O sebelitse ka masene le moloko oa rona mme a qobella bo-ntate ba rona ho pepesa masea a bona, hore ba se ke ba phela. 20 Ka nako ena Moshe o ile a hlaha; a bo a le montle mo matlhong a Modimo. O holisitsoe ka likhoeli tse tharo ka tlung ea ntat'ae. 21 'me ha a ne a lahloa, morali oa Faro a mo nka' me a mo holisa joaloka mora oa hae. 22 Moshe a rutoa bohlale bohle ba Baegepeta, 'me o ne a le matla lipuong le liketsong tsa hae. 23 “Ha a le lilemo li mashome a mane, ha fihla pelong ea hae hore a etele banab'abo, bana ba Iseraele. 24 Mme yare ha a bona e mong a etswa hampe, a sireletsa monna eo ya neng a hateletswe, mme a phetetsa ho yena ka ho bolaya Moegepeta. 25 O ne a nahana hore banab'abo ba tla utloisisa hore Molimo o ba nea poloko ka letsoho la hae, empa ba se ke ba utloisisa. 26 Letsatsing le hlahlamang a hlaha ho bona ha ba ntse ba ngangisana mme a leka ho ba boelanya, a re, 'Banna, le bara ba motho. Hobaneng le fosetsana? ' 27 Empa ea neng a tšoara oa habo hampe a mo sutumelletsa ka thōko, a re: ‘Ke mang ea u behileng ’musi le moahloli oa rōna? 28 O batla ho mpolaya jwalokaha o bolaile Moegepeta maobane? 29 Ha a bua joalo Moshe o ile a baleha 'me a ea kholehong naheng ea Midiane, moo a ileng a tsoala bara ba babeli.

Liketso 7: 30-43, Moshe le phallo 

30 “Eitse hobane ho fete lilemo tse mashome a mane, lengeloi la hlaha ho eena lefeelleng la thaba ea Sinai, lelakabeng la mollo sehlahleng. 31 Ha Moshe a e bona, o ile a hlolloa ke pono eo, 'me ha a atamela ho sheba, lentsoe la Morena la fihla. 32 Ke nna Modimo wa bontatao, Modimo wa Abrahama, le Isaaka, le Jakobo. Mme Moshe a thothomela, a se ke a ba sebete sa ho tadima. 33 Yaba Morena o re ho yena: <Rola meqathatso maotong a hao, hobane nqalo eo o emeng ho yona ke mobu o halalelang. 34 Ka sebele ke bone mahloreho a sechaba sa ka se Egepeta, 'me ke utloile ho bobola ha sona,' me ke theohile ho se lopolla. Joale tloo, ke tla u roma Egepeta. '

35 “Moshe enwa, eo ba neng ba mo lahlile, ba re: <Ke mang ya o entseng mmusi le moahlodi?>Monna eo Molimo o mo romile e le 'musi le molopolli ka lengeloi le hlahileng ho eena sehlahleng. 36 Monna enoa a ba etella pele ho tsoa, ​​a etsa limakatso le lipontšo Egepeta le Leoatleng le Lefubelu le lefeelleng ka lilemo tse mashome a mane. 37 Ke eena Moshe ea boletseng bana ba Iseraele, 'Modimo o tla o hlahisetsa moporofeta ya kang nna hara banabeno. ' 38 Ke yena ya neng a le ka phuthehong lehwatateng le lengeloi le neng le bua le yena thabeng ya Sinai, a ena le bontata rona. O amohetse lipolelo tse phelang ho re fa tsona. 39 Bo-ntat'a rona ba hanne ho mo utloa, ba mo sutumelletsa kathoko, 'me ka lipelo tsa bona ba fetohela Egepeta; 40 ba re ho Aarone: Re etsetse modimo o tla re etella pele. Ha e le Moshe enoa ea re ntšitseng naheng ea Egepeta, ha re tsebe hore na ho etsahetse’ng ka eena.’ 41 Mme ba etsa namane matsatsing ao, mme ba hlabela setshwantsho seo, mme ba thabela mesebetsi ya matsoho a bona. 42 Empa Modimo a furalla, mme a ba neela ho kgumamela makgotla a lehodimo, kamoo ho ngodilweng bukeng ya baporofeta kateng, ho thwe: Na le ntliselitse mahlabelo le mahlabelo, lemo tse mashome a mane lefeelleng, Lōna ba ntlo ea Iseraele? ? 43 Le nkile tente ea Moloke le naleli ea molimo oa lona Rephan, litšoantšo tseo le li entseng ho khumamela; 'me ke tla le isa kholehong ka n Babylon'ane ho Babylona.'

Liketso 7: 44-53, Ho lahloa ha baprofeta 

44 “Bontata rona ba ne ba ena le tente ya bopaki nahathothe, jwalokaha ya buileng le Moshe a mo laetse ho e etsa, ho ya ka mohlala oo a o boneng. 45 Bo-ntat'a rona le bona ba e tlisitse le Joshua, mohla ba hapileng lichaba tseo Molimo o li lelekileng pel'a bo-ntat'a rona. Ho ile ha e-ba joalo ho fihlela matsatsing a Davida, 46 ea ileng a fumana kamohelo mahlong a Molimo mme a kopa ho fumanela Molimo oa Jakobo bolulo. 47 Empa ke Solomone ea mo hahileng ntlo. 48 Leha ho le joalo Ea Holimo-limo ha a lule matlung a entsoeng ka matsohoJwalokaha moporofeta a boletse, 49 “'Leholimo ke terone ea ka,' me lefatše ke setuloana sa ka sa maoto. Ke ntlo ea mofuta ofe eo u tla nkhahela eona, ho bolela Jehova, kapa nqalo ea phomolo ea ka ke efe? 50 Na letsoho la ka ha lea etsa lintho tsee tsohle? ' 51 “Lona ba melala e thata, ba sa bollang pelong le ditsebeng, le hanela Moya o Halalelang ka mehla. Jwaloka bontata lona, ​​le lona le etsa jwalo. 52 Ke ofe wa baporofeta eo bontata lona ba sa kang ba mo hlorisa? Ba bolaile bao ba boletseng esale pele ho tla ha Ya lokileng eo le mo ekileng, mme le mmolaile jwale, 53 lona ba le amohetseng molao kamoo o o neilweng ke mangeloi, mme le sa ka la o boloka. "

Liketso 7: 54-60, Ho tlepetsoa ka majoe Setefane

54 Joale ha ba utloa lintho tsena ba halefa, 'me ba mo tsikitlanyetsa meno. 55 Empa eena, a tletse Moea o Halalelang, a talima leholimong 'me a bona khanya ea Molimo, le Jesu a eme ka letsohong le letona la Molimo. 56 Mme a re, “Bona, ke bona maholimo a phetliloe, le Mor'a motho a eme ka letsohong le letona la Molimo. " 57 Empa ba hoeletsa ka lentsoe le phahameng 'me ba koala litsebe tsa bona' me ba potlakela hammoho ho eena. 58 Joale ba mo lahlela ka ntle ho motse 'me ba mo tlepetsa ka majoe. 'Me lipaki tsa beha liaparo tsa tsona maotong a mohlankana ea bitsoang Saule. 59 Ha ba ntse ba tlepetsa Setefane, a hooa a re, "Morena Jesu, amohela moea oa ka." 60 Ha a khumama, a hoeletsa ka lentsoe le phahameng, a re: Morena, u se ke ua ba balla sebe sena. Ha a buile sena, a khaleha.

Karolo ea 5, Ho bolela kantle ho Jerusalema

Liketso 8: 5-8, Filipi o phatlalatsa Kreste

5 Filipi o ile a theohela motseng oa Samaria mme a ba bolella Kreste. 6 Bongata ka pelo e le 'ngoe ba ela hloko se boleloang ke Filipi, ha ba mo utloa,' me ba bona mehlolo eo a e etsang. 7 Hobane meya e ditshila, e howang ka lentswe le phahameng, e ne e etswa ho ba bangata ba neng ba ena le yona; 8 Ka gona go ile gwa ba le lethabo le legolo motseng woo.

Liketso 8:12, Theko ea Philip

12 Empa ha ba lumela Filipi ha a ntse a bolela litaba tse molemo ka 'muso oa Molimo le lebitso la Jesu Kreste, ba ile ba kolobetsoa, banna le basali.

Liketso 8: 14-22, Samaria e amohela lentsoe la Molimo

14 Yare ha baapostola ba leng Jerusalema ba utlwa hore Samaria e amohetse lentswe la Modimo, ba romela ho bona Petrose le Johanne. 15 bona ba theoha, ba ba rapella hore ba amohele Moea o Halalelang, 16 hobane o ne a eso ho oele e mong oa bona, empa ba ne ba kolobelitsoe feela ka lebitso la Morena Jesu. 17 Ka mor'a moo, ba ba bea matsoho 'me ba amohela Moea o Halalelang. 18 Jwale ha Simone a bona seo Moea o ile oa fanoa ka ho beoa matsoho a baapostola, a ba tšepisa chelete, 19 a re, “Le 'na mphe matla ana, hore mang kapa mang a Ke beha matsoho a ka amohela Moea o Halalelang. " 20 Empa Peterose a re ho eena, “Silevera ea hao e ke e timele le uena, hobane u ne u nahana hore mpho ea Molimo u ka e nka ka chelete! 21 Ha u na karolo kapa kabelo tabeng ena, etsoe pelo ea hao ha ea loka ka pel'a Molimo. 22 Ka baka leo, bakela bokgopo ba hao, mme o rapele Morena hore, haeba ho ka etsahala, o ka tshwarelwa mehopolo ya pelo ya hao..

Liketso 8: 26-39, Filipi le leqhalaha

26 Lengeloi la Morena la re ho Filipi: "Ema 'me u ee n south'a boroa ho tsela e theohang Jerusalema e eang Gaza." Sebaka sena sa lehoatata. 27 Mme a tsoga a ya. Mme ho ne ho le Moethiopia, leqhalaha, molaoli oa lekhotla oa Kandase, mofumahali oa Baethiopia, ea neng a okametse letlotlo lohle la hae. O ne a ile Jerusalema ho tla rapela 28 o ne a khutla, a lutse ka koloing ea hae, 'me o ne a bala moprofeta Esaia. 29 Eaba Moea o re ho Filippi, "E-ea 'me u ikopanye le koloi ena." 30 Kahoo, Filipi a mathela ho eena 'me a mo utloa a bala moprofeta Esaia mme a botsa, "Na u utloisisa seo u se balang?" 31 Eaba o re, "Nka tseba joang, ntle leha e mong a ka nthuta?" Mme o memetse Filippi ho tla lula le yena. 32 Joale karolo ea Lengolo eo a neng ae bala e ne e le tjena:Joaloka nku o ile a isoa tlhabong le joaloka konyana ka pel'a mokoti oa eona, ka hona ha a ahlamise molomo. 33 Ha a kokobetsoa toka o ile a haneloa ka eena. Ke mang ea ka hlalosang moloko oa hae? Hobane bophelo ba hae bo tlositsoe lefatšeng. ”

34 Leqhalaha la re ho Filipi, "Kea u botsa, na moprofeta o bua joalo ka eena kapa ka motho e mong?" 35 Yaba Filipi o ahlamisa molomo, mme a qala ka Lengolo lena a mo joetsa litaba tse monate ka Jesu. 36 Ha ba ntse ba tsamaea tseleng ba fihla moo metsi a leng teng, 'me letona la re: “Bona, metsi ke ana! Se nthibelang ho kolobetsoa? " 38 A laela hore koloi e eme, 'me ba theohela ka metsing ka bobeli, e leng Filipi le letona, 'me a le kolobetsa. 39 Ha ba tsoa ka metsing, moea oa Morena oa tlosa Filipi, 'me leqhalaha ha lea ka la hlola le mo bona,' me la tsamaea ka thabo.

Karolo ea 6, Phetoho ea Saule (Paul)

Liketso 9: 1-9, Pono tseleng e eang Damaseka

1 Empa Saule, a ntse a phefumoloha litšoso le polao khahlanong le barutuoa ba Morena, a ea ho moprista ea phahameng 2 'me a mo botsa mangolo a eang lisynagogeng tsa Damaseka, e le hore haeba a fumana tse ling tsa tsela, banna kapa basali, o ne a ka ba tlisa ba tlamiloe Jerusalema. 3 Ha a ntse a tsoela pele ho tsamaea, a atamela Damaseka, 'me ka tšohanyetso khanya e tsoang leholimong khanya mo potolohileng. 4 Le ho oela fatše, o ile a utloa lentsoe le re ho eena, "Saule, Saule, ke hobane'ng ha u ntlhorisa?" 5 'Me a re, "U mang, Morena?" Mme a re, “Ke 'na Jesu, eo u mo hlorisang. 6 Ema, o kene motseng, mme o tla bolellwa seo o lokelang ho se etsa. 7 Banna ba neng ba tsamaea le eena ba ema ba maketse, ba utloa lentsoe empa ba sa bone motho. 8 Saule a phahama fatše, 'me le hoja mahlo a hae a ne a bulehile, ha aa ka a bona letho. Kahoo ba mo tšoara ka letsoho 'me ba mo tlisa Damaseka. 9 A qeta matsatsi a mararo a sa bone, a sa je, a sa nwe.

Liketso 9: 10-19, Saule o bona hape, o tlala Moea o Halalelang, mme oa kolobetsoa

10 Joale ho ne ho e-na le morutuoa Damaseka ea bitsoang Ananiase. Morena a re ho eena ka pono, "Ananiase." A re: Ke 'na enoa, Morena. 11 Morena a re ho eena: Tsoha, u ee seterateng se bitsoang Se Otlolohileng, 'me ntlong ea Judase u batle monna oa Tarese ea bitsoang Saule, hobane bona, oa rapela. 12 'me o bone ponong monna ea bitsoang Ananiase a kena' me bea matsoho holim 'a hae e le hore a ka boela a bona. " 13 Empa Ananiase a araba, a re: Morena, ke utloile ho ba bangata ka monna eo, kamoo a entseng hampe ho bahalaleli ba hao ba Jerusalema. 14 'Me mona o na le matla a tsoang ho baprista ba ka sehloohong a ho tlama bohle ba ipiletsang lebitsong la hao. ” 15 Empa Morena a re ho eena: “Tsamaea, hobane ke kofuto eo ke e khethileng ea ho jara lebitso la ka ka pel'a Balichaba le marena le bana ba Iseraele. 16 Etsoe ke tla mo bontša hore na o tlameha ho utloa bohloko bo bokae ka lebaka la lebitso la ka. ” 17 Yaba Ananiase oa tloha, mme a kena ka tlung. Mme ho mo beha matsoho a re, “Moena Saule, Morena Jesu ea hlahileng ho uena tseleng eo u tlileng ka eona o nthomile hore u boele u bone tlatsoa ka Moea o Halalelang. " 18 Hang-hang ntho e kang makhakhapha ea oa mahlong a hae, 'me a boela a bona. Eaba oa ema 'me oa kolobetsoa; 19 mme a ja, a matlafala. Ka matsatsi a mangata o ne a ena le barutuwa Damaseka.

Liketso 9: 20-22, Saule o qala ho rera

20 Yaba o phakisa a bolela Jesu masinagogeng, a re:Ke Mora oa Molimo. " 21 Bohle ba mo utlwang ba makala, ba re: “Na eo hase yena ya ileng a ferekanya ba bitsang ka lebitso lena Jerusalema? Haele mona, ha a ka a tlela mona, ka morero oo, hore a tlisoe ka pel'a baprista ba baholo? 22 Empa Saule o ile a eketsa matla ka ho eketsehileng, 'me a ferekanya Bajuda ba neng ba lula Damaseka ka ho paka hore Jesu ke Kreste.

Liketso 9:31, kholo ea kereke

31 Ka gona phuthego ya nageng ka moka ya Judea le ya Galilea le ya Samaria ya ba le khutšo ya ba ya agwa. Mme ho tsamaea tšabong ea Morena le matšelisong a Moea o Halalelang, e ile ea ngatafala.

Karolo ea 7, Balichaba ba Utloa Litaba Tse Molemo

Liketso 10: 34-43, Peter o rerela Balichaba

34 Kahoo Petrose a ahlamisa molomo 'me a re: “Kannete kea utloisisa Molimo ha a leeme, 35 empa setjhabeng se seng le se seng ya mo tshabang, le ya etsang tse lokileng, oa amoheleha ho yena. 36 Ha e le lentsoe leo a le rometseng ho Iseraele, a bolela litaba tse molemo tsa Khotso ka Jesu Kreste (ke Morena oa tsohle), 37 Le lona le a tseba ho hlahile Judea yohle, ho qala Galelea, kamora kolobetso e boletsweng ke Johanne. 38 ka moo Modimo o tlotsitseng Jesu wa Nasaretha ka Moya o Halalelang le ka matla. O ne a tsamayatsamaya a etsa hantle, a fodisa bohle ba hateletsweng ke Diabolose; hobane Modimo o ne o ena le yena. 39 Mme re dipaki tsa tsohle tseo a di entseng naheng ya Bajuda le Jerusalema. Ba mo bolaea ka ho mo fanyeha sefateng. 40 empa Molimo o ile a mo tsosa ka letsatsi la boraro 'me a etsa hore a hlahe, 41 eseng ho batho bohle empa ho rona ba neng ba khethiloe ke Molimo hore e be lipaki, ba ileng ba ja le ho noa le eena kamora hore a tsohe bafung. 42 Mme o re laetse ho rerela batho le ho paka hore ke yena ya beilweng ke Modimo ho ba moahlodi wa ba phelang le ba shweleng.. 43 Ho eena baprofeta bohle ba paka hore e mong le e mong ea lumelang ho eena o fumana tšoarelo ea libe ka lebitso la hae. "

Liketso 10: 44-48, Moea o Halalelang o Oela ho Balichaba

44 Ha a ntse a bua lintho tsena, Moea o Halalelang oa theohela holim'a bohle ba utloileng lentsoe. 45 'Me balumeli ba tsoang ho ba bolotseng ba tlileng le Petrose ba makala, hobane neo ea Moea o Halalelang ea tšolleloa tsoa esita le ho Balichaba. 46 Etsoe ba ne ba utloa ba bua maleme 'me ba tlotlisa Molimo. Eaba Peter o re, 47 "Na ho na le motho ea ka hanelang metsi bakeng sa ho kolobetsa batho bana, ba amohetseng Moea o Halalelang joalo ka rona? " 48 A ba laela hore ba kolobetsoe ka lebitso la Jesu Kreste. Ke moka ba mo kgopela gore a dule matšatši a sego kae.

Liketso 11: 1-18, Petrose o paka ka Balichaba

1 Joale baapostola le barab'abo rōna ba neng ba le ho pholletsa le Judea ba utloa hore Balichaba le bona ba ile ba amohela lentsoe la Molimo. 2 Ha Petrose a nyolohela Jerusalema, mokete oa lebollo oa mo nyatsa, o re: 3 U ile ua ea ho banna ba sa bollang ua ja le bona. ” 4 Empa Peter a qala mme a ba hlalosetsa ka tatellano: 5 “Ke ne ke le motseng oa Joppa ke rapela, 'me ke ile ka tšoaroa ke kelellong ke ile ka bona pono, ntho e kang lesela le leholo le theoha, le theoloa leholimong ke likhutlo tsa eona tse' ne, 'me la tla ho' na. 6 Ha ke e sheba ka hloko, ke ile ka sheba liphoofolo le liphoofolo tse jang nama le lihahabi le linonyana tsa leholimo. 7 Ka utloa lentsoe le re ho 'na,' Ema, Peter; hlaba 'me u je.' 8 Empa ka re, 'Ho hang, Morena; hobane ha ho letho le tloaelehileng kapa le sa hloekang le kileng la kena molomong oa ka. 9 Empa lentsoe la araba la bobeli le le leholimong, la re: Seo Molimo a se hloekisitseng, u se ke ua re se tloaelehileng. 10 Sena sa etsahala ka makhetlo a mararo, 'me tsohle tsa huleloa hape leholimong. 11 'Me bonang, ka motsotso oo banna ba bararo ba fihla ntlong eo re neng re le ka ho eona, ba rometsoe ho' na ho tsoa Cesarea. 12 Mme Moya wa mpolella hore ke ye le bona, ke sa kgetholle. Bara bana babo rōna ba tšeletseng le bona ba ile ba tsamaea le 'na,' me ra kena ka tlung ea monna eo. 13 A re phetela kamoo a boneng lengeloi le eme ka tlung ea hae, a re: Romela batho Jopo, u late Simone ea bitsoang Petrose; 14 O tla o tsebisa molaetsa o tla bolokeha ka wona, wena le ba ntlo ya hao yohle. ' 15 Ha ke qala ho bua, Moya o Halalelang wa theohela hodima bona jwalokaha o kile wa theohela hodima rona tshimolohong. 16 Mme ka hopola lentswe la Morena, kamoo a boletseng kateng, a re:Johanne o kolobelitse ka metsi, empa lona le tla kolobetsoa ka Moea o Halalelang. ' 17 Joale haeba Molimo o ba file mpho e tšoanang le eo a re fileng eona ha re lumela ho Morena Jesu Kreste, ke ne ke le mang hore nka ema tseleng ea Molimo? ” 18 Ha ba utloa lintho tsena ba khutsa. Ba tlotlisa Molimo, ba re:Joale Molimo o file le Balichaba pako e isang bophelong. "

Karolo ea 8, Thero ea Pele ea Paulose

Liketso 13:1-3, Ho romeloa tšebeletsong ea tšimo

1 Hona joale ho na le e ne e le kereke ka Antioke baprofeta le matichere, Barnabase, Simeone ea neng a bitsoa Niger, Lucius oa Kurene, Manaen motsoalle oa bophelo bohle ba Heroda molaoli, le Saule. 2 Ha a ntse a ba ne ba rapela Morena mme ba itima lijo, ho boletse Moea o Halalelang, “Nkhetheleng Barnabase le Saule bakeng sa mosebetsi oo ke ba bitselitseng ho oona.” 3 Ebe kamora ho itima lijo le ho rapela ba ba bea matsoho 'me a re ba tsamaee.

Liketso 13: 8-11, Ho khalemela sera

8 Empa Elimase oa senohe (hobane ke lona moelelo oa lebitso la hae) a ba hanyetsa, a batla ho khelosa motsamaisi oa profinse tumelong. 9 Empa Saule, ea neng a boetse a bitsoa Pauluse, ho tlatsoa ka Moea o Halalelang, a mo sheba ka hloko 10 mme a re, “Wena mora wa diabolose, sera sa ho loka hohle, o tletse thetso yohle le bolotsana, na o ke ke wa lesa ho kgelosa ditsela tse lokileng tsa Morena? 11 Bona, joale, letsoho la Morena le holim 'a hao,' me u tla foufala, 'me u ke ke ua khona ho bona letsatsi nakoana. ” Hang-hang moholi le lefifi tsa mo aparela, 'me a tsamaea a batla batho ba ka mo tsamaisang ka letsoho.

Liketso 13: 16-25, Ho ruta ka Baprofeta

“Banna ba Iseraele le lona ba tšabang Molimo, mamelang. 17 Modimo wa setjhaba sena sa Iseraele o kgethile bontata rona, mme o hodisitse setjhaba sena ha ba sa le naheng ya Egepeta, mme ka letsoho le phahameng o ba ntshitse teng. 18 'Me a ba mamella ka lilemo tse ka bang mashome a mane lefeelleng. 19 'Me ka mor'a ho timetsa lichaba tse supileng naheng ea Kanana, o ile a ba fa naha ea bona e le lefa. 20 Sena sohle se nkile lilemo tse ka bang 450. Ka mor'a moo a ba fa baahloli ho fihlela moprofeta Samuele. 21 Eaba ba kopa morena, 'me Molimo oa ba nea Saule, mor'a Kishe, monna oa leloko la Benjamine, ka lilemo tse mashome a mane. 22 Eitse hobane a mo tlose, a ba hlahisetsa Davida hore e be morena oa bona, eo a ileng a mo paka, a re: Ke fumane ho Davida, mor'a Jese, monna ea pelong ea ka, ea tla etsa thato ea ka eohle. 23 Modimo o tliseditse Iseraele Mopholosi, e leng Jesu, lelokong la monna eo, joalo ka ha a ts'episitse. 24 Pele a tla, Johanne o ne a phatlalalitse kolobetso ea pako ho sechaba sohle sa Iseraele. 25 Ha Johanne a qeta lithuto tsa hae, a re, 'Le nahana hore ke mang? Ha ke yena. Che, empa bonang, ea tlang kamorao ho 'na, eo ke sa tšoaneleheng ho lokolla meqathatso maotong a hae.'

Liketso 13: 26-35, Ho ruta ka Jesu o tsohile bafung

26 “Barab'eso, bara ba lelapa la Abrahama, le ba hara lona ba tšabang Molimo, molaetsa oa pholoho ona o rometsoe ho rona. 27 Bakeng sa ba ahileng Jerusalema le babusi ba bona, kahobane ba sa mo tsebe, ba bile ba sa utloisise lipolelo tsa baporofeta tse balloang Sabatha se seng le se seng, ba li phethile ka ho mo ahlola. 28 Mme leha ba sa ka ba fumana a le molato wa lefu, ba kopa Pilato hore a bolawe. 29 Eitse hobane ba phethe tsohle tse ngoliloeng ka eena, ba mo theola sefateng, ba mo beha ka lebitleng. 30 Empa Molimo o mo tsositse bafung, 31 'me a bonahala matsatsi a mangata ho ba neng ba nyolohile le eena ho tloha Galelea ho tla Jerusalema, bao joale e leng lipaki tsa hae ho sechaba. 32 'Me re u tlisetsa litaba tse monate tsa seo Molimo a se tšepisitseng bo-ntate, 33 sena o se phethahalitse ho rona bana ba bona ka ho tsosa Jesu, joalo ka ha ho ngoliloe ho Pesaleme ea bobeli, ho thoe: U 'mora oa ka, kajeno ke u tsoetse. 34 Mme haele hore o mo tsositse bafung, hore a se hlole a kgutlela ho boleng, o boletse ka tsela ena, o re: Ke tla o nea mahlohonolo a Davida a halalelang, a tiileng. 35 Ka hona o re hape pesalemeng e 'ngoe:U ke ke ua lumella Mohalaleli oa hao hore a bone ho bola. '

Liketso 13: 36-41, Tšoarelo ka Kreste

36 Hobane Davida, eitse hobane a phethe morero oa Molimo molokong oa hae, a khaleha, a beoa le bo-ntat'ae, 'me a bona ho bola; 37 mme yo Modimo o mo tsositseng ga a ka a bona go bola. 38 Tsebang ke hona, banabeso, hore ke ka lona motho enoa ho tšoareloa libe ho lona, 39 mme ka yena e mong le e mong ya dumelang o lokolotswe ho tsohle tseo o neng o ke ke wa lokollwa ho tsona ka molao wa Moshe. 40 Hlokomela, esere se boleloang ke Baprofeta sa etsahala. 41 “'Bonang, lōna basomi, le makale,' me le timele; etsoe ke etsa mosebetsi matsatsing a lōna, mosebetsi oo le ke keng la o lumela, le haeba motho a ka o bolella oona. '”

Liketso 13: 44-49, Morero ho Balichaba

44 Sabatha se hlahlamang motse o ne o bokane kaofela ho utloa lentsoe la Molimo. 45 Empa ha Bajuda ba bona matšoele, ba tlala mohono 'me ba qala ho hanyetsa se buuoang ke Pauluse, ba mo hlapaola. 46 Paulose le Barnabase ba bua ka sebete, ba re,Ho ne ho hlokahala hore lentsoe la Molimo le bolelloe uena pele. Kaha u e qhelela ka thōko 'me u ikahlola u sa tšoanelehe bophelo bo sa feleng, bona, re ea ho Balichaba. 47 Hobane Morena o re laetse jwalo, a re:Ke o entse lebone la baditjhaba, u tle u tlise poloko lipheletsong tsa lefatše. '" 48 Ha Balichaba ba utloa sena, ba qala ho thaba le ho tlotlisa lentsoe la Morena, 'me bohle ba neng ba khethetsoe bophelo bo sa feleng ba lumela. 49 Mme lentswe la Morena la hasana tikolohong yohle.

Liketso 14: 13-15, Ho Khalemela Bohetene

13 'Me moprista oa Zeuse, eo tempele ea hae e neng e le monyako oa motse, a tlisa likhomo le meqhaka lihekeng,' me a batla ho etsa sehlabelo le bongata. 14 Empa ha baapostola Barnabase le Pauluse ba utloa hoo, ba hahola liaparo tsa bona, 'me ba potlakela ho bongata, ba hooa, 15 “Banna, hobaneng le etsa lintho tsee? Le rona re banna, ba mofuta o tšoanang le oa hau, mme re u tlisetsa litaba tse monate, hore u lokela ho tloha linthong tsena tsa lefeela ho ea ho Molimo ea phelang, ea entseng leholimo le lefatše le leoatle le sohle se ho tsona.

Liketso 14: 19-22, Ho tlepetsoa Pauluse ka majoe

19 Bajuda ba tla ba etswa Antiokia le Ikonione, mme ha ba kgodisitse matshwele, ba tlepetsa Paulosi ka majwe, ba mo hulanyetsa kantle ho motse, ba hopola hore o shwele. 20 Empa ha barutuoa ba mo bokanela, a ema 'me a kena motseng,' me letsatsing le hlahlamang a fetela le Barnabase ho ea Derbe. 21 Ha ba boletse evangeli motseng oo, 'me ba entse barutuoa ba bangata, ba khutlela Lystra, le Ikoniamo, le Antioke. 22 ho matlafatsa meea ea barutuoa, ho ba khothaletsa ho tsoela pele tumelong, mme ba re re tlameha ho kena 'musong oa Molimo ka matšoenyeho a mangata.

Karolo ea 9, Lekhotla la Jerusalema

Liketso 15: 6-11, Mabapi le lebollo la Balichaba

6 Baapostola le baholo ba phuthehela ho hlahloba taba eo. 7 Eitse hobane ho be le ngangisano e kholo, Petrose a ema, a re ho bona: Banabeso, le a tseba hobane mehleng ya pele, Modimo o nkgethile hara lona hore baditjhaba ba utlwe lentswe la Evangeli ka molomo wa ka, mme ba dumele. 8 'Me Molimo, ea tsebang pelo, o ile a paka ho bona, ka ho ba fa Moea o Halalelang feela joalokaha a ile a re fa, 9 'me ha aa ka a khetholla pakeng tsa rona le bona, ka ho hlwekisa dipelo tsa bona ka tumelo. 10 Joale, ka hona, hobaneng le leka Molimo ka ho beha joko molaleng oa barutuoa eo bo-ntat'a rona kapa rona re sa kang ra khona ho e jara? 11 Empa re lumela hore re tla bolokeha ka mohau oa Morena Jesu, joalo ka bona. "

Liketso 15: 12-21, Qeto ea Lekhotla

12 Phutheho yohle ya kgutsa, mme ya mamela Baranabase le Paulosi ha ba pheta dipontsho le meeka eo Modimo a e entseng ka bona hara baditjhaba. 13 Ha ba qeta ho bua, James a araba a re, “Barab'eso, 'mameleng. 14 Simeone o phetile kamoo Modimo o kileng wa etela ditjhaba qalong, ho inkela setjhaba sa hae. 15 Mantsoe a baprofeta a lumellana le sena, feela joalokaha ho ngoliloe, 16 “'Ka mor'a sena ke tla khutla,' me ke tla tsosolosa tente ea Davida e oeleng; Ke tla tsosa masupi a teng, ke e tsose, 17 hore masalla a batho a ka batla Morena, le lichaba tsohle tse bitsoang ka lebitso la ka, ho bolela Morena, ea etsang lintho tsena 18 tse tsejoang ho tloha khale. ' 19 Ka hona kahlolo ea ka ke hore ha rea ​​lokela ho khathatsa ba Balichaba ba sokolohelang ho Molimo, 20 empa re lokela ho ba ngolla hore ba ile lintho tse silafalitsoeng ke litšoantšo tse rapeloang, le bohlola, le tse fenethiloeng, le mali.. 21 Hobane ho tloha melokong ya kgale, Moshe o bile le ba mo phatlalatsang motseng o mong le o mong;. "

Liketso 15: 22-29, Lengolo le Eang ho Balumeli ba Balichaba

2 Eaba ho bonahala ho le molemo ho baapostola le baholo, le kereke eohle, ho khetha banna har'a bona 'me a ba romela Antioke le Pauluse le Barnabase. Ba roma Judase ya bitswang Barsabase, le Silase, banna ba etellang pele hara baena. 23 ka lengolo le latelang: “Barab'eso, baapostola le baholo, re lumelisa barab'eso bao e seng ba Balichaba ba Antioke le Syria le Silisia. 24 Kaha re utloile hore batho ba bang ba tlohile ho rona mme ba u tšoenya ka mantsoe, ba ferekanya likelello tsa hau, leha re sa ka ra ba fa litaelo, 25 ho bonahetse ho le hotle ho rona, ha re le ntsoe-leng le le leng, ho khetha banna, 'me re ba romela ho lōna le baratuoa ba rōna Barnabase le Pauluse; 26 banna ba beileng bophelo ba bona kotsing ka baka la lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. 27 Ka baka leo, re romile Judase le Silase, mme le bona ba tla le bolella taba tseo ka molomo. 28 etsoe ho bonahetse ho le molemo ho Moea o Halalelang le ho rona hore re se ke ra u jarisa moroalo o moholo ho feta litlhokahalo tsena: 29 hore u ila se hlabetsoeng litšoantšo tse rapeloang, le mali, le se fenethiloeng, le bohlola. Ha le ka ithibela, le tla etsa hantle. Sala hantle. ”

Karolo ea 10, Lekala la Paul

Liketso 16: 16-18, Ho leleka moea oa bonohe

16 Ha re ea sebakeng sa thapelo, re ile ra khahlametsoa ke lekhabunyane le neng le e-na le moea oa bonohe, 'me le ne le ruisa beng ba lona haholo ka ho noha. 17 O ile a latela Paulosi le rona, a hooa, "Banna bana ke bahlanka ba Molimo ea holimo-limo, ba le tsebisang tsela ea pholoho." 18 O ile a 'na a etsa sena ka matsatsi a mangata. Paulose a teneha haholo, mme a reteleha, a re ho moya oo: Ke a o laela ka lebitso la Jesu Kreste ho tsoa ho eena. ” Mme ya tswa ka yona nako eo.

Liketso 16: 25-34, Phetoho ea Jailer oa Philippines

25 Hoo e ka bang har'a mp'a bosiu Pauluse le Silase ba ne ba rapela 'me ba binela Molimo lipina tsa thoriso,' me batšoaruoa ba ne ba ba mamela. 26 mme hanghang ha eba le tshisinyeho e kgolo ya lefatshe, hoo metheo ya teronko e ileng ya sisinyeha. Hang-hang menyako eohle ea buloa, 'me litlamo tsa motho e mong le e mong tsa tlamolloa. 27 Ha molebeli oa teronko a tsoha 'me a bona hore mamati a teronko a bulehile, a tsomula sabole ea hae' me o ne a le haufi le ho ipolaea, a nahana hore batšoaruoa ba balehile. 28 Empa Pauluse a hoeletsa ka lentsoe le phahameng, "U se ke ua intša kotsi, etsoe kaofela re teng mona." 29 Molebeli oa teronko a batla mabone, 'me a potlakela teng' me a itihela fatše ka tšabo, a itihela pel'a Pauluse le Silase. 30 A ntoo ba ntšetsa ntle, a re: Benghadi, ke etseng hore ke bolokehe? 31 Mme bare, “Dumela ho Morena Jesu, mme o tla bolokeha, uena le ba ntlo ea hau. " 32 Ba mmolella lentswe la Morena, le bohle ba neng ba le ka tlung ya hae. 33 A ba nka ka yona hora eo ya bosiu, a ba hlatswa maqeba; le o ile a kolobetsoa hang-hang, eena le ba lelapa la hae kaofela. 34 Joale a ba tlisa ka tlung ea hae 'me a beha lijo ka pel'a bona. 'Me o ile a thaba le bohle ba ntlo ea hae hore o ne a lumela ho Molimo.

Liketso 17: 1-3, Ho Bolela Thesalonika

Ha ba feta Amphipolis le Apollonia, ba fihla Thesalonika, moo ho neng ho na le synagoge ea Bajuda. 2 Paulosi a ya ka tlwaelo ya hae, mme ka matsatsi a mararo a Sabatha a fetolana le bona ka Mangolo. 3 ho hlalosa le ho paka hore ho ne ho hlokahala hore Kreste a utloisoe bohloko le ho tsoha bafung, le ho re, “Jesu eo ke le tsebisang, ke Kreste. "

Liketso 17: 22-31, Paulose mane Athene

22 Kahoo Pauluse, a ema ka har'a Areopago, a re: "Banna ba Athene, Kea bona hore ka litsela tsohle u batho ba ratang bolumeli haholo. 23 Etsoe eitse ha ke feta ’me ke bona lintho tseo le li rapelang, ka fumana le aletare e ngotsoeng: ‘Ho molimo o sa tsejoeng. Ka baka leo, seo le se rapelang le sa se tsebe, ke sona seo ke le bolellang sona. 24 Molimo ea entseng lefatše le tsohle tse ho lona, ​​e leng Morena oa leholimo le lefatše, ha a lule litempeleng tse entsoeng ke motho, 25 leha e le ho sebeletsoa ke matsoho a motho, joalo ka hoja a hloka letho, hobane ke eena ea fang batho bohle bophelo le phefumoloho le tsohle. 26 'Me o entse ho tsoa mothong a le mong sechaba se seng le se seng sa moloko oa batho, ho phela holim' a sefahleho sa lefatše, kaha o behile linako tse behiloeng le meeli ea sebaka sa bona sa bolulo. 27 hore ba batle Molimo, mme mohlomong ba utloe tsela ea bona e lebileng ho eena mme ba mo fumane. Leha ho le joalo ha a hole le e mong le e mong oa rona, 28 bakeng sa "'Re phela ka ho eena, rea sisinyeha, 'me re teng'; jwalokaha le baroki ba bang ba lona ba itse: Hobane re bana ba hae ruri. 29 Kaha joale re bana ba Molimo, ha rea ​​tšoanela ho nahana hore molimo o joalo ka khauta kapa silevera kapa lejoe, setšoantšo se entsoeng ke bonono le monahano oa motho. 30 Linako tsa ho hloka tsebo Molimo o li hlokomolohile, empa joale o laela batho bohle hohle hore ba bake, 31 hobane o beile letsatsi leo ka lona a tla ahlola lefatše ka ho loka ka monna eo a mo khethileng. 'me o fane ka tiiso ho sena ka ho mo tsosa bafung. "

Liketso 18: 5-11, Paulose Korinthe

5 Ha Silase le Timothea ba fihla ba tsoa Macedonia, Paulosi o ne a tšoarehile ka lentsoe, a pakela Bajuda hore Kreste ene ele Jesu. 6 Yare ha ba mo hanyetsa, ba mo hlapaola, a hlohlora diaparo tsa hae, a re ho bona: Madi a lona a be hodima lona! Ha ke na molato. Ho tloha joale, ke tla ea ho Balichaba. 7 A tloha teng, a ya tlung ya monna ya bitswang Titiuse Justase, e leng morapedi wa Modimo. Ntlo ea hae e ne e bapile le synagoge. 8 Krispase, mmusi wa sinagoge, o ne a dumela ho Morena, le ba ntlo ya hae kaofela. Le Bakorinthe ba bangata ba utloa Paul ba lumela 'me ba kolobetsoa. 9 Mme bosiu Morena a re ho Paulosi ka pono, “Se tshabe, o nne o bue, mme o se ke wa kgutsa; 10 hobane ke na le wena, mme ha ho motho ya tla o tsohela matla ho o etsa hampe; hobane ke na le batho ba bangata motseng ona. 11 A hlola selemo le kgwedi tse tsheletseng, a ntse a ruta lentswe la Modimo hara bona.

Liketso 18: 24-28, Apolose Efese

24 Joale Mojuda ea bitsoang Apollos, letsoalloa la Alexandria, a fihla Efese. E ne e le monna ea kheleke puong, ea nang le tsebo ea Mangolo. 25 O ne a rutiloe tsela ea Morena. Kaha o ne a cheseha moeeng, o ile a bua le ho ruta ka nepo lintho tse mabapi le Jesu, le hoja a ne a tseba feela kolobetso ea Johanne. 26 A qala ho bua ka sebete ka tlung ea thapelo, empa ha Priscilla le Akuila ba mo utloa, ba mo nkela ka thoko mme ba mo hlalosetsa tsela ea Molimo ka nepo. 27 Ha a rata ho fetela Akaea, baena ba mo kgothatsa, ba ngolla barutuwa hore ba mo amohele. Ha a fihla, a thusa haholo ba lumetseng ka mohau. 28 hobane o ne a hanyetsa Bajuda ka matla pontsheng ya batho, a ba bontsha ka Mangolo hore Kreste e ne e le Jesu.

Liketso 19: 1-10, Paulose mane Efese

1 'Me e ile ha etsahala hore ha Apollose a ne a le Korinthe, Pauluse o ile a pholletsa le naha hare-hare' me a fihla Efese. Ha a le moo o ile a fumana barutuoa ba bang. 2 A re ho bona: “Na o amohetse Moea o Halalelang ha o lumela? ” Mme bare, "Tjhe, ha re eso utlwe le hore ho na le Moya o Halalelang." 3 Eaba o re, "Le kolobelitsoe ka kolobetso efe?" Ba re, "Ka kolobetso ea Johanne." 4 Mme Paulose o itse, “Johanne o kolobelitse ka kolobetso ea pako, a bolella batho ho lumela ho ea tlang kamora hae, ke hore, Jesu. " 5 Ha ba utloa sena, ba kolobetsoa ka lebitso la Morena Jesu. 6 Ha Pauluse a beha matsoho holim'a bona, Moea o Halalelang oa tla holim 'a bona,' me ba qala ho bua ka maleme le ho profeta8 'Me a kena ka synagogeng' me ka likhoeli tse tharo a bua ka sebete, ho beha mabaka le ho ba kholisa ka 'muso oa Molimo. 9 Empa ha ba bang ba ba manganga 'me ba tsoela pele ho se lumeleng, ba nyefola tsela Ka pel'a phutheho, a tloha ho bona 'me a nka barutuoa a ea le bona, a behelana mabaka letsatsi le leng le le leng ka holong ea Tirano. 10 Sena sa etsahala ka dilemo tse pedi, hoo baahi bohle ba Asia ba ileng ba utlwa lentswe la Morena, Bajuda le Bagerike.

Liketso 20: 17-35, mantsoe a ho qetela a Paulose ho baholo ba Efese

17 Ha a le Mileta, a romela Efese ho bitsa baholo ba kereke. 18 Ha ba fihla ho eena, a re ho bona: “Lea tseba hore na ke phetse joang har'a lōna nako eohle ho tloha ka letsatsi la pele leo ke qalileng Asia, 19 ke sebeletsa Morena ka boikokobetso bohle, le ka meokgo, le ka diteko tse ileng tsa ntlhahela ka merero ya Bajuda; 20 kamoo ke sa kang ka tšaba ho le bolella letho le molemo, le ho le ruta phatlalatsa, le ka ntlo le ntlo; 21 ke pakela Bajuda le Bagerike ea pako ho Molimo le tumelo ho Morena oa rona Jesu Kreste. 22 'Me hona joale, bona, Ke ea Jerusalema, petelitsoe ke Moea, sa tsebe se tla nketsahalla ho na le, 23 haese hore Moea o Halalelang oa mpakela motseng o mong le o mong hore ho emeloa chankaneng le litlhokofatso. 24 Empa ha ke nke bophelo ba ka e le ba bohlokoa bo le bong, leha e le ba bohlokoa ho nna, ha feela nka qeta tsela ea ka le bosebeletsi boo ke bo amohetseng ho Morena Jesu, ho paka evangeli ea mohau oa Molimo. 25 Mme bonang, ke a itse gore ga go ope wa lona yo ke tsamaileng mo gare ga bone ho phatlalatsa 'muso ke tla bona sefahleho sa ka hape. 26 Ka hona ke paka ho lona kajeno hore ha ke na molato maling a bohle. 27 etsoe ha kea ka ka tšaba ho le bolella morero oohle oa Molimo. 28 Itlhokomeleng, mme le hlokomele le mohlape kaofela, oo Moya o Halalelang o le beileng balebedi ho wona, ho hlokomela kereke ya Modimo. eo a e fumaneng ka mali a hae (mali a hae)29 Kea tseba hore ka mor'a hore ke tlohe liphiri tse bohale li tla kena har'a lōna, li sa qenehele mohlape; 30 'Me har'a lōna ho tla hlaha banna ba buang lintho tse sothehileng, ho hohela barutuoa hore ba ba sale morao. 31 Ka hona falimehang, le hopole hore ka lilemo tse tharo ha kea ka ka khaotsa bosiu le motšehare ho eletsa e mong le e mong ka meokho. 32 'Me joale, ke u neela Molimo le lentsoe la mohau oa hae, e ka khonang ho u haha, le ho u nea lefa har'a bohle ba halalelitsoeng. 33 Ha ke a ka ka lakatsa silevera, kapa kgauta, kapa diaparo tsa motho. 34 Le lona ka bolona lea tseba hore matsoho ana a sebelelitse litlhoko tsa ka le tsa ba nang le 'na. 35 Ke u bontšitse linthong tsohle hore ka ho sebetsa ka thata ka tsela ena re tlameha ho thusa ba fokolang mme re hopole mantsoe a Morena Jesu, kamoo le eena a itseng, 'Ho lehlohonolo ho fana ho feta ho amohela. '"

* Boholo ba liphetolelo, ho kenyeletsoa ESV, li fetolela hampe Liketso 20:28. Libuka tsa khale ka ho fetisisa tsa Alexandria le Critical Greek Text (NA-28) li ne li re, "Kereke ea Molimo, eo a e rekileng ka mali a hae." Libuka tse ngotsoeng ka letsoho tsa Byzantine hamorao li ile tsa baleha, "Kereke ea Morena le Molimo, eo a e rekileng ka mali a hae." Ka tlase ke phetolelo ea COM (Comprehensive New Testament) ea temana ena e ipapisitse le lingoloa tse mahlonoko tse bonts'ang mengolo ea pele-pele ea Segerike.

Liketso 20:28 (COM), Phetolelo e ipapisitse le libuka tsa pele-pele tse ngotsoeng ka letsoho

28 Itlhokomeleng, mme le hlokomele le mohlape wohle, oo Moya o Halalelang o le entseng balebedi ho wona, ho alosa kereke ea Molimo eo a e fumaneng ka mali a hae.

Liketso 22: 6-16, Ha a pheta tšokoloho ea hae

6 “Ha ke le tseleng ke atamela Damaseka, hoo e ka bang motšehare, ka tšohanyetso khanya e khōlō e tsoang leholimong ea khanya ho mpotoloha. 7 Ka oela fatše 'me ka utloa lentsoe le re ho' na, 'Saule, Saule, u ntlhorisetsa'ng?' 8 Ka re: O mang, Morena? 'Me a re ho' na, 'Ke 'na Jesu oa Nazaretha, eo u mo hlorisang. ' 9 Joale ba neng ba e-na le 'na ba bone leseli empa ha baa ka ba utloisisa lentsoe la ea neng a bua le' na. 10 Mme ka re, 'Ke tla etsang, Morena?' Morena a re ho nna: Ema, o kene Damaseka, mme teng o tla bolellwa tsohle tse laetsweng hore o di etse. 11 'Me kaha ke ne ke sa khone ho bona ka lebaka la khanya ea leseli leo, Ke ile ka tataisoa ka letsoho ke ba neng ba le' na, 'me a kena Damaseka. 12 “Mme Ananiase e mong, monna ea inehetseng ho ea ka molao, ea buuoang hantle ke Bajuda bohle ba ahileng moo, 13 a tla ho nna, a ema pela ka, a re ho nna: Moena Saule, o boele o bone. 'Me ka hora eona eo ka boela ka bona,' me ka mo bona. 14 Mme a re, 'Modimo wa bontata rona o o beile hore o tsebe thato ya wona, le ho bona Ya Lokileng, le ho utlwa lentswe le tswang molomong wa hae; 15 hobane o tla ba paki ya hae ho bohle ba tseo o di boneng le tseo o di utlwileng. 16 Hona joale ke hobane'ng ha u ema? Ema, o kolobetswe, o hlatswe dibe tsa hao ka ho rapela lebitso la hae. '

Liketso 23: 6-10, Paulosi ka pela Lekhotla

6 Jaanong e rile Paulo a lemoga fa karolo e nngwe e le Basadukae mme e nngwe e le Bafarisai, a goa mo lekgotleng a re: “Bagaetsho, nna ke Mofarasai, morwa Bafarasai. Ke mabapi le tšepo le tsoho ea bafu hore ke nyeoe. ” 7 Eitse hobane a rialo, ha hlaha moferefere mahareng a Bafarisi le Basadusi, mme phutheho ya arohana. 8 Hobane Basaduse ba re, ha ho tsoho ea bafu, leha e le lengeloi, leha e le moea; empa Bafarisi ba lumela tsohle. 9 Joale ha tsoha lerata le leholo, 'me bangoli ba bang ba mokha oa Bafarisi ba ema mme ba pheha khang e matla, "Ha re fumane letho le phoso ho monna enoa. Ho thoe'ng haeba moea kapa lengeloi le bua le eena? ” 10 Ha khang e e-ba matla, molaoli oa lekhotla a tšaba hore Pauluse o tla ba harola, 'me a laela masole ho theoha, ho mo tlosa har'a bona ka likhoka, le ho mo isa qhobosheaneng.

Liketso 24: 14-21, Paulosi ka pela Felixe

14 Empa sena kea se ipolela ho uena, hore ho latela tsela, eo ba e bitsang lequloana, Ke rapela Molimo oa bo-ntat'a rona, ke lumela ntho e 'ngoe le e' ngoe e behiloeng ke Molao, e ngotsoeng ke Baprofeta, 15 ke na le tšepo ho Molimo, eo banna bana ka bo bona ba e amohelang, hore ho tla ba le tsoho ea ba lokileng le ba sa lokang. 16 Kahoo ke lula ke ikitlaelletsa ho ba le letsoalo le hloekileng pela Molimo le batho. 17 Joale kamora lilemo tse ngata ke ile ka tla ho tlisa limpho sechabeng sa heso le ho hlahisa linyehelo. 18 Ha ke ntse ke etsa sena, ba mphumana ke se ke itlhoekisitse ka tempeleng, ke se na letshwele le moferefere. Empa Bajuda ba bang ba Asia - 19 ba tšoanela ho ba mona ka pel'a hao le ho nqosa, haeba ba ka ba le letho khahlanong le 'na. 20 Kapa banna bana a ba ke ba bolele bobe boo ba bo fumaneng mohla ke neng ke eme pela lekgotla; 21 ntle le ntho ena e le 'ngoe eo ke hoelelitseng ke eme har'a bona: Ke mabapi le tsoho ea bafu hore ke nyeoe ka pel'a hao letsatsing lena. '”

Liketso 26: 4-8, Paulose o Itšireletsa

4 “Tsela eo ke neng ke phela ka eona ho tloha bocheng ba ka, eo ke e qalileng har'a sechaba sa heso le Jerusalema, e tsejoa ke Bajuda bohle. 5 Ba tsebile ka nako e telele, haeba ba ikemiselitse ho paka, hore ho ea ka mokha o thata ka ho fetesisa oa tumelo ea rona ke phetse ke le Mofarisi. 6 Mme joale ke ema mona ka nyeoe ka lebaka la tšepo ea ka tšepisong e entsoeng ke Molimo ho bo-ntat'a rona, 7 e meloko ya rona e leshome le metso e mmedi e tshepileng ho e fihlela, ka ho rapela ka mafolofolo bosiu le motshehare. 'Me ke ka lebaka la tšepo ena ke qosoang ke Bajuda, Morena. 8 Ke hobaneng ha ho sa dumelehe ho lona hore Modimo o tsosa bafu??

Liketso 26: 12-23, Bopaki ba Paulose ba ho sokoloha ha hae

12 “Ka lebaka lena ke ile ka ea Damaseka ka matla le tumello ea baprista ba ka sehloohong. 13 Motshegareng, O kgosi, ke le mo tseleng, ka bona lesedi le le tswang legodimong, le le phatsimang go gaisa letsatsi, le le neng le phatsimela go dikologa nna le ba ke neng ke tsamaya le bone. 14 Ha re oetse fatše kaofela, ka utloa lentsoe le re ho 'na ka puo ea Seheberu,' Saule, Saule, u ntlhorisetsa'ng? Ho thata ho uena ho raha litsenene. ' 15 'Me ka re,' U mang, Morena? ' Morena a re: Ke nna Jesu eo o mo hlorisang. 16 Ema, 'me u eme ka maoto, etsoe ke hlahile ho uena ka morero ona, ho u khetha hore u be mohlanka le paki ea lintho tseo u mponeng tsona le tseo ke tla hlaha ho tsona. 17 ke o lopolla ho setjhaba sa heno le ho Baditjhaba, bao ke o romelang ho bona 18 ho tutubolla mahlo a bona, hore ba tlohe lefifing ho kena leseling, le ho tsoa matleng a Satane ho ea ho Molimo, hore ba tle ba fumane tšoarelo ea libe le sebaka hara ba halalelitsoeng ka tumelo ho 'na.. ' 19 “Ka baka leo, wena kgosi Ageripa, ha ke a ka ka hana ho mamela pono eo ya lehodimo. 20 empa ke phatlalalitse pele ho ba leng Damaseka, hape le Jerusalema, le tikolohong eohle ea Judea, le ho Balichaba; hore ba bake 'me ba sokolohele ho Molimo, ba etse liketso tse lumellanang le pako ea bona. 21 Ka lebaka lena Bajuda ba ile ba ntshwara ka tempeleng mme ba leka ho mpolaya. 22 Ho fihlela kajeno ke ntse ke fumana thuso e tsoang ho Molimo, ka hona ke eme mona ke paka ba banyenyane le ba baholo, ke sa re letho haese seo baprofeta le Moshe ba itseng se tla phethahala: 23 hore Kreste o tlameha ho utloa bohloko le hore, ka ho ba oa pele ho tsoha bafung, o tla phatlalatsa leseli ho batho ba rona le ho Balichaba. "

Liketso 27: 23-26, Ponahalo ea lengeloi pele sekepe se soahlamana

23 Bosiung bona bona lengeloi la ea Molimo eo ke leng oa hae 'me ke rapela, 24 mme a re, 'Se tshabe, Paulose; O lokela ho ema kapele ho Sesare. 'Me bona, Molimo ou file bohle bao u tsamaeang le bona ka sekepe. 25 Kahoo e-bang sebete, banna, hobane ke lumela ho Molimo hore ho tla ba joalo ka moo ke boleletsoeng. 26 Empa re tlameha ho thulana le sehlekehleke se seng. ”

Liketso 28: 7-10, Paul sehlekehlekeng sa Malta

7 Hona joale tikolohong ea sebaka seo ho ne ho e-na le masimo a monna ea ka sehloohong sehlekehlekeng seo, ea bitsoang Publiase, ea ileng a re amohela 'me a re amohela ka mofuthu ka matsatsi a mararo. 8 Ho ile ha etsahala hore ntate oa Publius a robala a kula a tšoeroe ke feberu le letšollo. Mme Paulose o ile a mo etela mme a rapela, mme a mmea matsoho hodimo, a mo fodisa. 9 Ha sena se etsahetse, batho ba bang kaofela sehlekehlekeng ba neng ba e-na le mafu le bona ba tla 'me ba fola. 10 Ba boetse ba re hlomphile haholo, 'me ha re le haufi le ho tsamaea ka sekepe, ba ne ba palama eng kapa eng eo re e hlokang.

Liketso 28: 23-31, bosebeletsi ba ho qetela ba Paulose

23 Ha ba behile letsatsi bakeng sa hae, ba tla ho eena moo a lulang ka bongata. Ho tloha hoseng ho fihlela mantsiboea o ne a ba hlalosetsa, ho paka ka 'muso oa Molimo le ho leka ho ba kholisa ka Jesu ho tsoa Molaong oa Moshe le ho Baprofeta. 24 Ba bang ba kgolwa ke seo a se bolelang, empa ba bang ba se ke ba dumela. 25 Mme ba sa dumellane, ba tloha kamora hore Paulose a bue polelo e le 'ngoe: "Moea o Halalelang o buile hantle ho bo-ntat'a lona ka moprofeta Esaia. 26 E-ea ho sechaba sena, u re: Le tla utloa, 'me le se ke la utloisisa; le tla bona,' me le se ke la lemoha. 27 Etsoe lipelo tsa batho bana li felile, 'me ha ba utloe litsebe,' me ba koetse mahlo; esere ba ka bona ka mahlo, ba utloa ka litsebe, ba utloisisa ka lipelo, ba sokoloha, 'me ka ba folisa. 28 Ka hona tsebang hore pholoso ena ea Molimo e rometsoe ho Balichaba; ba tla mamela. ” 30 A lula teng lilemo tse peli tse felletseng ka litšenyehelo tsa hae, 'me a amohela bohle ba tlang ho eena. 31 ho phatlalatsa 'muso oa Molimo le ho ruta ka Morena Jesu Kreste ka sebete sohle le ntle ho tšitiso.