Tsosoloso ea Bokreste ba Baapostola ba Lekholong la Pele la Lilemo
Ho ba teng ha Kreste pele
Ho ba teng ha Kreste pele

Ho ba teng ha Kreste pele

Boprofeta ba Boteng ba Kreste

Mangolo a mangata a tiisa mohopolo oo Kreste a neng a le ho oona pele ka nako ea boprofeta. Ba ileng ba etsa 'momori khahlano le Jesu, mohlanka ea halalelang oa Molimo, eo a mo tlotsitseng, ba etsa eng kapa eng eo letsoho la hae le leano la hae le neng le rerile esale pele hore le etsahale. (Liketso 4: 27-28) Molao le Baprofeta kaofela li paka ho loka ha Molimo ho bonahalitsoeng kantle ho molao - ho loka ha Molimo ka tumelo ho Jesu Kreste ho bohle ba lumelang. (Baroma 3: 21-22). Mabapi le pholoho ena, baprofeta ba porofetileng ka mohau ona ba ile ba phenyekolla mme ba botsa ka hloko, ha moea oa Kreste o ho bona o no o bolela mahlomola a Kreste le khanya e tlang. (1 Pet. 1: 10-11) Abrahama o ile a thaba ha a bona letsatsi la Kreste - a le bona 'me a thaba. (Johanne 8:56). Tšenolo ea Kreste e bile teng pele ho Abrahama. (Johanne 8:58). 

Luka 10:24 (ESV), Mbaprofeta le marena afe kapa afe a lakatsa ho bona seo u se bonang

“Hobane ke a o bolella baprofeta le marena a mangata a ne a lakatsa ho bona seo u se bonang, 'me ha baa ka ba e bona, le ho utloa seo u se utloang, empa ha baa ka ba se utloa. ” 

Liketso 2: 23 (ESV), Jesu, o ile a nehelana ho latela moralo o tiileng le ho tseba esale pele ea Molimo

“Jesu enoa, a nehelana ho latela moralo o tiileng le ho tseba esale pele ea Molimo, u thakhisitse le ho bolaoa ke matsoho a batho ba hlokang molao. ”

Liketso 2: 30-32 (ESV), Ho ba ka hona moprofeta -o ile a bona esale pele 'me a bua ka tsoho ea Kreste

 Barab'eso, nka bua ka kholiseho ho mopatriareka Davida hore o ile a shoa a ba a patoa, 'me lebitla la hae le sa le teng le rona kajeno.  Ho ba ka hona moporofeta, 'me a tseba hore Molimo o hlapantse ka kano ho eena hore o tla beha e mong oa litloholo tsa hae teroneng ea hae, o ile a bona esale pele 'me a bua ka tsoho ea Kreste, hore ha aa ka a tloheloa Hadese, leha e le hore nama ea hae e ile ea bona ho bola. Jesu enoa Molimo o ile a mo tsosa, 'me kaofela ha rōna re lipaki.

Liketso 3: 18-26 (ESV), Eng Molimo o boletse esale pele ka melomo ea baprofeta bohle, hore Kreste oa hae o ne a tla utloa bohloko, ka tsela eo o ile a ho phetha

Empa eng Molimo o boletse esale pele ka melomo ea baprofeta bohle, hore Kreste oa hae o tla utloa bohloko, ka hona o phethile joalo. Bakang, mme le boele, hore dibe tsa lona di hlakoloe, hore linako tse khathollang li tle ho sefahleho sa Morena, le ho roma Kreste eo le mo khethileng, Jesu, eo leholimo le tšoanetseng ho mo amohela ho fihlela nako ea ho hlaphoheloa. lintho tsohle tseo ka tsona Ke khale Molimo a buile ka melomo ea baporofeta ba hae ba halalelangMoshe o itse, 'Morena Modimo o tla le hlahisetsa moporofeta ya kang nna hara banabeno. O tla mo mamela ho tsohle tseo a tla o bolella tsona. Moea o mong le o mong o sa mameleng moprofeta eo o tla timetsoa sechabeng. ' Le baprofeta bohle ba buileng, ho qala ka Samuele le ka mor'a hae, le bona ba phatlalalitse matsatsi ana. Le bara ba baprofeta le ba selekane seo Molimo o se entseng le bo-ntat’a lōna, ha a re ho Abrahama: ‘Meloko eohle ea lefatše e tla hlohonolofatsoa ka peō ea hao.  Molimo, ha a hlahisitse mohlanka oa hae, o mo rometse ho uena pele, ho le hlohonolofatsa ka ho khutlisa e mong le e mong oa lona bokhopong ba hae. ”

Liketso 4: 27-28 (ESV), Ho etsa eng kapa eng eo letsoho la hao le leano la hau le neng le e reretse esale pele hore e etsahale

“Hobane kannete motseng ona ho ne ho bokane hammoho khahlanong le Jesu, mohlanka oa hao ea halalelang, eo u mo tlotsitseng, e leng Heroda le Ponse Pilato, le Balichaba le batho ba Iseraele, ho etsa eng kapa eng eo letsoho la hao le moralo oa hau o neng o li reretse esale pele hore li etsahale.

Liketso 10: 42-43 (ESV), Ho eena baprofeta bohle ba paka 

“Mme o re laetse ho rerela batho le ho paka hore ke yena e behiloeng ke Molimo ho ba moahloli oa ba phelang le ba shoeleng. Ho eena baprofeta bohle ba paka hore e mong le e mong ea lumelang ho eena o tla tšoareloa libe ka lebitso la hae. ” 

Liketso 26: 22-23 (ESV), Ho sa re letho haese seo baprofeta le Moshe ba se boletseng se tla etsahala: hore Kreste o tlameha ho utloa bohloko le hore

“Ke fumane thuso e tswang ho Modimo, mme ke eme mona ho paka ho ba banyenyane le ba baholo; ho sa re letho haese seo baprofeta le Moshe ba se boletseng se tla etsahala: hore Kreste o tlameha ho utloa bohloko le hore, ka ho ba oa pele ho tsoha bafung, o ne a phatlalatsa leseli ho batho ba heso le ho Balichaba. ”

Baroma 3: 21-22 (ESV), Molao le Baprofeta baa paka

Empa joale ho loka ha Molimo ho bonahetse kantle ho molao, leha Molao le Baprofeta baa paka — ho loka ha Molimo ka tumelo ho Jesu Kreste ho bohle ba lumelang.

2 Timothea 1: 8-10 (ESV), Morero wa hae le mohau, oo o re neileng wona ho Kreste Jesu, mehla e eso ho qale,

 8 Ka baka leo, o se ke wa hlajwa ke dihlong ka bopaki ba Morena wa rona, leha e le ka nna motshwaruwa wa hae; 9 ya re pholositseng, mme a re bileletsa pitsong e halalelang, e seng ka baka la mesebetsi ya rona, empa e le ka baka la morero wa hae le mohau oo a re neileng wona ka Jesu Kreste, mehla e eso ho qale., 10 mme e hlahileng jwale ka ponahalo ya Mopholosi wa rona Jesu Kreste, ya fedisitseng lefu, mme a hlahisa bophelo le ho se shwe ka molaetsa o molemo.

1 Petrose 1: 10-11 (ESV), Baprofeta ba porofetileng mohau oo o tlang ho ba le wona ba batlisisa, ba botsisisa

“Malebana le poloko ena, baprofeta ba porofetileng ka mohau oo e tla ba oa hao ba batlile, ba botsisisa, ho botsa hore na ke nako mang kapa neng Moea oa Kreste o neng o le ka ho bona o neng o supa hore na o e boletse esale pele ka litlhokofatso tsa Kreste le khanya tse latelang. "

Johanne 8: 54-58, Bibele ea Sesotho Abrahama, ntata lona, ​​o ne a thabetse ho bona letsatsi la ka. O ile a e bona 'me a thaba

54 Jesu a araba, a re: Ha ke itlotlisa, khanya ea ka hase letho; Ke Ntate ea ntlotlisang, eo lona le reng: Ke Molimo oa rōna. 55 Empa ha u mo tsebe. Ke a mo tseba. Ha nka re ha ke mo tsebe, nka be ke le leshano joalo ka lona, ​​empa kea mo tseba, 'me ke boloka lentsoe la hae. 56 Abrahama, ntata lona, ​​o ne a thabetse ho bona letsatsi la ka. O ile a e bona 'me a thaba. " 57 Bajuda ba re ho yena: Ha o eso ho be le dilemo tse mashome a mahlano, o bone Abrahama na? 58 Jesu a re ho bona: Kannetenete ke re ho lona: Abrahama a eso ho be teng, ke ne ke ntse ke le teng. "

Johanne 8: 54-58 (Peshitta, Lamsa), Ntat'ao Abrahama o ne a thabetse ho bona letsatsi la ka; mme a e bona, a thaba

“Jesu a re ho bona: Haeba ke a itlotla, tlotla ea ka hase letho; ke Ntate ya ntlotlang, yena eo le reng: Ke Molimo oa rona. Leha ho le joalo ha le mo tsebe, empa 'na kea mo tseba; mme ha nka re ha ke mo tsebe, nka be ke le leshano jwaloka lona; mme ke a mo itse e bile ke obamela lefoko la gagwe. Ntat'ao Abrahama o ne a thabetse ho bona letsatsi la ka; mme a e bona, a thaba. Bajuda ba re ho yena: Ha o eso ho be le dilemo tse mashome a mahlano, o bile o bone Abrahama na? Jesu a re ho bona: Ka 'nete, Ke re ho uena, Pele Abrahama a e-ba teng, ke ne ke le teng.

PreexistenceOfChrist.com

Jesu ke khubu ea leano le morero oa Molimo

Jesu ke khubu ea leano le morero oa Molimo o theiloeng ho tloha mehleng ea khale kamoo Moshe a boletseng, "Morena Molimo oa hau o tla u hlahisetsa moprofeta ea joalo ka 'na ea tsoang har'a lona. (Deut 18: 15-19) Jesu ke Kreste ea boletsoeng esale pele ka molomo oa baprofeta bohle (Liketso 3: 18-26). Ka nako e tletseng, Molemo o rometse Mora oa hae, ea tsoetsoeng ke mosali, ea tsoetsoeng tlasa molao. (Bagal 4: 4-5). Molimo o ile a re tseba esale pele hape a re rerela esale pele hore re tšoane le setšoantšo sa Mora oa hae, hore e tle e be letsibolo la bongata ba bara ba motho (Bar 8: 28-29). Sephiri sa thato ea Molimo ke morero, oo ao behileng ho Kreste joalo ka leano la botlalo ba nako, ho kopanya lintho tsohle ho eena. (Baefese 1: 9-10) Ka eena re fumane lefa, kaha re khethiloe esale pele ho ea ka morero oa ea sebetsang lintho tsohle ho ea ka morero oa thato ea hae. Leano la sephiri le patiloeng lilemo tse ngata ho Molemo, ea entseng lintho tsohle, le se le hlahisitsoe. (Baef 1: 11-3) Sena ke ho latela morero o sa feleng oo a o fihletseng ho Kreste Jesu Morena oa rona. ” (Baef.9: 10) Molimo ha aa re rerela khalefo, empa ke ho fumana pholoho ka Morena oa rona Jesu Kreste. (3 Bathes. 11: 1) O ile a tsejoa esale pele pele lefatše le theoa empa a bonahatsoa linakong tsa ho qetela molemong oa rona. (5 Pet. 9:1) Ho ba bitsitsoeng, Kreste ke matla a Molimo le bohlale ba Molimo (1 Bakor 20:1) Bopaki ba Jesu ke moea oa boprofeta. (Tšen 1:24) Lebitso leo a bitsoang ka lona ke Lentsoe la Molimo. (Tšen 19:10) E ne e se ka mangeloi hore Molimo o ikokobelitse lefatše le tlang, leo re buang ka lona (Baheb 19: 13)

Deuteronoma 18:15, 18-19 (ESV), Morena Modimo wa hao, o tla o hlahisetsa moporofeta ya kang nna hara lona

"Morena Modimo wa lona o tla le hlahisetsa moporofeta ya kang nna hara lona, ​​hara banababo lona; le mo mamele... Ke tla ba hlahisetsa moprofeta ea joalo ka uena har'a banab'abo bona. 'Me ke tla beha mantsoe a ka molomong oa hae,' me o tla bua le bona sohle seo ke mo laela. Le mang kapa mang ea ke ke mamela mantsoe a ka hore a tla bua ka lebitso la ka, Ke tla batla ho mo

Mikea 5: 2 (ESV), Ho uena ho tla tsoa ho 'na eo e tla ba' musi oa Iseraele, eo tsoalo ea hae e leng ea khale

Empa wena, Bethlehema-Efrata, o monyenyane haholo hore o ka ba hara meloko ya Juda; ho uena ho tla tsoa ho 'na, eo e tla ba' musi oa Iseraele, ea hlahileng mehleng ea boholo-holo.

Liketso 3: 18-26 (ESV), Baprofeta bohle ba buileng - le bona ba phatlalalitse matsatsi ana

 18 Empa seo Molimo a se boletseng ka melomo ea baprofeta bohle, hore Kreste oa hae o ne a tla utloa bohloko, o ile a phethahala joalo. 19 Ka hona bakang, 'me le khutle, e le hore libe tsa lōna li ka hlakoloa, 20 hore linako tse khathollang li ka tsoa ho ba teng ha Morena, le hore a ka romela Kreste ea behiloeng bakeng sa lōna, Jesu, 21 eo leholimo a lokelang ho mo amohela ho fihlela nako ea ho tsosolosa lintho tsohle tseo Molimo a buileng ka tsona ka melomo ea baprofeta ba hae ba halalelang khale. 22 Moshe a re:Morena Modimo o tla o hlahisetsa moporofeta ya kang nna hara banabeno. O tla mo mamela ho tsohle tseo a tla o bolella tsona. 23 'Me e tla ba hore moea o mong le o mong o sa mameleng moprofeta eo o tla timetsoa ho batho.' 24 Le baprofeta bohle ba buileng, ho qala ka Samuele le ka mor'a hae, le bona ba phatlalalitse matsatsi ana. 25 Ke lona bara ba baporofeta, le ba selekane seo Modimo o se hlabileng le bontata lona, ​​sa re ho Abrahama: 'Mme meloko yohle ya lefatshe e tla hlohonolofala ka ditloholo tsa hao.' 26 Molimo, ha a hlahisitse mohlanka oa hae, o mo rometse ho uena pele, ho u hlohonolofatsa ka ho khutlisa e mong le e mong oa lona bokhopong ba hae. "

Bagalata 4: 4-5 (ESV), ha Nako e ne e fihlile, Molimo o rometse Mora oa oona

“Empa ha Nako e ne e fihlile, Molimo o rometse Mora oa oona, tsoaletsoe ea mosali, tsoaletsoe tlasa molao, ho lopolla ba neng ba le tlasa molao, e le hore re ka etsoa bana ba Molimo. "

Baroma 8: 28-29 (ESV), E reretsoe esale pele hore e tšoane le setšoantšo sa hae mora

“Mme re a tseba hore ho ba ratang Modimo, dintho tsohle di sebetsa hammoho molemong wa bao ba bitsitsweng morero oa hae. Hobane bao a ba tsebileng esale pele, o bile o ba reretse pele, hore ba tla tšoana le ba hae mora, e le hore a ka ba letsibolo hara baena ba bangatas.

Baefese 1: 3-5 (ESV), He o re khethile ho eena pele lefatše le theoa

“Ho bokoe Molimo le Ntate oa Morena oa rona Jesu Kreste, ea re hlohonolofalitseng ka Kreste ka tlhohonolofatso e 'ngoe le e' ngoe ea moea libakeng tsa leholimo, joalo ka ha he o re khethile ho eena pele lefatše le theoa, e le hore re ka halalela 'me ra hloka sekoli ka pel'a hae. Ua ratana o rerile esale pele Rona re iketsa bana ba hae ka Jesu Kreste, ho latela morero oa thato ea hae. "

Baefese 1: 9-11 (ESV), Aho latela morero oa hae, eo a e behileng ho Kreste joalo ka moralo oa botlalo ba nako

9 ho re tsebisa sephiri sa thato ea hae, ho latela morero oa hae, eo a e behileng ho Kreste 10 e le morero oa ho tlala nako, ho kopanya lintho tsohle ho eena, tse maholimong le tse lefatšeng.11 Ke ka yena re ruileng lefa, ka ho rerelwa pele ho ya ka morero wa ya sebetsang dintho tsohle ho ya ka morero wa thato ya hae.

Baefese 3: 9-11 (ESV), Morero - ea bohlale bo bongata ba Molimo - morero o sa feleng oo a o fumaneng ho Kreste Jesu

“Ho senolela bohle hore na leano la sephiri le patiloeng ka mehla ho Molimo, ea bōpileng lintho tsohle, e le hore ka kereke kereke e bohlale bo bongata ba Molimo e kanna ea tsebahatsoa joale ho babusi le balaoli libakeng tsa leholimo. Sena ene ele ho ea ka morero o sa feleng oo a o hlokometseng ho Kreste Jesu Morena oa rona. "

1 Bathesalonika 5: 9-10 (ESV), Molimo ha aa re rerela khalefo, empa ho fumana poloko ka Morena oa rona Jesu Kreste

"Bakeng sa Molimo ha aa re rerela khalefo, empa ho fumana poloko ka Morena oa rona Jesu Kreste, ea ileng a re shoela e le hore, ebang re falimehile kapa re robetse, re ka phela le eena. ”

1 Bakorinthe 1: 18-25 (ESV), Lentsoe la sefapano ho rona ba bolokehang ke matla a molimo - re bolela Kreste ea thakhisitsoeng

18 bakeng sa lentsoe la sefapano ke booatla ho ba timelang, empa ho rona ba bolokehang, ke matla a Modimo. 19 Hobane ho ngodilwe, ho thwe: Ke tla fedisa bohlale ba ba bohlale, ke fetole masene a ba nang le temoho. 20 Ea bohlale o kae? Sengoli se kae? Ea phehang khang oa mehla ena o kae? Na Molimo ha oa ka oa etsa bohlale ba lefatše bohlanya? 21 Hobane, bohlaleng ba Molimo, lefatše le ne le sa tsebe Molimo ka bohlale ba lona, ​​ho khahlisitse Molimo ka booatla ba seo re se bolelang ho pholosa ba lumelang. 22 Hobane Bajuda ba kopa mehlolo, mme Bagerike ba batla bohlale; 23 empa re bolela Kreste ea thakhisitsoeng, e leng khopiso ho Bajuda le booatla ho Balichaba, 24 empa ho ba bitsitsweng, leha e le ba-Juda, leha e le ba-Gerike; Kreste ke matla a Molimo le bohlale ba Molimo. 25 Hobane booatla ba Molimo bo bohlale ho feta batho, 'me bofokoli ba Molimo bo matla ho feta batho.

2 Timothea 1: 8-10 (ESV), Morero wa hae le mohau, oo o re neileng wona ho Kreste Jesu, mehla e eso ho qale

 8 Ka hona, u se ke ua hlajoa ke lihlong ka bopaki mabapi le Morena oa rona, kapa 'na motšoaruoa oa hae, empa kopanela mahlomoleng bakeng sa evangeli ka matla a Molimo, 9 ya re pholositseng, mme a re bileletsa pitsong e halalelang, e seng ka baka la mesebetsi ya rona, empa e le ka baka la morero wa hae le mohau oo a re neileng wona ka Jesu Kreste, mehla e eso ho qale., 10 mme e hlahileng jwale ka ponahalo ya Mopholosi wa rona Jesu Kreste, ya fedisitseng lefu, mme a hlahisa bophelo le ho se shwe ka molaetsa o molemo.

1 Petrose 1:20 (ESV), O ile a tsebahala pele lefatshe le thewa empa a bonahatswa matsatsing a hoqetela

O tsebilwe pele ho ho thewa ha lefatshe, empa o ile a bonahatswa mehleng ya bofelo ka baka la lona.

Tšenolo 19:10, 13 (ESV), Tbopaki ba Jesu ke moea oa boprofeta - o bitsoa Lentsoe la Molimo

“Obamela Modimo. Hobane bopaki ba Jesu ke moea oa boprofeta… O apere seaparo se khutsitsoeng ka mali, lebitso leo a bitsoang ka lona ke Lentsoe la Molimo. "

Baheberu 2: 5-6 (ESV), Molimo o ikokobelitse lefats'e le tlang, leo re buang ka lona

Hobane e ne e se mangeloi hoo Molimo o ikokobelitse lefats'e le tlang, leo re buang ka lona. Ho pakiloe kae-kae, “Motho ke eng, ha u bile u mo hopola, kapa mor’a motho, ha u tla mo hlokomela? 

PreexistenceOfChrist.com

Joalo ka Jesu, Ntate o ne a re reretse khanya pele lefatše le e-ba teng

Matšoenyeho a nako ena ea joale ha a tšoanelehe ho bapisoa le ona khanya seo se tla senoleloa rona. (Bar 8:18) Popo e ne e le tlas'a lefeela ka tšepo ea hore pōpo ka boeona e tla lokolloa botlamuoeng ba ho bola ebe e fumana tokoloho ea khanya ea bana ba Molimo. (Ba-Roma 8: 20-21) Rona ba nang le litholoana tsa pele tsa Moea, re feheloa ka hare ha re ntse re emetse ka tieo ho nkeloa ka lapeng re le bara. (Rom 8:23) Bakeng sa ba ratang Molimo, lintho tsohle li sebetsa 'moho bakeng sa molimo bakeng sa ba bitsitsoeng ho latela morero oa hae. (Bar 8:28) Bao a ba tsebileng esale pele mme a ba rerela esale pele hore ba tšoane le setšoantšo sa Mora oa hae, e le hore e ka ba letsibolo har'a banab'eso ba bangata. (Bar 8:29) Lijana tsa mohau, Molimo o lokisitse esale pele bakeng sa khanya - esita le ho sebedisa bao a ba bitsitseng hore re tle re bitswe bara ba Modimo o phelang. (Ba-Roma 9: 22-26) Hona ke bohlale ba sephiri le bo patiloeng ba Molimo, boo Molimo a bo laetseng pele ho lilemo tsa khanya ea rona. (1 Bakor. 2: 6-7) Ha ho leihlo le boneng, kapa tsebe e utloileng, kapa pelo e nahanneng, seo Molimo a se lokiselitseng ba mo ratang. ” (1 Ba-Kor 2: 9) Lehae leo re nang le lona ke la ka ho sa feleng maholimong le sa etsoa ka matsoho empa e le moaho o tsoang ho Molimo. (2 Ba-Kor 5: 1) Ea re lokiselitseng bolulo ba leholimo le boitšoaro bo bobe ke Molimo (2 Ba-Kor 5: 2-5)

Molimo le Ntate oa Morena oa rona Jesu Kreste, o re hlohonolofalitse ka Kreste mme o re khethile ho eena pele lefatše le theoa. (Baefese 1: 3-4). Ka lerato o re reretse esale pele hore re be bana ba hae ka Jesu Kreste, ho ea ka morero oa thato ea hae. (Baefese 3: 5) Ho ea ka mohau oa hae sephiri sa thato ea hae, ho ea ka morero oa hae, oo a o behileng ho Kreste e le leano la botlalo ba nako, ho kopanya lintho tsohle ho eena, re tsebisitsoe. (Baefese 1: 7-10) Ho eena re fumana lefa, kaha re khethiloe esale pele ho ea ka morero oa ea sebetsang lintho tsohle ho ea ka morero oa thato ea hae. (Baef 1:11). Re mosebetsi wa wona, re bopetswe ho Jesu Kreste mesebetsi e metle, eo Modimo o e lokisitseng pele, re tle re itsamaele ho yona. (Ef 2:10) Modimo ya re pholositseng, o re bileditse pitsong e halalelang, ka baka la morero wa hae le mohau oo a re neileng wona ka Jesu Kreste, mehla e eso ho qale. (2 Tim 1: 8-9)

Tumello ea ho lula ka letsohong le letona kapa le letšehali la Kreste ha se ea hae ho e fa, empa ke eo e etselitsoeng Ntate. (Mat 20:23) Ha Mor'a Motho a tla ka khanya ea hae, morena o tla re ho ba ka letsohong la hae le letona, 'Tloong, lona ba hlohonolofalitsoeng ke Ntate, le rue' muso oo le o lokiselitsoeng ho tloha ho thehoeng ha lefatše '. . (Mat 25: 31-34) Jesu o ile a re ho Ntate, “Ke u tlotlisitse lefatšeng, kaha ke phethile mosebetsi oo u mphileng oona hore ke o etse. Joale, Ntate, u ntlotlise ka ho uena ka khanya eo ke neng ke e-na le eona ho uena, lefatše le e-so ho be teng. ” (Johanne 17: 4-5) Eaba Jesu o tsoela pele ho rapella ba tla lumela ho eena a re “Khanya eo u mphileng eona ke ba file eona, e le hore ba ka ba bang, joalo ka ha re le bang, nna ka ho bona, le uena ka ho nna, ba tle ba be bang ka ho phethahala, hore lefatše le tle le tsebe hobane u nthomile, 'me ua ba rata joalo ka ha u nthatile. ” (Johanne 17: 20-23) 'me Jesu o ile a rapela, "Ntate, ke lakatsa hore le bao u nneileng bona, ba be le nna moo ke leng teng, ho bona khanya ea ka eo u mphileng eona hobane u nthatile pele ho motheo oa lefatše. ” (Johanne 17:24). Joalo ka ha Kreste a ile a hlohonolofatsoa le ho ratoa pele lefatše le theoa, le rona re ile ra ba joalo. (Baef 1: 3-4).

Baroma 8: 18-23 (ESV), ea khanya eo re tla e senoleloa -tshenolo ya bara ba Modimo

Hobane ke lekanya hore mahlomola a mehla ea joale ha a tšoanelehe ho a bapisa le ea khanya eo re tla e senoleloa. Hobane popo e letetse ka hlolohelo e kholo bakeng sa tšenolo ea bara ba Molimo. Etsoe pōpo e ile ea behoa tlas'a lefeela, eseng ka ho rata, empa ka lebaka la ea e behileng tlas'a eona. ka tšepo ea hore pōpo ka boeona e tla lokolloa bohlankeng ba tšenyeho le ho fumana tokoloho ea khanya ea bana ba Molimo. Etsoe rea tseba hore pōpo eohle e 'nile ea bobola hammoho hammoho le bohloko ea pelehi ho fihlela joale. Mme ha se tlholeho feela, empa le rona, ba nang le dithakangwaha tsa Moea, re feheloa ka hare, re lebelletse ka tjantjello. ho nkeloa ka lapeng joaloka bara, topollo ea 'mele ea rona.

Baroma 8: 28-29 (ESV), Morero oa hae - o boetse o reretse esale pele ho tšoana le setšoantšo sa Mora oa hae

“Mme re a tseba hore ho ba ratang Modimo, dintho tsohle di sebetsa hammoho molemong wa bao ba bitsitsweng morero oa hae. Bakeng sa bao a neng a ba tsebile esale pele, o bile o ba reretse pele ho ikamahanya le setšoantšo sa Mora oa hae, hore a tle a be letsibolo hara baena ba bangatas.

Baroma 9: 22-26 (ESV), Leruo la khanya ea hae ke lijana tsa mohau, tseo a li lokisitseng esale pele bakeng sa khanya

Ho thoe'ng haeba Molimo, ka ho lakatsa ho bontša khalefo ea hae le ho tsebahatsa matla a hae, o mamelletse ka mamello e kholo lijana tsa khalefo tse lokiselitsoeng timetso, e le ho tsebahatsa monono oa khanya ea hae bakeng sa lijana tsa mohau, tseo ho lokiselitse khanya esale pele- esita le rona bao a ba bitsitseng, e seng ho Bajuda feela empa le ho Balichaba? Jwalokaha a boletse ho Hosea, a re: Bao e neng e se setjhaba sa ka, ke tla ba bitsa setjhaba sa ka, mme ya neng a sa ratwe ke tla mo bitsa ya ratwang. Sebakeng seo ho sona ho itsoeng ho bona, 'Ha le sechaba sa ka,' moo ba tla bitsoa 'bara ba Molimo ea phelang.'"

1 Bakorinthe 2: 6-9 (ESV), Re fana ka lekunutu le bohlale bo patiloeng ba Molimo, e leng Modimo o laetse pele ho mengwaha bakeng sa tlotla ya rona

Empa har'a ba holileng tsebong re fana ka bohlale, leha e se bohlale ba mehla ena, leha e le ba marena a lefatše lena ba ahloletsoeng ho fela. Empa re fana ka sephiri le bohlale bo patiloeng ba Molimo, e leng Modimo o laetse pele ho mengwaha bakeng sa tlotla ya rona. Ha ho le ea mong oa babusi ba mongoaha ona ea utloisitseng sena, hobane hoja ba ne ba utloile, ba ka be ba sa thakhisa Morena oa khanya. Empa, jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: Seo leihlo le sa kang la se bona, le tsebe e sa kang ea se utloa, leha e le pelo ea motho, seo Molimo a se lokiselitseng ba mo ratang"

2 Bakorinthe 5: 1-5 (ESV), Hore re tle re apare ho feta - Ea re lokiselitseng hona ke Molimo

Hobane rea tseba hore haeba tente ea lehae la rona la lefatše e senyehile, re na le moaho o tsoang ho Molimo, ntlo e sa etsoa ka matsoho, e sa feleng maholimong. Hobane re feheloa ka tenteng ena, re laba-labela ho apara matlo a rona a leholimo, ha ekaba ka ho a apesa, re ka 'na ra se ke ra fumanoa re hlobotse. Gonne e rile re sa ntse re le mo mogopeng o, ra fegelwa, ra imelwa, e seng gore re tla apolwa. empa e le hore re ka boela ra apesoa, e le hore se shoang se ka metsoa ke bophelo. Ea re lokiselitseng ntho ena ke Molimo, ea re fileng Moea e le tiiso.

Baefese 1: 3-11 (ESV), Molimo - o re khethile ho Kreste pele lefatše le theoa

3 Ho bokoe Molimo le Ntat'a Morena oa rona Jesu Kreste, ea re hlohonolofalitseng ka Kreste ka litlhohonolofatso tsohle tsa Moea sebakeng sa leholimo. 4 joalo ka ha o re kgethile ho yena pele ho thewa lefatshe, e le hore re ka halalela 'me ra hloka sekoli ka pel'a hae. Ua ratana 5 o re reretse pele, hore re be bana ba hae ka Jesu Kreste, ho latela morero oa thato ea hae, 6 ho rorisa mohau oa hae o khanyang, oo a re hlohonolofalitseng ka oona ho Moratuoa. 7 Ka eena re na le topollo ka mali a hae, tšoarelo ea litšito tsa rona, ho ea ka monono oa mohau oa hae; 8 eo a re atisitseng ka eona ka bohlale bohle le kutloisiso 9 ho re tsebisa Sephiri sa thato ea hae, ho latela morero oa hae, oo a o behileng ho Kreste 10 e le morero oa botlalo ba nako, ho kopanya lintho tsohle ho eena, dintho tse lehodimong le dintho tse lefatsheng. 11 Ka ho eena re fumane lefa, ho reroa esale pele ho ea ka sepheo sa ea etsang lintho tsohle ho ea ka morero oa thato ea hae

Baefese 2:10 (ESV), Re bopetsoe ho Jesu Kreste bakeng sa mesebetsi e metle - eo Molimo o e lokisitseng pele ho nako

“Hobane re mosebetsi oa hae, e bopetsoe ho Jesu Kreste mesebetsi e molemo, eo Molimo o e lokisitseng pele ho nako, e le hore re ka tsamaea ho tsona. ”

2 TIMOTHEA 1: 8-10, Modimo o re pholositseng ka morero wa wona le ka mohau wa wona, oo o re neileng wona ka Jesu Kreste, mehla e eso ho qale.

"Molimo ea re pholositseng mme a re biletsa pitsong e halalelang, eseng ka lebaka la mesebetsi ea rona empa ka lebaka la morero oa hae le mohau, eo a re neileng yona ka Jesu Kreste, mehla e eso ho qale, 'me e bonahalitsoeng hona joale ka ho hlaha ha Mopholosi oa rōna Kreste Jesu. ”

Tite 1: 2-3 (ESV), In tšepo ea bophelo bo sa feleng, boo Molimo a bo tšepisitseng pele mehla e qala

 2 ka tšepo ea bophelo bo sa feleng, boo Molimo, ea sa bueng leshano, a bo tšepisitseng mehla e eso ho qale 3 mme ka nako e loketseng e bonahatswang lentsoeng la hae ka ho bolela hoo ke ho neilweng ka taelo ya Modimo, Mopholosi wa rona;

Matheu 20:23 (ESV), Ho lula ka letsohong la ka le letona le ka ho le letšehali - ke bakeng sa bao e ba lokiselitsoeng ke Ntate.

A re ho bona: “Le tla noa senoelo sa ka; empa ho lula ka letsohong la ka le letona le ka ho le letšehali ha se sa ka ho fana, empa e etseditswe bao e neng e le ba bona e lokisitsoeng ke Ntate. "

Mattheu 25: 31-34 (ESV), Brorisitsoe ke Ntate, rua 'muso oo u o lokiselitsoeng ho tloha ho thehoeng ha lefatše

“Mohla Mora motho a tlang khanyeng ea hae, 'me mangeloi' ohle a na le eena, ke moo a tla lula teroneng ea hae e khanyang. Lichaba tsohle li tla bokelloa ka pel'a hae, 'me o tla arola batho e mong ho e mong joalokaha molisa a arola linku ho lipoli. Dinku o tlo di bea ka go le letona la gagwe, eupša dipudi ka go le letshadi. Morena o tla re ho ba ka letsohong la hae le letona:Tloong, lōna ba hlohonolofalitsoeng ke Ntate, le rue 'muso oo le o lokiselitsoeng esale lefatše le theoa.

Johanne 17: 1-5, Bibele ea Sesotho Ntlotlise ka pel'a hao ka khanya eo ke neng ke na le eona ho uena pele lefatše le e-ba teng

Eitse hobane Jesu a bolele taba tseo, a emisetsa mahlo a hae leholimong, a re: Ntate, nako e fihlile; tlotlisa Mora oa hao e le hore Mora a ka u tlotlisa, ho tloha o mo neile matla hodima nama yohle, ho fa bohle bao o ba neileng bophelo bo sa feleng. Mme bophelo bo sa feleng, ke hore ba u tsebe, uena Molimo o 'notši oa' nete, le Jesu Kreste eo u mo romileng. Ke u tlotlisitse lefatšeng, kaha ke phethile mosebetsi oo u mphileng oona hore ke o etse. Mme jwale, Ntate, ntlotlise pel'a hao ka khanya eo ke neng ke na le eona ho uena, lefatše le e-so ho be teng.

Johanne 17: 20-26, Bibele ea Sesotho Khanya eo u mphileng eona ke ba file eona, hore ba tle ba be bang, joale ka ha le rona re le teng

“Ha ke kope tsena feela, empa le bao ba tla lumela ho 'na ka lentsoe la bona. gore botlhe ba nne bongwefela, fela jaaka wena, Rara, o le mo go nna, le nna ke le mo go wena, gore le bona ba be go rena, gore lefase le dumele gore o nthomile. Kganya eo o nneileng yona, ke ba neile yona, hore ba tle ba be bang, jwalokaha rona re le bang, nna ho bona, le wena ho nna, ba tle ba be bang, e le hore lefatše le ka tseba hore u nthomile 'me ua ba rata joalokaha u nthatile. Ntate, ke rata hore le bao o nneileng bona, ba be le nna moo ke leng teng, ho bona khanya ea ka eo u mphileng eona hobane u nthatile pele lefatše le theoa. Ntate ea lokileng, leha lefatše le sa u tsebe, 'na kea u tseba,' me bana baa tseba hore u nthomile. Ke ba tsebisitse lebitso la hao, 'me ke tla' ne ke ba tsebise lona, hore lerato leo o nthatileng ka lona le be ho bona, le 'na ke li tšoere. ”

PreexistenceOfChrist.com

Jesu o entsoe Morena le Kreste (e ne e se eena oa pele)

Esaia 42: 1 (ESV), Bona mohlanka oa ka eo ke mo tšehetsang, mokhethoa oa ka, eo moea oa ka o khahlisoang ke eena

Bona mohlanka oa ka eo ke mo tšehetsang, mokhethoa oa ka, eo moea oa ka o khahlisoang ke eena; Ke na le bea Moya waka hodima hae; o tla hlahisetsa lichaba toka.

Luka 1: 30-33 (ESV), O tla ba moholo - Morena Molimo o tla mo fa terone ea ntat'ae Davida

Lengeloi la re ho yena: Se tshabe, Maria, hobane o fumane mohau ho Modimo. Bona, o tla emola, mme o tla tswala mora, mme o tla mo rea lebitso la Jesu. O tla ba moholo 'me o tla bitsoa Mora oa Ea Phahameng ka ho Fetisisa. 'Me Morena Molimo o tla mo fa terone ea ntate oa hae Davida, 'me o tla busa ntlo ea Jakobo ka ho sa feleng,' me 'muso oa hae o ke ke oa e-ba le bofelo. ”

Luka 9: 35 (ESV), Enoa ke Mora oa ka, Mokhethoa oa ka

'Me lentsoe la tsoa lerung, la re:Enoa ke Mora oa ka, Mokhethoa oa ka; mo mameleng!

Liketso 2:36 (ESV), Jesu eo le mo thakhisitseng, Molimo o mo entse Morena le Kreste ka bobeli

A ntlo eohle ea Iseraele e tsebe ka 'nete hore Jesu eo le mo thakhisitseng, Molimo o mo entse Morena le Kreste ka bobeli. "

Liketso 3:13 (ESV), Tyena Modimo wa bontata rona, o tlotlisitse mohlanka wa hae Jesu

Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaaka, le Modimo wa Jakobo, Modimo wa bontata rona, o tlotlisitse mohlanka wa wona Jesu, eo o mo neetseng, wa ba wa mo latola ka pela Pilato, mohla a neng a nkile qeto ya ho mo lokolla.

Liketso 5: 30-31 (ESV), Molimo o mo phahamisitse ka letsohong la hae le letona e le Moetapele le Mopholosi

Molimo oa baholo-holo ba rona o tsositse Jesu, eo u mo bolaileng ka ho mo fanyeha sefateng. Molimo o mo phahamisitse ka letsohong la hae le letona e le Moetapele le Mopholosi, ho nea Iseraele pako le tšoarelo ea libe.

Liketso 10: 42-43 (ESV), Ke eena ea khethiloeng ke Molimo ho ba moahloli oa ba phelang le ba shoeleng

“Mme o re laetse ho rerela batho le ho paka seo ke eena ea khethiloeng ke Molimo ho ba moahloli oa ba phelang le ba shoeleng. Ho eena baprofeta bohle ba paka hore e mong le e mong ea lumelang ho eena o fumana tšoarelo ea libe ka lebitso la hae. ” 

Diketso 17: 30-31 ssoXNUMXso o behile letsatsi leo ka lona a tla ahlola lefatše ka ho loka ka monna eo a mo khethileng

Linako tsa ho hloka tsebo Molimo o li hlokomolohile, empa joale o laela batho bohle hohle hore ba bake, hobane o behile letsatsi leo ka lona a tla ahlola lefatše ka ho loka ka monna eo a mo khethileng; o tiisitse tsohle ho bohle, ka ho mo tsosa bafung. ”

Bafilipi 2: 8-11 (ESV), Molimo o mo phahamisitse haholo mme o mo file lebitso le kaholimo ho mabitso ohle

Mme ya re a fitlhelwa a le ka sebopego sa motho, a ikokobetsa ka go nna kutlo go ya losong, le e leng loso lwa sefapaano. Ka hona Molimo o mo phahamisitse haholo mme o mo file lebitso le kaholimo ho mabitso ohle, e le hore lebitsong la Jesu mangole 'ohle a lokela ho khumama, lehodimong le lefatsheng, le katlasa lefatshe, maleme ohle a bolela hore Jesu Kreste ke Morena, e be tlotliso ya Modimo Ntate.

1 Timothea 2: 5-6 (ESV), Molimo o mong, 'me ho na le 'muelli a le mong pakeng tsa Molimo le batho, motho Kreste Jesu

etsoe Molimo o mong, 'me ho na le 'muelli a le mong pakeng tsa Molimo le batho, motho Kreste Jesu, ea itetseng e le thekollo bakeng sa bohle, e leng bopaki bo fanoeng ka nako e tšoanetseng.

Baheberu 5: 1-5 (ESV), Kreste ha a ka a iphahamisa ho etsoa moprista ea phahameng, empa o khethiloe

Bakeng sa moprista e mong le e mong ea phahameng khethiloeng har'a batho e khetheloa ho nka khato lebitsong la banna mabapi le Molimo, ho nyehela limpho le mahlabelo bakeng sa libe. O khona ho sebetsana ka bonolo le ba hlokang tsebo le ba khelohileng, kaha le eena o aparetsoe ke bofokoli. 3 Ka baka leo o tlamehile ho nyehela ka baka la dibe tsa hae, jwalokaha a etsetsa setjhaba. 'Me ha ho motho ea inkelang tlotla ena bakeng sa hae, empa hafeela a bitsitsoe ke Molimo, joalo ka Arone. Le hona ho joalo Kreste ha a ka a iphahamisa ka ho etsoa moprista ea phahameng, empa o khethiloe ke ea reng ho eena, “U Mora oa ka, kajeno ke u tsoetse”

Baheberu 9:24 (ESV), C.hrist e kene leholimong ka bolona, hona joale ho hlaha ka pel'a Molimo molemong oa rona

etsoe Kreste o kene, eseng libakeng tse halalelang tse entsoeng ka matsoho, tseo e leng likopi tsa lintho tsa 'nete, empa leholimong ka bolona, hona joale ho hlaha ka pel'a Molimo molemong oa rona.

Johanne 3: 35 (ESV), Ntate o rata Mora le hjoalo ka ha ho neiloe lintho tsohle letsohong la hae

Ntate o rata Mora le hjoalo ka ha ho neiloe lintho tsohle letsohong la hae.

Johanne 17: 2 (ESV), Ntate o mo neile matla hodima nama yohle

Ntate o mo neile matla hodima nama yohle, ho fa bohle bao a ba fileng bophelo bo sa feleng.

Johanne 17: 3 (ESV), Bophelo bo sa feleng, hore ba u tsebe, Molimo o 'notši oa' nete, le Jesu Kreste eo u mo romileng

Sena ke bophelo bo sa feleng, hore ba u tsebe, uena Molimo o 'notši oa' nete, le Jesu Kreste eo u mo romileng.

PreexistenceOfChrist.com

Jesu ke oa pele le oa hoqetela morerong oa Molimo oa pholoho

Jesu ke oa pele oa tsoho mme bohle ba pholositsoeng ho tloha qalong ho isa qetellong ba pholosoa ka Kreste. Jesu ke oa pele le oa hoqetela oa tlholeho e ncha (eseng popo ea mantlha). Letsibolo la pōpo eohle le amana le pōpo e ncha (letsibolo ho bafu)

Liketso 4: 11-12 (ESV), Ha ho poloko ho mang kapa mang

Jesu enoa ke lejoe le ileng la lahloa ke lona lihahi, leo e fetohile lejoe la sekhutloMme ha ho poloko ho e mong, hobane ha ho lebitso le leng tlasa lehodimo, leo batho ba le neilweng, leo re ka bolokehang ka lona. "

Baroma 5: 18-19 (ESV), Ka kutlo ea motho a le mong ba bangata ba tla etsoa ba lokileng

Ka hona, joalo ka ha tšito e le 'ngoe e lebisitse tsuong ea batho bohle, ho joalo ketso e le 'ngoe ea ho loka e isa tokafatsong le bophelong ho batho bohle. Hobane joale ka ho se utloe ha motho a le mong, ba bangata ba entsoe baetsalibe, ho joalo ka kutlo ea motho a le mong ba bangata ba tla etsoa ba lokileng.

Baroma 8:29 (ESV), E le hore e ka ba letsibolo har'a banab'eso ba bangata

Tbao a ba tsebileng le bona o reretsoe esale pele hore a lumellane le setšoantšo sa Mora oa hae, e le hore e ka ba letsibolo har'a baena ba bangata.

1 Bakorinthe 8: 4-6 (ESV), e teng Morena a le mong, Jesu Kreste, eo ka yena dintho tsohle di leng teng, re bileng ka yena re leng teng

“Ha ho Molimo haese a le mong.” Hobane leha ho na le seo ho ka thoeng ke melimo leholimong kapa lefatšeng - joalo ka ha ho hlile ho na le "melimo" e mengata le "marena" a mangata - leha ho le joalo bakeng sa rona ho na le Molimo a le mong, Ntate, dintho tsohle di tswa ho yena, mme re etswa ho mang, le Morena a le mong, Jesu Kreste, eo ka yena dintho tsohle di leng teng, re bileng ka yena re leng teng.

1 Bakorinthe 15: 20-22 (ESV), Hobane joalo ka ha lefu le hlahile ka motho, tsoho ea bafu le eona e hlahile ka motho

Kreste o tsohile bafung, litholoana tsa pele ho ba robetseng. Hobane joalo ka ha lefu le hlahile ka motho, tsoho ea bafu le eona e hlahile ka motho. Hobane joalo ka ha Adama bohle ba e-shoa, ho joalo le ka eena ka ho Kreste bohle ba tla phelisoa.

2 Bakorinthe 5: 17-18 (ESV), Haeba mang kapa mang a le ho Kreste, ke mmopuoa e mocha 

Ka lebaka leo, ha motho a le ka ho Kreste, ke mmopuwa e motjha. Tsa khale li fetile; bonang, tse ncha li fihlile. Sena sohle se tsoa ho Molimo, eo ka Kreste a boelanya le rona mme a re fa bosebeletsi ba poelano.

Baefese 1: 9-10 (ESV), Hke morero - e leng o beile ka ho Kreste - e le leano la ho kopanya lintho tsohle ka ho eena

9 ho re tsebisa sephiri sa thato ea hae, ho latela morero oa hae, e leng o beile ka ho Kreste 10 e le morero oa ho tlala nako, ho kopanya lintho tsohle ho eena, tse maholimong le tse lefatšeng.

Baefese 3: 7-11 (ESV), To rera - bohlale bo bongata ba Molimo - ea Morero o sa feleng oo a o fumaneng ho Kreste Jesu 

Of evangeli ena Ke ile ka etsoa mosebeletsi ho ea ka mpho ea mohau oa Molimo, eo ke e filoeng ka matla a hae a sebetsang. Ho 'na, leha ke le monyane ho bahalaleli bohle, ke ile ka fuoa mohau ona, hore ke bolelle Balichaba leruo le sa batlisiseng la Kreste, le ho hlahisa leseli ho bohle Morero oa liphiri tse patehileng ho Molimo ke eng, ea bōpileng lintho tsohle, e le hore joale ka kereke bohlale ba mefuta-futa ba Molimo bo ka tsebahatsoa ho babusi le balaoli ba libakeng tsa leholimo. Sena e ne e le ho latela Morero o sa feleng oo a o boneng ho Kreste Jesu Morena oa rona,

Bakolose 1: 12-20 (ESV), Ke qalo, letsibolo ho bafu, hore nthong e nngwe le e nngwe a e ka 'na hlahelle

Ho leboha Ntate, ea o entseng hore o tšoanelehe ho nka karolo ho eona lefa la bahalaleli leselingO re lopolotse pusong ea lefifi mme a re fetisa ho 'muso oa Mora oa hae ea ratoangeo ka yena re nang le topollo, tšoarelo ea libe. Ke setšoantšo sa Molimo o sa bonahaleng, letsibolo la tsohle tse hlodilweng. Hobane dintho tsohle di hlodilwe ke yena, tse lehodimong le tse lefatsheng, tse bonwang le tse sa bonweng, leha e le diterone, leha e le borena, leha e le babusi, leha e le borena, tsohle di hlodilwe ka yena le ka yena. Ke yena ya leng kapele ho dintho tsohle, mme tsohle di kopane ka ho yena. Mme ke hlooho ya mmele, kereke. Ke qalo, letsibolo ho bafu, hore nthong e nngwe le e nngwe a e ka 'na hlahelle. Hobane botlalo bohle ba Molimo bo ne bo khahliloe ke ho aha ho eena, 'me ka eena ho boelanya lintho tsohle le eena, leha e le lefatšeng kapa leholimong, a etsa khotso ka mali a sefapano sa hae.

Baheberu 1: 1-5 (ESV), A lula ka letsohong le letona la Boholo bo Holimo - a se a phahametse mangeloi haholo

Khale koana, ka linako tse ngata le ka litsela tse ngata, Molimo o buile le bo-ntat'a rona ka baprofeta, empa matsatsing ana a ho qetela o buile le rona ka Mora wa hae, eo a mo khethileng e le mojalefa oa lintho tsohle, eo hape a bōpileng lefatše ka eena. Ke khanya ea khanya ea Molimo le moetso o hlakileng oa semelo sa hae, 'me o tšehetsa bokahohle ka lentsoe la matla a hae. Hoba a itlhoekise libe, a lula ka letsohong le letona la Boholo bo Holimo, a phahametse mangeloi joalo ka ha lebitso leo a le ruileng e le la bohlokoa ho feta la bona.. Hobane ke ofe ho mangeloi eo Molimo o kileng oa re ho eena: U Mora oa ka, kajeno ke tsoetse uena”? Kapa hape, “Ke e tla ba ntate ho eena, le o tla e be mora oa ka ”? Mme hape, ha a tlisa file ea letsibolo O re: "A mangeloi 'ohle a Molimo a mo rapele."

Baheberu 2: 5-13 (ESV), IModimo o beile lefatshe le tlang, leo re buang ka lona, ​​e seng ka mangeloi

etsoe Molimo ha a ka a bea lefatšeng la mangeloi lefatše le tlang, leo re buang ka lona. Ho pakiloe kae-kae, “Motho ke eng, ha u bile u mo hopola, kapa mor’a motho, ha u tla mo hlokomela? O ile wa mo etsa motsotsoana ho feta mangeloi; u mo roesitse moqhaka oa khanya le tlhompho, u beha lintho tsohle ka tlas'a maoto a hae. ” Joale ka ho beha tsohle katlasa hae, ha a ka a tlohela letho kantle ho taolo ea hae. Hona joale, ha re e-s'o bone ntho e 'ngoe le e' ngoe e le tlas'a hae. Empa re bona eena eo ka nakoana a ileng a theoleloa tlaase ho mangeloi, e leng Jesu, Moqhaka oa khanya le tlhompho ka lebaka la bohloko ba lefu, e le hore ka mohau oa Molimo a ka latsoa lefu bakeng sa bohle. Hobane ho ne ho loketse hore eo dintho tsohle di leng teng bakeng sa hae le ka yena, ka ho tlisa bara ba bangata kganyeng, di lokela ho etswa mothehi oa pholoho ea bona phethahetseng ka ho utloa bohloko. Hobane ea halaletsang le ba halalelitsoeng bohle ba na le mohloli o le mong. Ke kahoo a sa hlajoeng ke lihlong ho ba letsetsa Barab'eso, a re, “Ke tla bolela lebitso la hao ho baena baka; ke tla u binela ka har'a phutheho. ” Hape o itse: Ke tla tšepa eena. Mme hape, “Bona, Nna le bana bao Modimo a mphileng bona. "

Tšenolo 1: 12-18 (ESV), ke shoele, 'me bona ke phela ka ho sa feleng,' me ke na le linotlolo tsa lefu le Hadese

Yaba ke hetla ho bona lentswe le neng le bua le nna, mme ha ke reteleha, ka bona dikandelare tsa gauta tse supileng, mme mahareng a liluloana tsa mabone teng. e mong ya kang mora motho, a apere seaparo se selelele, 'me o itlamme ka senyepa sa khauta sefubeng. Moriri oa hlooho ea hae o ne o le tšoeu, joalo ka boea bo bosoeu, joalo ka lehloa. Mahlo a hae a ne a le joaloka lelakabe la mollo, maoto a hae a ne a le joalo ka koporo e benyang, a hloekisitsoeng seboping, 'me lentsoe la hae le ne le tšoana le molumo oa metsi a mangata. Ka letsohong la hae le letona o ne a tšoere linaleli tse supileng, molomong oa hae ho tsoa sabole e bohale e sehang ka n twoa tse peli, 'me sefahleho sa hae se ne se le joaloka letsatsi le chabileng ka matla a felletseng. Ha ke mo bona, ka itihela maotong a hae joalokaha eka ke shoele. Empa a beha letsoho la hae le letona ho nna, a re, “Se tshabe, Ke nna wa pele le wa morao, le ea phelang. Ke shoele, 'me bona, ke phela ka mehla le mehla,' me ke na le linotlolo tsa lefu le tsa Hadeses.

PreexistenceOfChrist.com

Na Jesu ha se Lentswe (Logos) le neng le ena le Modimo tshimolohong?

Logos (Lentsoe le fetoletsoeng) le bolela ho hong ho boletsoeng (ho kenyeletsoa mohopolo). Kamehla e bua ka litaba tse utloahalang. Hoo e ka bang phetolelo e 'ngoe le e' ngoe ea Senyesemane e tsoang ho Segerike e neng e le pele ho phetolelo ea KJV, e ile ea toloka Logos (Lentsoe) ho Johanne 1: 3, e le "eona" ho fapana le "eena". Moelelong oa selelekela sa John, Logos (Lentsoe) ke karolo ea Molimo ho fapana le "eena" e bolelang motho ea neng a le teng pele. Liphetolelong tse ngata tsa sekhooa Johanne 1: 1-3 e fetoleloa ka mokhoa o joalo ho sekamela ho 'mali ho toloka Lentsoe e le “eena”. Leha ho le joalo, ho lokela ho utloisisoa hore Lentsoe (Logos) ke lebitso le sa tsejoeng le amanang le karolo ea bohlale ba Molimo ho kenyeletsoa mohopolo oa hae, monahano, merero, morero kapa morero oa hae bakeng sa botho. Ke ka Logos (Lentsoe) lena moo lintho tsohle li ileng tsa fetoha. Lentswe le ile la fetoha nama ha Jesu a ne a buuoa ho ba teng ho tloha ha Kreste e le khubu ea leano la Molimo le morero oa hae ka botho. Leha ho le joalo, sena ha se bolele hore Lentsoe e ne e le motho ea neng a le teng pele Jesu a emoloa.

Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi ka selelekela sa John, ka kopo bona sebaka sa UnderstandingLogos.com - https://understandinglogos.com

PreexistenceOfChrist.com

Ho thoe'ng ka Bakolose 1:16 "Letsibolo la pōpo eohle"?

Senotlolo sa ho utloisisa Bakolose 1 ke hore sena ke boprofeta (ho bua ka bokamoso). Hobane phetolelo ea Senyesemane e hlakile ka nako e fetileng, ea hona joale, kapa ea nako e tlang, ha ho bolele hore sena ke sona se boleloang ke ea pele. Hangata motho o kopana le ts'ebeliso ea "boprofeta bo phethahetseng", moo boprofeta ba ntho e e-so ho etsahale bo leng ka mokhoa o phethahetseng, 'me hangata bo fetoleloa ka nako e fetileng ea Senyesemane, mohlala… ka metopa ea Hae, re folisitsoe (Esaia 53: 5), ha ho latela pono ea moprofeta, o ne a bua ka ho hong nakong e tlang.

Bakolose 1:16 e re “lintho tsohle li hloliloe ka eena” hape “lintho tsohle li hloliloe ka eena, 'me li hloletsoe eena.” Leha ho le joalo, moelelong rea bona hore sena se amana le popo e ncha ha temana e bua ka lefa, 'muso o tlang le topollo. E bua ka Jesu e le letsibolo la pōpo eohle ka kutloisiso ea hore “ke qalo, letsibolo ho bafu. Mme e bua ka sepheo sa Molimo: "hore nthong e 'ngoe le e' ngoe a ka ba oa pele" mme ka hona Molimo ka eena a ka "boelanya lintho tsohle le eena". Bakolose 1 e shebile pele mme e bua ka boprofeta joalo ka ha e re, "o ka pele ho lintho tsohle" (eseng hore o ne a le joalo). Ka hona, Bakolose 1 ha se molaetsa o mabapi le popo ea mantlha, empa ke evangeli ea pholoho ea rona - lefa la 'muso o tlang oa Molimo (pōpo e ncha). Litemana tse 'maloa likhaolong tse' maloa tsa pele tsa Tšenolo li tiisa kutloisiso ea hore letsibolo la pōpo eohle = letsibolo ho bafu. Jesu ke oa pele le oa hoqetela oa popo e ncha eo ka eena bohle ba tla bolokeha ba tla phela le ho ba karolo ea maholimo a macha le lefats'e le lecha. 

Bakolose 1: 12-20 (ESV), Ke letsibolo la popo yohle - ke qalo, ke letsibolo la bafu

12 le leboha Ntate, ea le entseng hore le tšoanelehe hore le ka le arolelana lefa la bahalaleli leseling. 13 O re ntshitse matleng a lefifi mme a re fetisetsa mmusong wa Mora wa hae ya ratwang, 14 eo ka yena re nang le topollo, tshwarelo ya dibe. 15 Ke setshwantsho sa Modimo o sa bonweng, letsibolo la tsohle tse hlodilweng. 16 Hobane dintho tsohle di hlodilwe ke yena, tse lehodimong le tse lefatsheng, tse bonwang le tse sa bonweng, leha e le diterone, leha e le borena, leha e le babusi, leha e le borena, tsohle di hlodilwe ka yena le ka yena. 17 Ke yena ya leng kapele ho dintho tsohle, mme tsohle di kopane ka ho yena. 18 Mme ke hlooho ya mmele, kereke. Ke qalo, letsibolo ho bafu, hore linthong tsohle a tle a hlahe. 19 Hobane botlalo bohle ba Modimo bo ne bo kgahlisitswe ke ho aha ho yena; 20 'me ka eena ho boelanya lintho tsohle le eena, ebang ke lefatšeng kapa leholimong, a etsa khotso ka mali a sefapano sa hae.

Tšenolo 1: 5 (ESV), Jesu Kreste paki e tšepahalang, letsibolo la bafu

le ho tswa Jesu Kreste paki e tšepahalang, letsibolo la bafu, le mmusi wa marena lefatsheng.

Tšenolo 1: 17-18 (ESV), Ke nna wa pele le wa morao - Ke shoele, 'me bona, ke phela ka ho sa feleng,' me ke na le linotlolo tsa lefu 

Ha ke mo bona, ka itihela maotong a hae joalokaha eka ke shoele. Empa a bea letsoho la hae le letona ho nna, a re, Se tshabe, Ke nna wa pele le wa morao, mme ke ya phelang. Ke shoele, 'me bona, ke phela ka ho sa feleng,' me ke na le linotlolo tsa lefu le Hadese.

Tšenolo 2: 8, 10 (ESV), Mantsoe a ba pele le ba ho qetela, ba shoeleng mme ba phela

“Ngolla lengeloi la kereke e Smyrna u re: mantsoe a ba pele le ba ho qetela, ba ileng ba shoa 'me a phela… Tšepahala ho isa lefung, 'me ke tla u fa moqhaka oa bophelo

Tšenolo 3: 14, 21 (ESV), Tšimoloho ea pōpo ea Molimo - The e 'ngoe ea hlolang, Ke tla mo lumella ho lula le nna teroneng ea ka

“Ngolla lengeloi la kereke e Laodisea, o re: Ke tsena tse bolelang Amen, paki e tshepehang, ya nnete; mathomo a tlholo ya Modimo… The e 'ngoe ea hlolang, Ke tla mo lumella ho lula le nna teroneng ea ka, joalokaha le 'na ke ile ka hlōla' me ka lula le Ntate teroneng ea hae.

PreexistenceOfChrist.com

Ho thoe'ng ka Bafilippi 2: 6-7?

Ka tlase ke phetolelo ea lentsoe ka lentsoe ea Bafilipi 2: 5-11. E tsamaelana hantle le tatellano ea mantsoe a Segerike. E bontšitsoeng hape ke phetolelo e fetolehang ka mokhoa o fapaneng. Liphetolelo tsena, tse lulang li na le moelelo oa Segerike, ha li fane ka maikutlo a ho tsoaloa. Hape ho lokela ho hlaka hore polelo e ngoe le e ngoe kahara temana ena e na le moelelo o phethahetseng ha ho nahanoa ka moelelo oa temana ka kakaretso e rutang ho ba le kelello ea Kreste.

Boholo ba liphetolelo tsa Senyesemane tsa Bafilipi 2: 6-7 li bontša leeme ho fana ka maikutlo a ho tsoaloa. Tlhahlobo e haufi ea Bagerike e bontša hore ha ho joalo. Rea tseba hore joale Jesu ke polelo ea hore Molimo o phahamisitsoe mme o fuoe lebitso le kaholimo ho mabitso ohle. O ne a se seo qalong. Ke ka lebaka la kutlo ea monna Jesu Kreste hore joale o filoe matla le bolaoli mme o entsoe Morena le Kreste (Liketso 2:36).

Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi ka kopo sheba saete ea FormOfGod.com - https://FormOfGod.com

Bafilipi 2: 5-11 Phetolelo ea 'Nete

5 Monahano ona ho uena

hore le ho batlotsuoa, ho Jesu,

6 eo a iphelisang ka sebopeho sa Molimo,

ho se ts'oaroe,

o ile a ipusa

ho lekana le Molimo,

7 o mpa a ithobolla,

mofuta oa servile oo a o amohetseng,

o ile a etsoa hore a be ka sebōpeho sa batho,

le ka sebopeho

 o ile a fumanoa e le monna.

8 O ile a ikokobetsa

ho mamela ho fihlela lefung

le sefapanong. 

9 Ka hona, o ile a phahamisa Molimo ka boeena

'me a fuoa ho eena

lebitso le fetang mabitso ohle

10 hore ka lebitso la Jesu,

mangole ohle a ne a khumama,

ea leholimo le ea lefatše le ea tlas'a lefatše,

11 mme maleme ohle a ipolela

eo Morena Jesu A e tlotsitseng

bakeng sa khanya ea Molimo, ea Ntate.

Bafilipi 2: 5-11 Interpretative Translation

5 Monahano ona na ka ho uena,

monahano hape ho Mesia - ho Jesu,

6 ke mang ea nang le polelo ea Molimo,

ha se kabo

a tiisetsa

ho ba moemeli oa Molimo,

7 empa o ne a sa itšepe;

o ile a amohela polelo ea mohlanka,

o entsoe ka setšoantšo sa batho,

le ka sebopeho,

o ile a tsejoa e le monna.

8 O ile a ikokobetsa

ho mamela ho fihlela lefung,

le sefapanong.

9 Ka hona, Molimo ka boeena o ile a phahamisoa

a mo neoa,

bolaoli bo kaholimo ho matla ohle, 

10 Hore ka matla a Jesu,

mangole ohle a ne a khumama,

ea leholimo, le ea lefatše le ea bao tlasa lefatše,

11 mme maleme ohle a ipolela

Jesu eo is Morena Mesia,

tlotlisong ea Ntate Molimo.

PreexistenceOfChrist.com

Ho thoe'ng ka litemana tse ling tsa Johanne?

Litemana tse ngata ho Johanne li bua ka Jesu a le ka pela Johanne, a theoha leholimong, a romeloa lefatšeng, a phahama moo a neng a le teng pele, mme a tsoa ho Ntate mme a khutlela ho Ntate. Tlhaloso ea "litemana tsena tse thata" (ho tsoa ho Tlhaloso ea Bibele ea REV) e fanoe ka tlase.

Hobane o bile teng pele ho nna. (Johanne 1:15, 1:30)

'Nete e bonolo ke hore Mesia o ne a lula a phahametse Johanne. Litemana tsena ka linako tse ling li sebelisetsoa ho tšehetsa Boraro-bo-bong hobane temana e ka fetoleloa, “hobane o [Jesu] ne a le teng pele ho nna” [Johanne], ‘me ho nahanoa hore temana ena e re Jesu o bile teng pele ho Johanne Mokolobetsi. Ebile, liphetolelo tse 'maloa tsa sejoale-joale li fetolela poleloana ea ho qetela ka tsela e kang, "hobane o bile teng pele ho nna [Jesu]." Leha ho le joalo, ha ho na lebaka la ho tlisa Boraro-bo-bong temaneng ena, 'me ho na le mabaka a utloahalang haholo a hore ha e bue ka Boraro-bo-bong ka tsela efe kapa efe.

Ho na le mangolo ao kajeno re tsebang hore ke boprofeta ba Mesia boo Bajude ba nakong ea Kreste ba neng ba sa bo sebelise ho Mesia. Leha ho le joalo, rea tseba hape hore Bajude ba khale ba ne ba na le litebello tse ngata ka Mesia oa bona tse neng li ipapisitse le Mangolo. Mesia eo Bajode ba neng ba mo lebelletse e tla ba setloholo sa Eva (Gen. 3:15), le setloholo sa Abrahama (Gen. 22:18), ho tsoa lelokong la Juda (Gen. 49:10); setloholo sa Davida (2 Sam. 7:12, 13; Esa. 11: 1), hore e be “morena” tlasa Yahweh (Ps. 110: 1), hore e tle e be mohlanka oa Yahweh (Esaia 42 : 1-7), o tla ba "e mong oa bona" ​​mme o tla khona ho atamela ho Yahweh (Jer. 30:21), mme o tla tsoa Bethlehema (Mikea 5: 2).

Tebello ena e tšoanelana hantle le thuto ea Johanne ea ho ruta barutuoa ba hae hore Jesu ke “Konyana ea Molimo” (Johanne 1:29; ke hore, Konyana e rometsoeng ho tsoa ho Molimo) le polelo ea Johanne ea hore Jesu e ne e le “Mora oa Molimo” (Johanne 1:34). Haeba Johanne a ne a joetse barutuoa ba hae hore Jesu o bile teng ka sebele pele ho mehla ea hae, ba ka be ba sa utloisisa seo a se buang, se neng se ka baka puisano e kholo le tlhaloso ea thuto ea ho ba teng ha Mesia pele. Ha ho na puisano kapa tlhaloso e joalo ka taba e bonolo ea hore Johanne o ne a sa re Jesu o bile teng pele ho eena. Johanne o ne a sa rute, ebile a sa bue ka Boraro-bo-bong moelelong ona.

Liphetolelo tse ngata li na le phetolelo ea hore Jesu “o bile teng pele ho” Johanne. Phetolelong eo, lentsoe la Segerike le fetoletsoeng e le “was” ke leetsi ēn (ἦν), le leng ka mokhoa o sa phethahalang, lentsoe le sebetsang la eimi, (εἰμί) lentsoe le tloaelehileng bakeng sa "ho ba" (le hlahang makhetlo a fetang 2000 ho Testamente e Ncha). Moelelong ona ho bohlokoa hore re utloisise hore matla a nako e sa phethahalang ke, "o ne a le teng mme o ntse a le teng." Joale ho latela lentsoe la Segerike protos, le bolelang “pele.” E ka supa ho ba "oa pele" ka nako, ka hona e fetoleloa e le "pele," kapa e ka bolela pele maemong, mme e fetoleloa e le "hlooho," "moetapele," "e moholo", "e molemohali" jj. mehlala e mengata e buang ka batho e le li-protos moo li-protos li bolelang maemo a holimo kapa a bohlokoa (cp. Matt. 19:30, 20:27; Mareka 6:21; 9:35; 10:31, 44; Luka 19:47; Liketso 17: 4; 25: 2; 28:17; le 1 Bakor. 12:28). Ka mokhoa o ts'oanang, li-protos li sebelisoa linthong tse ntle ka ho fetisisa kapa tsa bohlokoahali. Mohlala, "oa pele" le taelo e kholo e ne e le oa pele ka bohlokoa, 'me seaparo sa "pele" e ne e le "se setle" (Luka 15:22).

Ha re nahana ka mohopolo oa barutuoa le taba ea hore Johanne o ne a sa ba rute ka ho ba teng ha Mesia pele, empa o ne a leka ho supa hore Jesu ke Mesia, ho bonahala eka Johanne o ne a bua polelo e bonolo eo Jesu a neng a lula a e bua ba mo phahametse, ba khutlela morao nako e telele pele ba qala bosebeletsi ba bona. Polelo ea Johanne ea hore Jesu "o bile teng" ha e bolele hore Jesu ke Molimo kapa hona ho supa boprofeta bohle ba Mesia Testamenteng ea Khale bo khutlelang ho Genese 3:15. Pele John kapa Jesu ba hlaha, ha Maria a etela Elizabeth, John o ile a tlola ka popelong ka thabo ha a le haufi le mopholosi oa hae. Ho Johanne, Jesu esale a mo phahametse.

Ho joalo, ho a khonahala, empa ha ho na mokhoa oa ho paka seo, hore ha Johanne a re Jesu o bile teng pele ho eena, o ne a boetse a nahanne ka boprofeta bohle ba Mesia Testamenteng ea Khale, le hore Jesu o ne a le mohopolong oa Molimo ka lilemo tse likete. Boteng ba Kreste kelellong ea Molimo bo hlakile hoo ho sa hlokeng ho phehisoa. Pele lefatše le theoa, o ile a tsebisoa esale pele (1 Pet. 1:20); ho tloha motheong oa lefatše o ile a bolaoa (Tšen. 13: 8); le pele lefatše le theoa, rona Kereke, re ne re khethiloe ka eena (Baef. 1: 4). Netefatso mabapi le Mesia e hlalositsoeng boprofeteng bo mabapi le eena e senola ka ho hlaka hore likarolo tsohle tsa bophelo ba hae le lefu la hae li ne li le mohopolong oa Molimo ka nepo pele ho tse ling tsa tsona. Haeba Johanne o ne a nahanne ka boprofeta ba Mesia ha a ne a etsa polelo ena, e ne e tla tšoana le ha Jesu ka boeena a ne a re o "pele" ho Abrahama (sheba tlhaloso ea Johanne 8:58).

Ho hlakile moelelong oa mabaka hore lebaka la mantlha la polelo ea Johanne e ne e le ho holisa Jesu Kreste ka ho ipapisa le eena, mme "e ne e le mookameli oa ka" ea etsang joalo. Mesia esale a phahametse baprofeta ba bang.

“Empa ea theohileng leholimong” (Johanne 3:13, 6:38)

Ho na le ntho eo ho neng ho thoe e tsoa ho Molimo kapa e tsoa leholimong haeba e ne e le Molimo. Ka mohlala, Jakobo 1:17 e re mpho e 'ngoe le e' ngoe e molemo e "tsoa holimo" 'me e "theoha" ho Molimo. Seo Jakobo a se bolelang se hlakile. Molimo ke Moqapi le mohloli oa lintho tse ntle maphelong a rona. Molimo o sebetsa ka sekhukhu ho re fa seo re se hlokang. Temana ha e bolele hore lintho tse ntle maphelong a rona li theoha ka kotloloho ho tsoa leholimong. Polelo “ea theohileng leholimong” ho Johanne 3:13 e lokela ho utloisisoa ka tsela e ts'oanang le eo re utloisisang mantsoe a Jakobo ka eona - hore Molimo ke mohloli oa Jesu Kreste, eo e neng e le eena. Kreste e ne e le leano la Molimo, ebe Molimo o tsoala Jesu ka kotloloho.

Hape ho na le litemana tse ling tse reng Jesu o "rometsoe ho tsoa ho Molimo," polelo e bonts'ang Molimo e le eena mohloli oa mantlha oa se rometsoeng. Johanne Mokolobetsi e ne e le motho ea "rometsoeng ke Molimo" (Johanne 1: 6), 'me ke eena ea itseng Jesu o "tsoa holimo"' me "o tsoa leholimong" (Johanne 3:31). Ha Molimo a ne a batla ho joetsa batho hore O tla ba hlohonolofatsa ha ba fana ka karolo ea bona ea leshome, O ba boleletse hore O tla bula lifesetere tsa "leholimo" mme a tšollele tlhohonolofatso (Mal. 3:10 - KJV). Ha e le hantle, motho e mong le e mong o ne a utloisisa maele ana a sebelisoang, 'me ha ho motho ea neng a lumela hore Molimo o tla tšollela lintho leholimong ka tsela ea sebele. Ba ne ba tseba hore polelo e bolela hore Molimo ke tšimoloho ea litlhohonolofatso tseo ba li fumaneng. Mohlala o mong hape ke ha Kreste a ne a bua mme a re, “Kolobetso ea Johanne — e tsoa kae? Na e ne e tsoa leholimong kapa bathong? ” (Matt. 21:25). Ehlile, tsela eo kolobetso ea Johanne e ka beng e bile "e tsoang leholimong" haeba Molimo e ne e le mohloli oa tšenolo. John ha a ka a fumana mohopolo ka boeena, o tsoa "leholimong." Temana ena e hlakisa maele ana: lintho li ka tloha “leholimong,” ke hore, li tsoa ho Molimo, kapa tsa ba “ho batho.” Leele lea tšoana ha le sebelisoa ho Jesu. Jesu o "tsoa ho Molimo," "o tsoa leholimong" kapa "o holimo" ka kutloisiso ea hore Molimo ke Ntate oa hae ke kahoo a tsoang teng.

Mohopolo oa ho tsoa ho Molimo kapa ho romeloa ke Molimo o hlakisoa hape ke mantsoe a Jesu ho Johanne 17. O itse, "Joalokaha u nthomile lefatšeng, le 'na ke ba romile lefatšeng" (Johanne 17:18). Re utloisisa hantle hore na Kreste o ne a bolelang ha a re, "Ke ba romile lefatšeng." O ne a bolela hore o re laetse, kapa o re khethile. Polelo ha e bolele hore re ne re le leholimong le Kreste ebe re tsoaloa nameng. Kreste o itse, "Ke ba romile joalo ka ha u nthomile." Kahoo, ka tsela e ts'oanang le eo Kreste a re romileng ka eona, ke ka moo re lokelang ho utloisisa poleloana ea hore Molimo o rometse Kreste.

"e seng hore motho o kile a bona Ntate, haese ya tswang ho Modimo; yena o bone Ntate." (John 6: 46)

Johanne 6: 46 e bonts'a kamano e haufi eo Jesu a neng a na le eona le Molimo. Jesu o ne a e-na le kamano e haufi-ufi eo ho seng motho ea kileng a ba le eona le Molimo, pejana kapa ka mor'a moo. Jesu o senotse kamano e haufi eo a neng a e-na le eona le Molimo puisanong ea hae le batho haufi le Leoatle la Galelea, bongata bo neng bo kenyelletsa boetapele ba Bajude, barutuoa le bashebelli, ho tsoela pele ho ba joetsa, leha e le ka mantsoe a koahetsoeng, hore ke Mesia ea ts'episitsoeng . Jesu o supile hore ke Mesia ka litsela tse 'maloa. O itse Molimo o behile tiiso ea hae ho eena, ho bolelang hore Jesu o na le tiiso ea Molimo ea bonnete le tumello (Johanne 6:27). O itse ho etsa mosebetsi oa Molimo ho bolela ho lumela ho eena (Johanne 6:29). O itse ke Bohobe ba Bophelo mme batho ba mo jeleng ba ke ke ba lapa (Johanne 6:35; bapisa le Johanne 6:48, 51). Hape, o itse batho ba lumelang ho "Mora" ba tla ba le bophelo Mongwaheng o tlang hobane o tla ba tsosa bafung (Johanne 6:40, 44, 47, 54). Mokhoa ona o sa tobang oa ho ruta o ne o tšoana hantle le tsela eo Jesu a neng a bua ka eona - ho hlakile hore e ne e fana ka 'nete ea hore e ne e le Mesia hore batho ba nang le pelo ea Molimo ba utloe le ho lumela, empa ha a ka a bolela taba ena ka mokhoa o hlakileng hoo a ileng a qobella bahanyetsi ba hae ho Ketsetsano ya ho tsoa le ho tsoa. Bahanyetsi ba hae ka kakaretso ba ne ba sa utloisise seo a se buang mme ba qetella ba ngangisana ka sona (Johanne 6: 41-44).

Batho ba bang ba nka ho Johanne 6:46 hore Jesu e tlameha ebe ke Molimo, kapa hore o bile teng pele ho tsoalo ea hae hobane a re "o bone Ntate." Leha ho le joalo, temana ena ha e na taba le Boraro-bo-bong kapa ho ba teng pele ho nako. Senotlolo sa ho utloisisa Johanne 6:46 ke ho tseba hore poleloana e reng "u bone Ntate" ha e bolele ho bona ka mahlo a nama empa ka tsela ea tšoantšetso e bolela "ho tseba Ntate." Jesu o ne a tseba Molimo, eseng hobane a ne a phela le ho bua le Molimo leholimong pele a hlaha lefatšeng, empa hobane Molimo o ile a itšenola ho Jesu ka mokhoa o hlakileng ho feta kamoo a neng a tsebisitse mang kapa mang. Jesu o hlakisitse sena lithutong tse ling ha a re, “Hobane Ntate o rata Mora, 'me o mo bontša tsohle tseo a li etsang…” (Johanne 5:20).

Ka Seheberu le ka Segerike, mantsoe a fetoletsoeng e le “bona” hohle ka Bibeleng hangata a bolela “ho tseba kapa ho hlokomela.” Lentsoe la seheberu ra'ah le sebelisitsoe ho bona ka mahlo le ho tseba ho hong, kapa ho ho lemoha (Gen. 16: 4; Exoda. 32: 1; Num. 20:29). Ka mokhoa o ts'oanang, lentsoe la Segerike horaō (ὁράω), le fetoletsoeng e le "bona" ​​ho Johanne 1:18, 6:46; le 3 Johanne 1:11, e ka bolela "ho bona ka mahlo" kapa "ho bona ka kelello, ho lemoha, ho tseba." Le ka Sesotho, e 'ngoe ea litlhaloso tsa "bona" ​​ke "ho tseba kapa ho utloisisa." Ka mohlala, ha batho ba babeli ba buisana ka taba e itseng, e mong a ka 'na a re ho e mong, "Kea utloisisa hore na u bolela'ng."

Ts'ebeliso ea "bona" ​​joalo ka ha e amana le "ho tseba" e fumanoa libakeng tse ngata Testamenteng e Ncha. Mohlala, Jesu o ile a re ho Filipi, “… E mong le e mong ea mponeng o bone Ntate…” (Johanne 14: 9). Le mona lentsoe “bona” le sebelisetsoa ho bontša “ho tseba.” Mang kapa mang ea tsebang Jesu (eseng feela ba "mo boneng") o tla tseba Ntate. Ha e le hantle, Jesu o ile a hlakisa litemana tse peli pejana ha a ne a re ho Filipi, “Hoja u ne u ntseba u ka be u tsebile le Ntate. Ho tloha joale, lea mo tseba, 'me le mo bone ”(Johanne 14: 7). Temaneng ena, Jesu o re ba mo tsebang ba "bone" Ntate.

Temana e 'ngoe e sebelisang lentsoe "ho bonoa" ka kutloisiso ea "tsebahala" ke Johanne 1:18: “Ha ho motho ea kileng a bona Molimo; Mora ya inotshi, ya sefubeng sa Ntate, ke yena ya mo tsebisitseng. Poleloana e reng "o bone Molimo" e tšoana hantle le polelo "o mo tsebisitse," 'me lipoleloana ka bobeli li supa karolo eo Jesu, Mora ea tsoetsoeng a' notši, a e phethileng. Ha ho motho ea tsebang Molimo ka botlalo, empa Jesu ke Eena ea mo tsebisitseng. Testamenteng ea Khale eohle, seo batho ba neng ba se tseba ka Molimo se ne se fokola haholo. Ebile, 2 Ba-Korinthe 3: 13-16 e supa hore le kajeno, Bajude ba hanang Kreste ba na le lesira lipelong tsa bona. Tsebo e felletseng, "'nete" ka Molimo, e tlile ka Jesu Kreste (Johanne 1:17). Ke eena ea neng a "bone" (ho utloisisoa ka botlalo) Molimo, ebe o ruta ba bang - ke seo Johanne 1:18 e se bolelang. Pele Jesu Kreste a tla, ho ne ho se motho ea hlileng a tsebang Molimo kamoo a leng ka teng, Ntate ea lerato ea leholimong, empa Jesu Kreste o ile “a bona” (a tseba) Molimo haufi-ufi hobane Ntate o ile a itšenola ho eena ka litsela tseo ho seng motho ea kileng a li tseba.

“Joalo ka ha Ntate ea phelang a nthomile.”  (John 6: 57)

Thuto ea hore Molimo o rometse Jesu Kreste e hlaha makhetlo a fetang mashome a mane Testamenteng e Ncha, 'me e ka ba le litlhaloso tse fapaneng maemong a fapaneng. Hore Molimo o rometse Jesu lefatšeng ka ba le banyalani ba fapaneng nuances. Taba ea pele, Jesu ke "Adama oa morao" (1 Ba-Kor. 15:45), 'me joalo ka ha Molimo a bopile Adama, Molimo le eena o bopile Jesu ka ho mo etsa ntate ho Maria. Kahoo, ho rongoa ke Molimo ha Jesu ho ka supa kemolo ea hae le tsoalo ea hae, ebe tšebeletso e latelang ea ho pholosa moloko oa batho, kapa e ka supa ketsahalo ea morao-rao ea ha Molimo a romella Jesu ho phethela bosebeletsi ba hae ho ba mopholosi oa batho. Mohlala, moelelo oa morao-rao ke seo Johanne 17:18 (NET) e se bolelang ha Jesu a ne a rapela Molimo mme a re: "Joale ka ha u nthomile lefatšeng, le 'na ke ba romile lefatšeng." Jesu o ile a laela baapostola ba hae 'me a ba roma feela joalokaha Molimo a ne a mo laetse' me a mo roma.

Ho na le ba bang ba tsitlellang hore kaha Molimo o "rometse" Jesu, e tlameha ebe Jesu ke Molimo. Empa hoo ke ho bala haholo ka mohopolo o bonolo oa "ho romeloa". Khopolo ea hore ntho e "rometsoe" ke Molimo e ne e sebelisoa hangata mme e bolela feela hore Molimo ke eena mohloli oa mantlha, kapa "moromelli" oa se rometsoeng. Ha ho na lebaka la ho lumela hore ho rongoa ha Jesu ke Molimo ho mo etsa Molimo — ha ho letho le leng le "rometsoeng" ke Molimo. Poleloana ena e bolela feela seo e se bolelang, hore Molimo o rometse Jesu. Bibele e na le mehlala e mengata ea lintho tse rometsoeng ke Molimo, ho bolelang hore Molimo e ne e le mohloli. Molimo o ile a romela maemo a leholimo a mabe naheng ea Egepeta (Exod. 9:23), linoha tse chefo ho Baiseraele (Num. 21: 6), Moshe (Deut. 34:11), baprofeta (Baahloli 6: 8), le batho le lintho tse ling tse ngata. . Johanne Mokolobetsi e ne e le motho ea “rometsoeng ke Molimo” (Johanne 1: 6). Mantsoe a Johanne Mokolobetsi mabapi le ho romeloa a hlakile haholo, 'me haeba a ka nkoa ka tsela e ts'oanang le ba bang ba Boraro-bo-bong ba nka hore Jesu o "rometsoe" ke Molimo, ba ka etsa hore Johanne e be Molimo le eena. Johanne o itse, "Ha ke Mesia, empa ke rometsoe pele ho eena" (Johanne 3:28 HCSB). Kaofela rea ​​tseba hore seo Johanne a neng a se bolela ha a re "Ke rometsoe pele ho eena" se bolela feela hore Molimo o laetse Johanne ka nako e tlang pele ho Mesia. Empa haeba motho e mong a ne a se a lumela hore Johanne ka tsela e itseng ke setho sa bone sa Bomolimo, joale seo John a se buileng se ka sebelisoa e le bopaki bo tšehetsang tumelo eo. Taba ke hore lebaka feela leo motho a ka reng ho "rongoa" ha Jesu ke Molimo ho ne ho bolela hore ke Molimo kapa o bile teng leholimong e ne e tla ba haeba a ne a ntse a lumela joalo. Mantsoe ana ka booona ha a bolele kapa ho bolela joalo.

Jesu o ile a hlakisa hore ea “romang” o moholo ho ea “romiloeng”. Ho Johanne 13:16 o itse, "Mohlanka ha a moholo ho morena oa hae, hape le ea romiloeng ha a moholo ho ea mo romileng." Kahoo, haeba Ntate o rometse Jesu, Ntate o moholo ho Jesu. Eaba o hlakisa taba eo ha a re khaolong e latelang, "Ntate o moholo ho nna" (Johanne 14:28).

“A nyolohela moo a neng a le teng pele.” (Johanne 6:62)

Temana ena e bua ka tsoho ea Kreste. Taba ena e hlakile ka ho ithuta moelelo oa taba. Hobane bafetoleli ba khethile ho fetolela anabainō (ἀναβαίνω) e le "nyoloha," batho ba lumela hore e supa ho nyoloha ha Kreste lefatšeng joalo ka ha ho tlalehiloe ho Liketso 1: 9, empa Liketso 1: 9 ha e sebelise lentsoe lena. Anabainō e bolela feela “ho nyoloha.” E sebelisoa ho "nyolohela" sebakeng se phahameng joalo ka ho hloa thaba (Mat. 5: 1, 14:23, et al.), Ha Jesu a "nyoloha" ka tlase ho metsi kolobetsong ea hae (Matt. 3 16:1, Mar. , ”Sefate (Luka 10: 13). Kreste o ne a mpa a botsa hore na ba ka khopeha ha ba ka mo bona a “nyoloha” mobung, ke hore, a tsosoa, 'me a ba moo a neng a le teng pele, ke hore, a phela le lefatšeng.

Taba e potolohileng e tiisa hore Jesu o ne a bua ka ho ba bohobe bo tsoang leholimong le ho fana ka bophelo ka tsoho ea hae. Litemana tse kang Johanne 6: 39-40 le 6:44 li tiisa sena: Jesu o ile a re khafetsa, "… Ke tla mo tsosa [molumeli e mong le e mong] ka letsatsi la bofelo." Kreste o ile a makatsoa ke hore le barutuoa ba hae ba bang ba ne ba khopisitsoe ke thuto ea hae. O ne a ntse a bua ka tsoho, 'me ba ile ba khopeha, ka hona a ba botsa hore na ba tla khopisoa ha ba ka mo bona a tsohile, eo ka bomalimabe e fetoletsoeng e le "nyolohela" ho Johanne 6:62. [Norton, op. cit., Polelo ea Mabaka a ho se lumele Lithuto tsa Boraro-bo-bong, maq. 248-252; Snedeker, op. cit., Ntat'a Rona ea Leholimong Ha a Lekane, leq. 215.]

“Abrahama ha a ka a etsa joalo” (Johanne 8:40)

Ba bang ba tiisa hore Johanne 8:40 e fana ka maikutlo a hore Jesu o ne a se a le teng hobane ba nka Jesu a re Abrahama ha a mo bolaea. Leha ho le joalo, moelelo oa taba ke hore Jesu o ile a ipitsa “monna ea le boleletseng 'nete eo ke e utloileng ho Molimo.” mme pejana temaneng ea 39 o itse, "Haeba le ne le le bana ba Abrahama, le ka be le etsa mesebetsi eo Abrahama a e entseng." Ho hlakile ho latela moelelo oa taba hore Jesu o hlakisa ntlha ea hore liketso tsa bona ha li lumellane le tsa Abrahama le hore Abrahama ha a ka a leka ho bolaea batho ba buileng 'nete kamoo ba utloileng ho Molimo. Ke hore Abrahama ha a ka a leka ho bolaea baprofeta kamoo ba neng ba rera ho etsa joalo. Kae kapa kae, ho Luka le ho Matheu Jesu o bua ka makhetlo a 'maloa ho bolaea baprofeta ke baetapele ba baikaketsi ba bolumeli (Luka 6: 22-23, Luka 11: 47-54, Luka 13: 33-34). 

“Le pele Abrahama a e-ba teng, ke ne ke le teng” (Johanne 8:58)

Ba bang ba tiisa hore kaha Jesu o bile "kapele" ho Abrahama, e tlameha ebe Jesu e ne e le Molimo. Empa Jesu o ne a se teng pele a emoloa ho Maria, empa o "bile teng" morerong oa Molimo, mme o boletsoe esale pele boprofeteng. Boprofeta ba molopolli ea tlang bo qala khale ho Genese 3:15, e neng e le pele ho Abrahama. Jesu e ne e le “a le mong,” Mopholosi, khale pele ho Abrahama. Kereke e ne e sa tlameha ho ba teng ka kotloloho re le batho hore Molimo a re khethe pele lefatše le theoa (Baef. 1: 4), re bile teng mohopolong oa Molimo. Ka mokhoa o ts'oanang, Jesu o ne a se teng joalo ka motho oa nama ka nako ea Abrahama, empa o "bile teng" mohopolong oa Molimo e le leano la Molimo la topollo ea motho.

Ho bohlokoa hape ho hlokomela hore batho ba bangata ba bala hampe Johanne 8:58 mme ba nahana hore e re Jesu o bone Abrahama. Re tlameha ho bala Bibele ka hloko hobane ha e re ho joalo. Ha e re Jesu o bone Abrahama, e re Abrahama o bone Letsatsi la Kreste. Ho bala ka hloko moelelo oa temana ho bontša hore Jesu o ne a bua ka "ea teng" tsebong ea Molimo esale pele. Johanne 8:56 e re, "Ntat'ao Abrahama o ile a thabela ho bona letsatsi la ka, 'me o ile a le bona,' me a thaba." Temana ena e re Abrahama "o bone" letsatsi la Kreste (hangata letsatsi la Kreste le nkuoa ke litsebi tsa thuto ea bolumeli e le lona letsatsi leo ka lona Kreste a hlolang lefats'e mme a hloma mmuso oa hae-mme e ntse e le bokamoso). Seo se ka lumellana le seo buka ea Ba-Heberu e se buang ka Abrahama: "Hobane o ne a lebelletse motse o nang le metheo, oo mohahi le sehahi sa oona e leng Molimo" (Baheb. 11:10). Bibele e re Abrahama o ile a “bona” motse o sa ntseng o tla. Ke ka kutloisiso efe Abrahama a neng a ka bona ntho e neng e tla etsahala kamoso? Abrahama "o bone" letsatsi la Kreste hobane Molimo o mo joetse hore lea tla, mme Abrahama o le "bone" ka tumelo. Leha Abrahama a bone letsatsi la Kreste ka tumelo, letsatsi leo le ne le le teng mohopolong oa Molimo khale pele ho Abrahama. Ka hona, maemong a leano la Molimo le neng le le teng ho tloha tšimolohong, ka 'nete Kreste o ne a le "kapele" ho Abrahama. Kreste e ne e le leano la Molimo la topollo ea motho khale pele Abrahama a phela.

“O tsoa ho ea ho Ntate” (John 16: 28)

Hona ho bonolo haholo ho utloisisoa haeba re nka Lengolo ka nepo, hore Jesu Kreste ke Mora ea tsoetsoeng a 'notši oa Ntate. Jesu o "tsoa" ho Ntate ha a ne a imme Maria, joalo ka ha rona bohle re tsoa ho bo-ntate ba rona ha bo-mme ba rona ba ne ba emisoa ke bona. Jesu o ne a tseba ho tsoa Mangolong hore o tla ea ho Ntate ka nako e 'ngoe kamora tsoho ea hae, ka hona o bolela seo ho baapostola mona Selallong sa ho Qetela, pejana ho ho tšoaroa le ho thakhisoa. Temana ena ha e bue ka thuto ea “ho tsoaloa.”

PreexistenceOfChrist.com

Lits'oants'o tse fapaneng tsa mangolo tse fanang ka maikutlo a ho ba teng pele:

Litemana tse ngata tsa Testamente ea Nete li sentsoe ho ts'ehetsa likhopolo-taba tsa Jesu tsa ho ba teng pele le ho ba motho oa nama. 

 • Juda 1: 5 - "Morena o lopolotse sechaba sa hae Egepeta" e ile ea fetoleloa hore e be "Jesu ea lopolotsoeng" libukeng tse 'maloa tse ngotsoeng ka letsoho ho etsa hore Jesu a be teng Testamenteng ea Khale. Taba ea Critical and KJV e re, "Joale ke batla ho le hopotsa, leha le tseba tsohle hang, hore Morena, kamora ho pholosa sechaba ho tsoa naheng ea Egepeta, o ile a timetsa ba sa lumelang." Mofuta o mong o emelang bobolu ba 'nete bo sebelisitsoeng phetolelong e ngoe ke hore "Jesu" o nkeloa sebaka ke "Morena". Liphetolelo tse ling tsa sejoale-joale li kenyelletsa bobolu bona ho kenyeletsoa ESV. 
 • Matheu 1: 18 - Mattheu o tlaleha "qalo" ea Jesu Kreste. Boraro-bo-bong ba neng ba sa phutholoha ka "Genese”(Qalo, qalo, tsoalo) e e fetotse hore e be“gennese”(“ Tsoalo ”).
 • Luka 9: 34 - Bangoli ba fetotse poleloana "ea khethiloeng" ho "eo ke khahlisoang ke eena" Ena ke phetoho e poteletseng, empa ho tlosa khatiso ntlheng ea hore Jesu e ne e le eena khethiloeng ka Molimo, e leng ntho eo batho ba bang ba e amohelang ha e utloahale haeba Jesu ke Molimo
 • 1 Bakorinthe 15: 45 - "Motho oa pele, Adama" o ile a fetoloa ke bangoli hore a bale, "oa pele, Adama" ho tlosa lentsoe "motho," hobane ka moelelo oa puo Kreste ka nako eo o ne a tla tlameha ho ba monna le eena.
 • Baefese 3: 9 - "Molimo ea bōpileng lintho tsohle" o fetotsoe "Molimo ea bōpileng lintho tsohle ka Jesu Kreste."
 • 1 Timothy 3: 16 - "Ke mang" ea fetotsoeng "Molimo." Phetoho ena e ne e hlakile haholo litemaneng mme e amoheloa pepeneneng ke litsebi tsa Boraro-bo-bong. Phetoho e hlahisitse khang e matla haholo ea Boraro-bo-bong, hobane temana e fetotsoeng e baleha tjena, "Molimo o ile a bonahatsoa nameng," sebakeng sa "[Jesu] ea ileng a bonahatsoa nameng," e leng ho bala ho nepahetseng le ho tsebahalang.
 • Lenane le leholoanyane la bobolu ba litemana tse tšehetsang boemo ba Boraro-bo-bong - Sehokela sa leqephe la webo: 
  https://www.biblicalunitarian.com/articles/textual-corruptions-favoring-the-trinitarian-position
 • Bobolu ba Orthodox, Bart Ehrman, Khokahano ea Buka ea Amazon: https://amzn.to/3chqeta
PreexistenceOfChrist.com

Ho thoe'ng ka Genese 1:26? - 'Ha re etseng motho ka setšoantšo sa rona'

Genese 1:27 le Genese 5: 1-2 li bua ka Molimo a le mong. Leha ho le joalo, ha Molimo a bua ho Genese 1:26, bongata bo sebelisoa. Ba lumelang hore Kreste o ne a le teng pele ba lumela hore Molimo o bua le Jesu ea neng a e-na le nama pele ho nako. Hlokomela temana ea Gen 1:27 e bala "hae" le "he" habeli (eseng bona le bona) mme ho joalo le ka Gen 5: 1-2. Leha a bua le bongata, ke eena feela 'Mopi ("o ba bopile"). 

Genese 1: 26-27 (ESV), 

Eaba Molimo o re, “A re us etsa motho ka hare rona setšoantšo, kamora rona ho tshoana. Li ke li buse lihlapi tsa leoatle, le tse rurang tsa maholimo, le liphoofolo, le lefatše lohle, le tsohle tse hahabang lefatšeng. ” Kahoo Molimo o bopa motho ka hae setšoantšo sa hae, ka setšoantšo sa Molimo he o mo bopile; e motona le e motshehadi he li ba bōpile.

Genese 5: 1-2 (ESV), 

“Ena ke buka ea meloko ea Adama. Ha Molimo a ne a bōpa motho, he o mo entse ka setshwano sa Modimo. E motona le e motshehadi he a li bopa, 'me he a ba hlohonolofatsa, 'me a ba rea ​​lebitso la Motho, ha ba ne ba bōptjoa. ”

Litlhaloso tsa "a re etseng motho ka setšoantšo sa rona"

 1. Molimo o bua le lebotho la leholimo (bara ba Molimo) ba neng ba le teng mme ba bone tlholeho. Molimo o arolelana merero ea hae le bahlanka ba hae (Jobo 38: 1-7, Amose 3: 7, Gen 18:17). Molimo o buisana le baemeli pele ho mesebetsi ea pōpo (Esa 6: 8, Jobo 15: 8, Jer 23: 18)
 2. Boholo ba Boholo-holo - Molimo o matla haholo hoo a ka ipolelang a le ka bongateng leha e le bonngoe ka seqo. (Pes 150: 1-2, Deut 33: 26-27) Bona Royal re: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_we
 3. Molimo o bua le maholimo a hae a matla - maholimo a tlas'a taolo ea hae mme a mamela thato ea hae. Maholimo a etsoa ka lentsoe la Jehova, makhotla 'ohle a' ona a entsoe ka phefumoloho ea molomo oa hae. (Deut 32:43, Deut 33:26, 19: 1, 33: 6, 50: 4, 66: 33, 136: 4-8, 150: 1, Jobo 26:13)
 4. Molimo o bua a le mong (kelello ea hae). Molimo o thehile lefatše ka Bohlale ba hae. Bohlale bo ne bo le ho Molimo ts'imolohong mme bo thehiloe pele ho pōpo (Ps 33: 6, Pr 3: 19-20, Pr 8: 22-31, 10: 12, 51: 15, John 1: 1-3)
 5. Molimo o bua le matsoho a hae - Molimo o etsa lintho ka mesebetsi ea matsoho a hae (Ex 15: 4-7, Deut 33:11, 28: 5, 92: 4, 138: 7)
PreexistenceOfChrist.com

Temana ea bohlokoa e sa lokelang ho nkuoa ka kutloisiso ea sebele

Rea tseba hore Molimo o ne a rerile hore Konyana e tla hlajoa ho latela morero oa eona oa Kosepele pele lefatše le e-ba teng. Leha ho le joalo, Konyana e hlile e hlajoe esale lefatše le theoa. Morero o bile teng ho tloha tšimolohong o ne o hlile o sa phethahala ho fihlela botlalo ba nako.

Tšenolo 13: 8, Konyana e hlabiloeng esale ho theoa lefatše

Le bohle ba lulang lefatšeng ba tla mo rapela, bao mabitso a bona ha a ngoloa bukeng ea bophelo of Konyana e hlabiloeng ho tloha ho thehoeng ha lefatše.

PreexistenceOfChrist.com

'Mapa oa Bibele oa Moelelo

Logos ke karolo ea Molimo e amang kelello le merero ea Molimo (bohlale). Moea o Halalelang hape ke karolo ea Molimo e mabapi le tšusumetso ea hae e laolang (matla). Ka Morero oa Molimo (logos) le ka tšusumetso ea Molimo e laolang (Moea o Halalelang), lintho tsohle lia ba teng. Ke ka moo popo ea mantlha (Adama oa pele) e entsoeng ka hona Jesu Kreste (Adama oa morao) a bileng teng. Re entsoe sebopuoa se secha, 'me re amohela ho nkeloa ka lapeng ke bara le lefa' Musong oa Molimo ka Jesu Mesia ho latela bohlale ba Molimo bo sa feleng. 

Lentsoe le entsoeng nama = Molimo o bua ka Jesu ho ba teng ho latela bohlale ba hae (logos)

Johanne 1:14

le Lentswe la fetoha nama mme ra aha hara rona, mme re bone kganya ya hae, kganya e kang ya Mora a nnotshi ya tswang ho Ntate, a tletse mohau le nnete.

Jesu o ile a emoloa ka Moea o Halalelang (phefumoloho ea Molimo)

Luka 1: 35

Lengeloi la mo araba, la re:Moya o Halalelang o tla theohela hodima hao, mme matla a Ya hodimodimo a tla o kgurumetsa; ka hona ngoana ya tsoaloang o tla bitsoa ea halalelang — Mora oa Molimo.

PreexistenceOfChrist.com

Ke kotsi efe ho lumela hore Kreste ke motho ea tsoaloang?

 1. Ha e dumellane le Lengolo
 2. E sotha molaetsa oa Kosepele le moelelo oa 'nete oa litemana tse fapaneng
 3. E nyenyefatsa botho ba Kreste - Hore e be motho oa 'nete o tlameha hore ebe o hlahile e le motho - a sa ka a phela joalo ka Molimo kapa lengeloi la Molimo. Ho lumela boleng ba 'nete ba Kreste ho bohlokoa molaetseng oa evangeli. 1 Johanne 4: 2 e re re tlameha ho lumela hore Jesu Kreste o tlile ka nama (e ne e le motho). 

1 Johanne 4: 2 (ESV), Hore Jesu Kreste o tlile ka nama e tsoa ho Molimo

Ka sena o tseba Moea oa Molimo: moea o mong le o mong o ipolelang hore Jesu Kreste o tlile ka nama e tsoa ho Molimo,

Liketso 3:13 (ESV), Teena Molimo oa bo-ntat'a rona ea tlotlisitsoeng mohlanka oa hae Jesu

Molimo oa Abrahama, Molimo oa Isaka, le Molimo oa Jakobo, Modimo wa bontata rona o tlotliswe mohlanka oa hae Jesu, eo o mo neetseng, wa ba wa mo latola ka pela Pilato, mohla a neng a nkile qeto ya ho mo lokolla

Liketso 17: 30-31 (ESV), O tla ahlola lefatše ka ho loka ke monna eo a mo khethileng

Linako tsa ho hloka tsebo Molimo o li hlokomolohile, empa joale o laela batho bohle kahohle hore ba bake, hobane o beile letsatsi leo a tla ba ka lona o tla ahlola lefatše ka ho loka ke monna eo a mo khethileng; o tiisitse tsohle ho bohle, ka ho mo tsosa bafung. ”

Baroma 5:19 (ESV), Ka kutlo ea motho a le mong ba bangata ba tla etsoa ba lokileng

Hobane joale ka ho se utloe ha motho a le mong, ba bangata ba entsoe baetsalibe, ho joalo ka kutlo ea motho a le mong ba bangata ba tla etsoa ba lokileng.

1 Bakorinthe 15:21 (ESV), Lefu le tlile ka motho, tsoho ea bafu le eona e hlahile ka motho

Hobane joalo ka lefu le tlile ka motho, tsoho ea bafu le eona e hlahile ka motho.

Bafilipi 2: 8-9 (ESV), Ho fumanoa ka sebopeho sa motho, o ile a ikokobetsa ka ho ba mamelang ho isa lefung

le ho fumanoa ka sebopeho sa motho, o ile a ikokobetsa ka ho ba mamelang ho isa lefung, Le lefu sefapanong. Ka hona Molimo o mo phahamisitse haholo mme a mo fa lebitso le kaholimo ho mabitso ohle,

1 Timothea 2: 5-6 (ESV), Molimo o mong, 'me ho na le' muelli a le mong pakeng tsa Molimo le batho, monna Kreste Jesu

Hobane ho teng Molimo o mong, 'me ho na le' muelli a le mong pakeng tsa Molimo le batho, motho Kreste Jesu, ea inehetseng ho ba topollo ea bohle, e leng bopaki bo fanoang ka nako e tšoanetseng.

Baheberu 4:15 (ESV), Ha re na moprista ea phahameng ea sa khoneng ho utloela mefokolo ea rona bohloko

ha re na moprista ea phahameng ea sa khoneng ho utloela mefokolo ea rona bohloko, empa ea lekiloeng nthong tsohle joalo ka rona, empa re sena sebe.

Baheberu 5: 1-5 (ESV), Kreste ha a ka a iphahamisa ho etsoa moprista ea phahameng, empa o ile a khethoa

etsoe Moprista e mong le e mong ea phahameng ea khethiloeng har'a batho o khethoa ho nka khato molemong oa batho mabapi le Molimo, ho nyehela limpho le mahlabelo bakeng sa libe. O khona ho sebetsana ka bonolo le ba hlokang tsebo le ba khelohileng, kaha le eena o aparetsoe ke bofokoli. Ka lebaka lena o tlamehile ho nyehela sehlabelo bakeng sa dibe tsa hae jwalokaha a etsetsa tsa batho. 'Me ha ho motho ea inkelang tlotla ena bakeng sa hae, empa hafeela a bitsitsoe ke Molimo, joalo ka Arone. Le hona ho joalo Kreste ha a ka a iphahamisa ho etsoa moprista ea phahameng, empa o ile a khethoa ke ea ileng a re ho eena, “U Mora oa ka, kajeno ke u tsoetse”

Baheberu 5: 8-10 (ESV), O ithutile kutlo ka seo a utloileng bohloko ka sona

Leha e ne e le mora, o ithutile kutlo ka seo a utloileng bohloko ka sona. Le ho etsoa ba phethahetseng, o bile mohloli oa pholoho e sa feleng ho bohle ba mo utloang. a khethiloe ke Molimo ho ba moprista ea phahameng Ka mokgwa wa Melkisedeke.

PreexistenceOfChrist.com

Lits'oants'o tsa PDF

Mofuta oa Preexistence Testamenteng e Ncha

Anthony Buzzard

khoasolla pdf: https://focusonthekingdom.org/The%20Nature%20of%20Preexistence.pdf

Ho ba Teng ha Jesu Pele - Ka Sebele Kapa Ka Tsebiso

thebiblejesus.org

khoasolla pdf: Jesu o Phetse Pele — Na e ne e le ea Sebele Kapa ea Ikhethang?

Ho nka Bafilipi 2: 6-11 Phomolong

Dustin Smith

khoasolla pdf: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf

Ho emoloa ha Virginal kapa ho tsoala? Sheba Christology ea Mattheu 1: 18-20

Dustin Smith

khoasolla pdf: http://focusonthekingdom.org/Virginal.pdf

 

PreexistenceOfChrist.com